Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Metilmalonik Asidemi Nedir?

Metilmalonik asidemi (MMA), yaklaşık 100.000 bebekten birini etkileyen, metabolizmayı ve çoklu vücut sistemlerini etkileyen nadir ve potansiyel olarak ölümcül bir genetik bozukluktur. Vücudun belirli proteinleri düzgün bir şekilde işlemesini engelleyen genetik bir kusurdan kaynaklanır. Bu metabolik işlev bozukluğu, vücutta metilmalonik asit birikmesine yol açar. Metilmalonik asidemi, doğru teşhis ve tedavi edilmezse komaya ve diğer ciddi semptomlara neden olabilir.

Metilmalonik Asidemi Belirtileri Nelerdir?

Metilmalonik asidemi, çeşitli farklı semptomlara neden olabilen karmaşık bir hastalıktır. Bu semptomların yoğunluğu, hastalığa neden olan kesin genetik mutasyona bağlı olarak değişir. En şiddetli vakalarda, semptomlar doğumdan hemen sonra başlar. Diğerlerinde, daha sonraki bebeklik, çocukluk ve hatta yetişkinliğe kadar ortaya çıkmayabilirler. Metilmalonik asidemi semptomlarının çoğu belirli durumlarda kötüleşir. Bu daha tehlikeli hastalık dönemleri, açlık, ateş, kusma, enfeksiyon, ameliyat, stres veya önerilen tedavilere uyulmaması ile tetiklenebilir. Hastalığın “dekompansasyonu” olarak adlandırılan bu durum yaşamı tehdit eden semptomlara yol açabilir. Örneğin, bir dekompansasyon geçiren bir bebek şunları yaşayabilir:

 • nefes almada zorluk
 • kas güçsüzlüğü
 • kusma
 • düşük enerji (uyuşukluk)
 • düşük vücut ısısı
 • azalan bilinç

Bu, en iyi tıbbi müdahalelerle bile gerçekleşebilir. Bebekler özellikle risk altındadır. Metilmalonik asidemi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi uzun vadeli sağlık koşullarına da yol açabilir:

 • zihinsel engel
 • pankreatit
 • zayıf iştah
 • nöbet
 • osteoporoz
 • böbrek hastalığı
 • optik sinir atrofisi
 • inme
 • belirli bağışıklık hücrelerinin sayısında azalma ve anemi gibi kan sorunları

Ek semptomlar ve durumlar da mümkündür. Ancak, MMA’lı herkesin hepsine sahip olmayacağını veya her zaman deneyimleyemeyeceğini not etmek önemlidir. Örneğin, hafif bir metilmalonik asidemisi olan biri, böbrek hastalığı semptomlarını ilk kez yetişkinlikte yaşayabilir.

Metilmalonik Asidemi Nedenleri Nelerdir?

Metilmalonik asidemi, doğuştan gelen metabolizma hataları olarak bilinen bir grup hastalığa aittir. Metabolizma, vücudun besinlerdeki besinleri enerjiye nasıl dönüştürdüğünü ifade eder. Doğuştan gelen metabolizma hataları, metabolizma ile ilgili sorunlara yol açan farklı genetik bozukluklardan kaynaklanır. Metabolizma, karmaşık ve son derece koordineli bir kimyasal reaksiyonlar dizisi aracılığıyla gerçekleşir. Pek çok farklı gendeki problemler normal metabolik süreçleri bozabilir.

Metilmalonik asidemi ayrıca bu hastalıkların organik asidüriler olarak adlandırılan daha küçük bir alt kümesine aittir. Bu genetik hastalıklar, proteinlerin yapı taşları olan belirli amino asit türlerinin metabolize edilmesindeki zorluklardan kaynaklanır. Normalde vücutta bulunan sağlıksız seviyelerde ürünlerle sonuçlanır. Farklı enzimlerdeki kusurlar, farklı tipte organik asidüriye yol açar. Örneğin propiyonik asidemi, bu sınıftaki diğer bir nadir hastalıktır. Bu gruptaki diğer nadir hastalıkların bazı benzer semptomları olabilir.

Metilmalonik Asidemide Gen Kusurları

Daha spesifik olarak, metilmalonik asidemi, birkaç farklı genin birindeki bir kusurdan kaynaklanabilir. Gendeki kusur nedeniyle ortaya çıkan proteinler olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bu kusurlar, metilmalonil-CoA mutaz adı verilen spesifik bir protein enziminin işleyişinde sorunlara neden olur. Vakaların %60’ından fazlasında sebep şudur:

 • Bu eksik veya kusurlu enzimden sorumlu MMUT genindeki (metilmalonil-CoA mutaz) mutasyonlar
 • Metilmalonil-CoA mutaz ile ilgili bir kofaktör olan adenosil-kobalamin ile ilgili sorunlardan sorumlu MMAA genindeki (kobalamin ilişkili A metabolizması) mutasyonlar

Bir anahtar enzimin işlevi metilmalonik asidemi ile bozulduğu için, yağlarda ve kolesterolde bulunan spesifik amino asit ve ilgili bileşikler toksik seviyelere yükselir ve vücut için enerji üretimine müdahale de dahil olmak üzere bozukluğun semptomlarına neden olur.

Metilmalonik Asidemi Nasıl Aktarılır?

Metilmalonik asidemi, otozomal resesif bir genetik durumdur. Bu, bir kişinin hastalığa yakalanması için her iki ebeveyninden de etkilenen bir geni miras alması gerektiği anlamına gelir. Bir çiftin bir çocuğu metilmalonik asidemi ile doğduysa, sonraki çocuklarında da bu duruma sahip olma olasılığı %25’tir. MMA’lı tüm insanlar hemen semptom göstermediğinden, mevcut kardeşleri hastalık için test etmek de önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, hastalıktan kaynaklanan uzun vadeli komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir. Genetik danışmanla konuşmak birçok aile için çok faydalı olabilir. Bu size durumunuzdaki riskler hakkında bir fikir verebilir. Doğum öncesi testler de bir seçenek olabilir.

Metilmalonik Asidemi Nasıl Teşhis Edilir?

Standart yenidoğan tarama testleri bazen metilmalonik asidemi tanısını sağlar. Ancak, her yerde bu özel hastalık için test yapılmaz. Ayrıca bebekler, bu tarama testlerinin sonuçları açıklanmadan önce semptomlar yaşayabilir. Metilmalonik asideminin teşhisi, kapsamlı bir tıbbi öykü ve muayene gerektirir. Laboratuvar testleri de önemlidir. Etkilenen bireyler genellikle çok hasta olduğundan teşhisin olabildiğince çabuk yapılması önemlidir. Ayrıca, tedavi edilmeyen dekompansasyonlar, MMA’nın uzun vadeli komplikasyonlarını kötüleştirebilir.

Pek çok farklı türde tıbbi sorun, dekompanse metilmalonik asidemide görülenler gibi nörolojik ve diğer semptomlara yol açabilir. Bu diğer olası teşhisleri ekarte etmek ve belirli nedeni daraltmak zor olabilir. MMA nadir görülen bir durum olduğundan, hastalığın teşhisine yardımcı olması için bir tıp uzmanına ihtiyaç duyulabilir. MMA için önemli bir teşhis testi, kanda veya idrarda ne kadar metilmalonik asit bulunduğuna bakar.

MMA’lı kişilerde bu seviyeler normalden daha yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, farklı genetik problemlerin bir sonucu olarak metilmalonik asidin birikmesine neden olabilecek başka bazı doğuştan gelen metabolizma hataları da vardır. Metilmalonik asidemi teşhisinde yardımcı olabilecek kan testleri şunları içerir:

 • Kapsamlı metabolik panel CMP
 • Amonyak gibi çeşitli metabolitler için testler
 • Amino asitlerin varlığını değerlendirmek için testler
 • Bakteriyel enfeksiyon için değerlendirilecek numuneler
 • B12 vitamini ve homosistein testleri

Ek genetik testler tanıyı kesinleştirmeye yardımcı olabilir ve ilgili spesifik genetik mutasyonu da tanımlayabilir. Bazı durumlarda, bu tedavi seçeneklerini etkileyebilir.

Metilmalonik Asidemi Nasıl Tedavi Edilir?

Metilmalonik asidemi tedavisi, kişinin hastalık geçmişine ve spesifik semptomlarına bağlıdır. Bu seçenekler, gerekli tedavinin acil bir durum nedeniyle acil olup olmadığına veya uzun süreli bakım amaçlı olup olmadığına göre değişir.

Acil tedavi: Metilmalonik asidemiden kaynaklanan dekompansasyon dönemleri tıbbi acil durumlardır. Bu süre içinde destek olmadan bireyler ölebilir. Bu dönemler, ilk teşhisten önce veya diğer stres veya hastalık zamanlarında olabilir. Hastane ortamında yoğun destek gereklidir. Acil bir durumda gerekli olabilecek bazı müdahaleler şunları içerir:

 • İntravenöz (IV) sıvılar
 • Glikoz uygulaması
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisi
 • Protein alımı için katı diyet
 • IV karnitin tedavisi
 • Solunum desteği
 • Toksik yan ürünleri uzaklaştırmak için hemodiyaliz veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO)

Beslenme: Diyet yönetimi, metilmalonik asidemi tedavisinin önemli bir parçasıdır. Nadir görülen metabolik hastalıklar konusunda deneyimli bir diyet uzmanı, beslenme desteğini yönlendirmede yardımcı olabilir. Tüketilen protein miktarını azaltmak hastalığın etkisini azaltabilir. Bununla birlikte, proteini çok ciddi şekilde sınırlamanın kendi olumsuz sağlık etkileri vardır. Bu yüzden bir profesyonel ile çalışmakta fayda var. Özellikle dekompansasyon sırasında doğru beslenmenin sağlanmasına yardımcı olmak için bazen bir besleme tüpü de yardımcı olabilir.

Uzun süreli tedaviler: L-karnitin (bir takviye) ve Neomisin (bir antibiyotik), bazı toksik metabolik yan ürünlerin vücuttan atılmasını potansiyel olarak artırabilir. B12 vitamini (hidroksokobalamin) enjeksiyonları, MMA’nın spesifik genetik alt tiplerine sahip kişiler için çok yararlı bir tedavidir, ancak tüm alt tipler için değildir. Komplikasyonları tedavi etmek için başka uzun süreli ilaçlara da ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, birisinin metilmalonik asidemiye bağlı osteoporozun tedavisine yardımcı olması için bir bisfosfonat ilacı alması gerekebilir.

MMA’lı bazı kişiler için karaciğer nakli de bir seçenektir. Hastalığı iyileştirmez, ancak bir kişinin daha az sıklıkta ve daha az şiddetli dekompansasyon yaşamasına yardımcı olabilir. Böbrek nakli, ciddi böbrek hastalığı olan kişiler için de gerekli olabilir.

Dekompansasyonları Önleme

Dekompansasyonların önlenmesi de tedavinin önemli bir parçasıdır. Metilmalonik asidemisi olan kişiler oruç tutmamalı veya protein alımını artırmamalıdır çünkü bu bir dekompansasyonu tetikleyebilir. MMA’lı bir kişi bir virüs gibi bir hastalığa yakalanırsa, protein alımını azaltması ve şekerli ek sıvılar alması önemlidir. Bu, bir dekompansasyonun önlenmesine yardımcı olabilir. Etkilenen bireylerin, bir dekompansasyonu tetikleyebilecek stres faktörlerine maruz kaldıklarında yakından izlenmesi gerekir. Bu şekilde, gerekirse tedavi hemen başlayabilir.

Metilmalonik asidemisi olan kişide uyanıklığın azalması gibi herhangi bir olağan dışı semptom varsa veya dekompansasyonla ilgili başka endişeleriniz varsa hemen tıbbi yardım alın. Metilmalonik asidemisi olan kişilerin, durumun uzun vadeli komplikasyonları için düzenli olarak izlenmesi gerekir. Örneğin, bu, düzenli göz muayenelerini ve böbrek fonksiyon testlerini içermelidir. İdeal olarak, MMA’lı kişiler, nadir görülen genetik hastalıklar konusunda deneyimli bir uzmana görünmelidir. Tedavi ve izleme, bir ekip olarak birlikte çalışan bir dizi tıp uzmanı gerektirecektir.

Özet

Metilmalonik asidemi tanısı birçok aile için zorlayıcı olabilir. Neyse ki, son yıllarda hem teşhis hem de tedavi gelişti. MMA, uzun vadeli tedavi gerektirecek önemli bir durumdur, bu nedenle aile üyelerinden, sağlık ekibinizden ve mevcut destek gruplarından destek aldığınızdan emin olun.

Kaynak

Verywell Health, What Is Methylmalonic Acidemia?, 2022

U.S. National Library of Medicine. Methylmalonic Acidemia – Genetics Home Reference – NIH.

Zhou et al. Methylmalonic acidemia: Current status and research priorities. 2018.

Baumgartner et al. Proposed guidelines for the diagnosis and management of methylmalonic and propionic acidemia. 2014.

Popüler Gönderiler