Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Mestinon Nedir?

Mestinon, piridostigmin içeren ve özellikle nöromüsküler kavşağı etkileyen bozukluklar olmak üzere kas güçsüzlüğü ve yorgunluğunu içeren çeşitli durumların tedavisinde kullanılan bir kolinesteraz inhibitörüdür. Piridostigmin, sinir uyarılarının kaslara iletilmesinde yer alan bir nörotransmiter olan asetilkolinin parçalanmasını engelleyerek çalışır. Piridostigmin, asetilkolin düzeylerini artırarak kas gücünü ve işlevini geliştirmeye yardımcı olur.

Mestinon öncelikle kas zayıflığı ve yorgunluk ile karakterize kronik bir otoimmün nöromüsküler bozukluk olan myastenia gravis’in tedavisinde kullanılır. Benzer nöromüsküler disfonksiyonu içeren Lambert-Eaton miyastenik sendromu ve çocuk felci sonrası sendromu gibi diğer durumların tedavisinde de kullanılır. Mestinon için spesifik dozaj ve uygulama talimatları, bireyin durumuna, semptomların şiddetine ve tedaviye verilen cevaba bağlı olacaktır. Reçeteyi yazan sağlık uzmanı tarafından sağlanan talimatları takip etmek ve herhangi bir yan etkiyi veya endişeyi bildirmek önemlidir.

Mestinon Ne İçin Kullanılır?

Mestinon öncelikle kas zayıflığı ve yorgunluk ile karakterize kronik bir otoimmün nöromüsküler bozukluk olan myastenia gravis’in tedavisinde kullanılır. Myasthenia gravis, göz hareketi, yutma ve uzuv hareketi için kullanılanlar dahil olmak üzere istemli kasları etkiler. Mestinon, miyastenia gravisli bireylerde kas gücünü ve işlevini geliştirmeye yardımcı olur. Mestinon, sinir uyarılarının kaslara iletilmesinde yer alan bir nörotransmiter olan asetilkolinin parçalanmasını engelleyerek çalışır. Asetilkolin seviyelerini artırarak, sinirler ve kaslar arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olur, böylece miyastenia gravis ile ilişkili kas zayıflığı ve yorgunluğunu hafifletir.

Myastenia gravis’e ek olarak Mestinon, Lambert-Eaton miyastenik sendromu ve post-polio sendromu gibi nöromüsküler disfonksiyonu içeren diğer durumların tedavisinde de etiket dışı kullanılabilir. Bu koşullar, myastenia gravis ile benzerlikler taşır ve Mestinon tarafından sağlanan artan asetilkolin seviyelerinden yararlanabilir. Mestinon’un spesifik kullanımı ve dozajı, bireyin durumuna, semptomların şiddetine ve tedaviye verilen cevaba bağlı olacaktır. Reçeteyi yazan sağlık uzmanı tarafından sağlanan talimatları takip etmek ve herhangi bir yan etkiyi veya endişeyi bildirmek önemlidir.

Mestinon Nasıl Kullanılır?

Mestinon tablet ve şurup formlarında mevcuttur ve dozaj ve uygulama talimatları, bireyin durumuna ve tedaviye verdiği cevaba bağlı olacaktır:

Öngörülen doza uyun: Mestinon’u tam olarak sağlık uzmanınızın size söylediği şekilde alın. Doz, durumunuzun ciddiyetine ve kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişebilir. Sağlık uzmanınıza danışmadan dozu değiştirmeyin veya ilacı almayı bırakmayın.

Uygulama zamanlaması: Mestinon’u sağlık uzmanınızın sağladığı programa göre alınız. Vücutta tutarlı seviyeleri korumak için ilacı gün boyunca düzenli aralıklarla almanız sıklıkla önerilir. Bu, semptomların kontrolünü optimize etmeye yardımcı olur.

Tabletleri bütün olarak yutunuz: Mestinon tabletleri alıyorsanız, suyla bütün olarak yutunuz. Sağlık uzmanınız tarafından özel olarak talimat verilmedikçe tabletleri ezmeyin veya çiğnemeyin.

Şurubu doğru ölçün: Mestinon şurubu alıyorsanız, doğru dozajı sağlamak için sağlanan ölçüm cihazını kullanın. Şurubu ölçmeden önce şişeyi iyice çalkalayın.

Yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alın: Mestinon, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Bununla birlikte, onu yemekle birlikte almak, potansiyel gastrointestinal yan etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Düzenli izleme: Planlandığı gibi sağlık uzmanınızla takip randevularına katılın. Mestinon’a verdiğiniz yanıtı değerlendirmek, gerekli doz ayarlamalarını yapmak ve olabilecek endişelerinizi veya sorularınızı ele almak için düzenli izleme önemlidir.

Aniden bırakmaktan kaçının: Herhangi bir nedenle Mestinon almayı bırakmanız gerekirse, sağlık uzmanınıza danışın. İlacın aniden kesilmesi semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Sağlık uzmanınız, uygun azaltma veya kesme işlemi konusunda size rehberlik edebilir.

Her zaman sağlık uzmanınız tarafından sağlanan özel talimatları izleyin ve ek rehberlik için ürün etiketine bakın. Mestinon’u kullanmayla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, kişiselleştirilmiş tavsiye ve talimatlar için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın.

Mestinon’un Yan Etkileri Nelerdir?

Mestinon bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Yan etkilerin şiddeti ve oluşumu kişiden kişiye değişebilir:

 • gastrointestinal rahatsızlıklar
 • kas-iskelet sistemi etkileri
 • artan idrara çıkma
 • kardiyak etkiler
 • terleme ve tükürük salgısı
 • alerjik reaksiyonlar

Herhangi bir yan etkiyi veya endişeyi sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. Mestinon’a verdiğiniz yanıtı değerlendirebilir ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapabilirler. Bazı durumlarda, durumunuzu yönetmede Mestinon’un faydaları potansiyel yan etkilerden daha ağır basabilir.

Mestinon Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Mestinon bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Almakta olduğunuz tüm ilaçlar, takviyeler ve reçetesiz satılan ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir:

 • Antikolinerjik ilaçlar
 • Beta-blokerler
 • Kinin ve kinidin
 • Kortikosteroidler
 • Diğer kolinesteraz inhibitörleri
 • Diğer ilaçlar

Bunun, Mestinon ile etkileşime girebilecek kapsamlı bir ilaç listesi olmadığına dikkat etmek önemlidir. Mestinon’un güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için reçeteli, reçetesiz satılan ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları her zaman sağlık uzmanınıza bildirin. Sağlık uzmanınız, bireysel durumunuza göre özel rehberlik sağlayabilir ve etkileşim riskini en aza indirmek için tedavi planınızı buna göre ayarlayabilir.

Mestinon Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Mestinon genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

Alerji veya aşırı duyarlılık: Mestinon’a veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

Mekanik gastrointestinal veya üriner obstrüksiyon: Mestinon, gastrointestinal veya üriner sistemde mekanik obstrüksiyonu olan kişilerde semptomları şiddetlendirebilir. Bu durumlarda dikkatli kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Bradikardi veya kalp bloğu: Mestinon kalp atış hızını yavaşlatabilir. Bradikardi veya kalp bloğu olan kişiler Mestinon’u dikkatli kullanmalı veya tamamen kaçınmalıdır.

Astım: Mestinon, astımı olan kişilerde bronkospazm ve semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Bu durumdaki bireylerde dikkatli kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Yakın zamanda gastrointestinal cerrahi: Yakın zamanda gastrointestinal cerrahi geçirmiş kişilerde, Mestinon’un etkileri tahmin edilemeyebilir ve bu ilacı kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Bazı ilaçlarla birlikte kullanım: Mestinon, antikolinerjik ilaçlar, beta blokerler, kinin, kinidin ve kortikosteroidler gibi belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. İlgili belirli ilaçlara bağlı olarak, dikkatli olunması veya kaçınılması gerekebilir.

Mestinon’a başlamadan önce sağlık uzmanınızla tıbbi geçmişinizi, alerjilerinizi ve altta yatan koşulları tartışmanız önemlidir. Özel durumunuz için Mestinon’un uygunluğunu değerlendirebilir ve gerekirse potansiyel riskler ve alternatifler hakkında rehberlik sağlayabilirler.

Mestinon Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mestinon kullanırken akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır:

Dozaj ve zamanlama: Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan öngörülen dozaj talimatlarını izleyin. Dozaj, özel durumunuza, semptomların şiddetine ve bireysel yanıta bağlı olacaktır. Mestinon’u önerilen programa ve sıklığa göre alın. Sağlık uzmanınıza danışmadan dozu değiştirmeyin veya ilacı almayı bırakmayın.

Bireysel yanıt: Mestinon’a verdiğiniz yanıtı izleyin ve belirtilerinizdeki değişiklikleri gözlemleyin. Olası yan etkilerin yanı sıra kas gücü ve işlevindeki gelişmelere dikkat edin. Endişelerinizi veya beklenmedik tepkilerinizi sağlık uzmanınıza bildirin.

Uygulama zamanlaması: Mestinon’u sağlık uzmanınızın size söylediği şekilde alınız. Vücutta tutarlı seviyeleri korumak için ilacı gün boyunca düzenli aralıklarla almanız sıklıkla önerilir. Bu, semptomların kontrolünü optimize etmeye yardımcı olur.

Sağlık uzmanıyla iletişim: Tedaviniz boyunca sağlık uzmanınızla açık iletişimi sürdürün. Belirtileriniz, endişeleriniz veya sorularınızdaki herhangi bir değişiklik hakkında onları bilgilendirin. Sürekli rehberlik sağlayabilir, ilerlemenizi izleyebilir ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Diğer ilaçlarla etkileşimler: Almakta olduğunuz tüm ilaçlar, takviyeler ve reçetesiz satılan ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Mestinon, antikolinerjik ilaçlar, beta blokerler, kinin, kinidin ve kortikosteroidler gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Sağlık uzmanınız olası etkileşimler hakkında rehberlik sağlayabilir ve tedavi planınızı buna göre ayarlayabilir.

Düzenli izleme: Planlandığı gibi sağlık uzmanınızla takip randevularına katılın. Mestinon’a verdiğiniz yanıtı değerlendirmek, gerekli doz ayarlamalarını yapmak ve olabilecek endişelerinizi veya sorularınızı ele almak için düzenli izleme önemlidir.

Yaşam tarzı düzenlemeleri: Durumunuza bağlı olarak sağlık uzmanınız, tempolu aktiviteler, enerji tasarrufu ve semptomları kötüleştiren tetikleyicilerden kaçınma gibi bazı yaşam tarzı düzenlemeleri önerebilir. Bu tavsiyelere uyulması, Mestinon’un etkilerini tamamlayabilir ve durumun genel yönetimini iyileştirebilir.

Mestinon’un kullanımıyla ilgili kişisel tavsiye ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın. Bireysel ihtiyaçlarınıza, durumunuza ve tedaviye yanıtınıza göre özel önerilerde bulunabilirler.

Mestinon’un Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Mestinon, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Mestinon Kaplı Tablet 60 mg 20 draje ambalaj perakende satış fiyatı 55,52 TL TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler