Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Metronidazol Köpeklerde Akut İshal Tedavisinde Etkisiz Kalıyor

Köpeklerde akut ishal tedavisi, veteriner tıbbında sıklıkla tartışılan bir konudur. Bu durumda antibiyotiklerin ne kadar faydalı olduğu net değildir ve özellikle metronidazolün potansiyel enteropatogenler üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bu araştırma, metronidazolün ve bir sinbiyotiğin klinik seyir ve bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Araştırma Metodolojisi

Araştırmada, akut ishal şikayeti ile gelen 27 köpek yer aldı ve bu köpekler rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup metronidazol (METg) ile, diğer grup ise sinbiyotik (SYNg; E. faecium DSM 10663; NCIMB 10415/4b170) ile tedavi edildi. Köpeklerin klinik durumları ve bağırsak bakterileri, qPCR kullanılarak değerlendirildi. Canine Acute Diarrhea Severity (CADS) indeksi 11 gün boyunca günlük olarak kaydedildi.

Sonuçlar

Araştırmanın sonunda, METg grubunda E. coli konsantrasyonunun SYNg grubuna göre 6. ve 30. günlerde belirgin derecede yüksek olduğu gözlemlendi. Metronidazolün C. perfringens üzerinde bir etkisi tespit edilmezken, C. hiranonis seviyesi METg grubunda 6. ve 30. günlerde SYNg grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu. İki grup arasında CADS indeksi, dışkı kıvamı ve dışkılama sıklığı açısından belirgin bir fark gözlemlenmedi.

Somut Çıkarımlar

– Köpeklerde akut ishal tedavisinde metronidazol, klinik sonuçlar üzerinde belirgin bir etki yaratmamaktadır.
– Sinbiyotikler, bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkilemeden tedavi sağlayabilir.
– Metronidazol kullanımı, özellikle E. coli ve C. hiranonis dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir.
– Alternatif tedavi yöntemleri olarak sinbiyotiklerin kullanımı daha faydalı olabilir.

Sonuç

Bu çalışma, metronidazolün köpeklerde akut ishal tedavisinde klinik sonuçları iyileştirmediğini ve bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle, sinbiyotiklerin daha etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olabileceği önerilmektedir.

Orijinal Makale: Vet Sci. 2024 Apr 29;11(5):197. doi: 10.3390/vetsci11050197.

Popüler Gönderiler