Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Mahkumlarda Beslenme Müdahalelerinin Etkileri Araştırılıyor

Mahkumlar genel nüfusa kıyasla daha kötü sağlık durumları, agresif davranışlar ve bozulan mental sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu bağlamda yapılan bir sistematik inceleme, hapishanelerde uygulanan beslenme temelli müdahaleleri ve bu müdahalelerin mental sağlık ve davranışlar üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, PROSPERO’da 26 Ocak 2022 tarihinde kaydedilmiş ve çeşitli kriterlere göre yapılan çalışmaları içermektedir.

Araştırma Yöntemi ve Bulgular

Araştırma için PubMed/Medline, Web of Science, EMBASE, PsycINFO ve CINAHL veri tabanları taranmış, 933 sonuç elde edilmiş ve bu sonuçlardan 11’i niteliksel sentez için seçilmiştir. Çalışmaların kalitesi ROB 2 veya ROBINS-I aracı kullanılarak değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalardan yedisi besin takviyeleri, üçü diyet değişiklikleri ve biri eğitim kullanmıştır. Besin takviyesi kullanan yedi çalışmadan altısı, kural ihlalleri sonucunu içermiş ve sadece üçünde anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir. Bir çalışma mental sağlık sonuçlarını değerlendirmiş ancak anlamlı bir sonuca ulaşamamıştır.

Diyet Değişiklikleri ve Eğitim

Diyet değişikliği uygulayan üç çalışmadan ikisi, bilişsel işlevleri sonuç olarak incelemiş ve her iki çalışmada da anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Yağlı balık tüketiminin artırıldığı bir diyet değişiklik çalışmasında, anksiyete üzerinde önemli bir iyileşme bulunmuştur. Diyet eğitimi uygulayan bir çalışma ise, genel mental direnç üzerinde anlamlı bir iyileşme bulamamıştır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

  • Besin takviyelerinin, özellikle kural ihlalleri üzerinde olumlu ancak sınırlı etkileri olabilir.
  • Diyet değişikliklerinin bilişsel işlevler ve anksiyete üzerinde önemli iyileşmeler sağlayabileceği gözlemlenmiştir.
  • Beslenme eğitiminin mahkumların genel mental sağlığı üzerinde etkili olabilmesi için daha kapsamlı programlar geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, mahkumlarda beslenme müdahalelerinin etkileri konusunda yapılan araştırmalar karışık sonuçlar sunmaktadır. Gelecek çalışmalar, araştırma tasarımında daha fazla homojenlik sağlayarak, beslenmenin mahkumların sağlığını iyileştirme rolünü değerlendirmek için daha yüksek kaliteli kanıtlar sunmalıdır.

Orijinal Makale: Br J Nutr. 2024 Apr 29:1-32. doi: 10.1017/S0007114524000849. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler