Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Metformin Tedavisi PCOS-IR Hastalarında Mikrobiyal Çeşitliliği Artırıyor

Polikistik over sendromu ve insülin direnci (PCOS-IR) hastaları için umut verici bir gelişme. Metformin tedavisi, bu hastaların plazmasındaki mikrobiyal kökenli ekstraselüler veziküllerde (EV) önemli değişikliklere yol açıyor. Yapılan bir araştırma, bu değişikliklerin hastalığın tanı ve tedavisinde biyolojik ve istatistiksel olarak anlamlı olabilecek bakteriyel taksonları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Xiamen Chang Gung Hastanesi ve Hua Qiao Üniversitesi’nde yürütülen bu vaka-kontrol çalışmasında, çocuk doğurma çağındaki beş PCOS-IR hastasından metformin tedavisi öncesi ve sonrası plazma örnekleri toplandı. Üç aylık tedavi sürecinin ardından örnekler dizilendi ve mikrobiyal toplulukların çeşitliliği ve taksonomik bileşimi, tam uzunlukta 16 S glikosomal RNA gen sekanslaması ile analiz edildi.

Metformin Tedavisinin Etkileri

Metformin tedavisi sonrasında, PCOS-IR hastalarının açlık plazma glukoz seviyeleri ve insülin direnci dereceleri önemli ölçüde iyileşti. Metformin tedavisi gören hastaların plazma EV’lerinin 16 S analizi, daha yüksek mikrobiyal çeşitlilik gösterdi. Çevresel bakterilere ait EV’ler arasında tedavi öncesi ve sonrası önemli farklılıklar bulundu.

Öne Çıkan Bakteriyel Değişiklikler

Özellikle, Streptococcus salivarius’un metformin tedavisi gören grupta daha bol olduğu gözlendi. Bu durum, Streptococcus salivarius’un potansiyel bir probiyotik olabileceğini düşündürmektedir. Araştırma, metformin tedavisinin PCOS-IR hastalarının mikrobiyal kompozisyonunda belirgin değişiklikler yarattığını ortaya koydu.

Öneriler ve Çıkarımlar

PCOS-IR hastaları ve sağlık profesyonelleri için çıkarımlar:

  • Metformin tedavisi, sadece glukoz seviyelerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda mikrobiyal çeşitliliği de artırır.
  • Metformin tedavisi sonrası artan Streptococcus salivarius, potansiyel bir probiyotik olarak değerlendirilebilir.
  • PCOS-IR hastalarının tedavisinde mikrobiyal kompozisyon değişiklikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu bulgular, PCOS-IR patogenezine dair yeni içgörüler sunmakta ve daha fazla araştırma için yeni yollar açmaktadır.

Orijinal Makale: J Ovarian Res. 2024 Jul 2;17(1):136. doi: 10.1186/s13048-024-01444-x.

Popüler Gönderiler