Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

LPB145 Suşu, Antidepresan Benzeri Davranışlar Sergiliyor

Doğal peynir mayalarından izole edilen Lactiplantibacillus (Lpb) suşlarının potansiyel probiyotik özellikleri ve gamma-aminobutirik asit (GABA) üretim kapasiteleri üzerine yapılan önceki çalışmalara dayanarak, bu suşların ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceği öne sürülmektedir. GABA, merkezi sinir sisteminin ana inhibitör nörotransmitteri olarak bilinir ve anksiyete ve majör depresyon gibi ruh sağlığı bozukluklarında önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, GABA üretimini artıran probiyotik tedaviler, mikrobiota-bağırsak-beyin ekseni üzerinden ruh sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Bu çalışmada, daha önce GABA üreten potansiyel bir probiyotik suş olarak karakterize edilen Lactiplantibacillus suşu LPB145’in in vivo probiyotik potansiyeli araştırılmıştır. Kronik oral LPB145 uygulamasının sıçanların anksiyete ve depresyon benzeri davranışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, LPB145 tedavisinin bağırsak mikrobiyota yapısı ve çeşitliliği üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Davranışsal Testler

Yükseltilmiş artı labirent, açık alan ve zorunlu yüzme testi gibi davranışsal testler, LPB145’in sıçanlardaki etkilerini ölçmek için kullanılmıştır. Sonuçlar, LPB145 uygulamasının antidepresan benzeri davranışları indüklediğini, ancak lokomotor aktivitede herhangi bir değişiklik yapmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, LPB145 tedavisi deneysel anksiyeteyi değiştirmemiştir.

Bağırsak Mikrobiyota Analizi

LPB145 tedavisinin bağırsak mikrobiyota yapısı ve çeşitliliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Genel olarak bağırsak mikrobiyota yapısında ve çeşitliliğinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Ancak, davranışsal değişikliklerde rol oynayabilecek bazı spesifik kladlarda göreceli bolluk farklılıkları tespit edilmiştir.

Somut Çıkarımlar

Araştırmanın bulguları, probiyotik suşların ruh sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak açısından önemlidir. Okuyucular için çıkarılabilecek somut ve değerli bilgiler şunlardır:

  • LPB145, depresyon benzeri davranışları hafifletebilir.
  • Bu tedavi, genel mikrobiyota yapısını değiştirmeden spesifik bakteri kladlarını etkileyebilir.
  • LPB145’in anksiyete üzerinde belirgin bir etkisi olmamıştır.

Sonuç olarak, bu araştırma, gıda kaynaklı probiyotik suşların mikrobiota-bağırsak-beyin ekseni üzerinden mental sağlığı olumlu yönde etkileyebileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. LPB145’in antidepresan etkileri ve bağırsak mikrobiyotasındaki spesifik değişiklikler, gelecekteki tedavi stratejileri için umut verici olabilir.

Orijinal Makale: Benef Microbes. 2024 Jul 4:1-15. doi: 10.1163/18762891-bja00024. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler