Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Lentilactobacillus Buchneri’nin Kansere Karşı Etkileri İncelendi

Kolorektal kanser (CRC), dünyada en sık teşhis edilen dördüncü ve en ölümcül üçüncü kanser türüdür. Son araştırmalar, probiyotiklerin ve türevlerinin, CRC hastalarını tedaviye bağlı yan etkilerden koruduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, İran’ın Arak bölgesindeki geleneksel yoğurttan izole edilen Lentilactobacillus buchneri’nin hücre serbest süpernatantının (CFS), HT-29 kanser hücre hattı üzerindeki sitotoksik etkisi incelenmiştir.

Araştırma kapsamında, daha önceki çalışmalarda iyi izole edilmiş ve tanımlanmış olan L. buchneri CFS kullanılmıştır. HT-29 kanser hücrelerinde apoptoz indüksiyonu hücre sitotoksisitesi, akış sitometrisi ve qRT-PCR ile değerlendirilmiştir.

L. Buchneri CFS’nin Etkileri

L. buchneri CFS, HT-29 kanser hücrelerinin çoğalmasını zaman ve doz bağımlı olarak engellemiştir. Akış sitometrisi verileri, CFS’nin 72 saat sonra HT-29 kanser hücrelerinde maksimum apoptoz insidansını gösterdiğini desteklemektedir. Ayrıca, pro-apoptotik genlerin (BAX, CASP9 ve CASP3) ekspresyonunu artırıcı etki göstermiştir. IC50 dozunda L. buchneri CFS, HT-29 hücrelerinde hücre döngüsünün G0/G1 fazında durmasına neden olmuştur.

Çalışmanın Bulguları

Bu çalışma, L. buchneri CFS’nin kanser hücresi apoptozunu indükleyerek CRC gelişimini engelleyebileceğini göstermektedir. Bulgular, L. buchneri CFS’nin CRC’nin kontrolü için terapötik bir ajan olarak kullanılabileceğini önermektedir.

Önemli Çıkarımlar

Çalışmanın sonuçları pratik uygulamalar için değerli bilgiler sunmaktadır:

  • L. buchneri CFS, CRC tedavisinde potansiyel bir tamamlayıcı tedavi olabilir.
  • Pro-apoptotik genlerin artırılması, kanser hücrelerinin kontrollü ölümünü sağlayabilir.
  • Geleneksel yoğurtlardan izole edilen probiyotikler, doğal tedavi seçenekleri olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, L. buchneri CFS’nin, CRC tedavisinde yenilikçi ve tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Bu bulgular, probiyotiklerin kanser tedavisindeki rolüne dair umut verici kanıtlar sunmaktadır.

Orijinal Makale: Iran J Microbiol. 2024 Apr;16(2):219-226. doi: 10.18502/ijm.v16i2.15355.

Popüler Gönderiler