Salı, Temmuz 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Medikal Eğitimdeki Yeni Trend: Nöroloji Podcastleri

Son on yılda medikal eğitim podcast’lerinin hızla yayılmasına rağmen, belirli tıp dalları için mevcut içeriklerin karakterize edilmesi konusunda az çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda, nöroloji alanında detaylı bir karakterizasyon yöntemi denendi. Üç büyük podcast platformu olan Apple Podcasts, Spotify ve Google Podcasts üzerinden nöroloji eğitimi podcast’leri sorgulandı.

Podcast’lerin Karakterizasyonu

30 farklı podcast üzerinden yapılan araştırmada toplam 1.772 bölüm ve 46.287 dakika içerik tespit edildi. Podcast’ler, bölüm sayısı, bölüm yayın sıklığı, hedef kitle ve ilişkilendirme türüne göre karakterize edildi. Bireysel bölümler, süre ve Amerikan Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (ACGME) ve Amerikan Psikiyatri ve Nöroloji Kurulu (ABPN) tarafından tanımlanan ana içerik alanlarına göre değerlendirildi. Mevcut içerikler, bu eğitim kurumlarının içerik önerileri ile karşılaştırıldı.

Kapsanan ve Eksik Konular

En fazla yer verilen ACGME alt dalları, sırasıyla vasküler nöroloji (%11), nöroimmünoloji (%10) ve nöromüsküler hastalıklar (%8) oldu. Yeterince temsil edilmeyen konular ise palyatif nöroloji (%0.2), nöropatoloji (%0.2) ve biyoetik (%0.4) olarak belirlendi. ABPN sınav konularının kapsamı, sınav için önerilen içerik dağılımından önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Değerli Çıkarımlar

– Podcast’ler, nöroloji eğitimini tamamlayıcı bir araç olarak büyük potansiyele sahiptir.
– Eğitim içeriklerinin düzenli olarak değerlendirilmesi ve güncellenmesi, eğitim kalitesini artırabilir.
– Öğrenci ve eğitimciler için çeşitli alt dallarda daha fazla içerik sunulmalıdır.

Bu çalışma, nöroloji eğitimi podcast’lerinin heterojen bir içerik yapısına sahip olduğunu ve ulusal eğitim kurumlarının önerdiği içerik dağılımından önemli ölçüde farklı olduğunu göstermektedir. Bu tür eğitim araçlarının kullanımını optimize etmek için mevcut içeriklerin karakterize edilmesi, nöroloji eğitimi sürecindeki çeşitli paydaşlara yardımcı olabilir.

Orijinal Makale: Med Sci Educ. 2024 Jan 22;34(2):349-355. doi: 10.1007/s40670-023-01971-0. eCollection 2024 Apr.

Popüler Gönderiler