Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Meyan Kökü Ekstraktı Bıldırcın Etinin Kalitesini Artırıyor

Meyankökü ekstraktı, bıldırcın etinin besin değerini ve üretkenliğini artırmak için umut verici bir katkı maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Düşük gelirli aileler için önemli bir hayvansal protein kaynağı olan kümes hayvanları eti, dengeli bir diyetin parçasıdır ve insan sağlığını korumak için gereken değerli besin maddelerini içerir. Bıldırcın eti üzerindeki meyan kökü ekstraktının etkisini inceleyen bu çalışma, bu doğal katkı maddesinin amino asit, yağ asidi, vitamin ve mineral bileşimi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada, 50’şer Japon bıldırcını içeren kontrol ve deney grupları oluşturulmuştur. Her iki grup da aynı tam diyetle beslenmiştir. Deney grubundaki bıldırcınların suyuna 3 günlük yaştan itibaren 42 günlük büyüme dönemine kadar litre başına 10 g meyan kökü ekstraktı eklenmiştir. 42 günlük yaşta, her gruptan 30 kuş kesilerek et verimliliği ve kimyasal bileşimi incelenmiştir.

Sonuçlar

Deney grubundaki bıldırcınlar, kontrol grubuna göre daha yüksek değerler sergilemiştir. Deney grubundaki kuşların etinde kalsiyum (%21.05), magnezyum (%20.83) ve fosfor (%23.53) en yüksek mineral seviyelerine ulaşmıştır. Vitaminler arasında E vitamini (%22.22) ve C vitamini (%20.0) en fazla artış göstermiştir. Yağ asidi bileşimi açısından, margarikasit (%8.16), linolenik asit (%6.25) ve arakidonik asit (%4.49) en yüksek artışı göstermiştir. Ayrıca valin (%4.61), lisin (%4.32), treonin (%5.99), triptofan (%4.87), fenilalanin (%5.87) ve sistein (%14.17) amino asitlerinde belirgin artışlar gözlenmiştir. Deney grubundaki bıldırcınlar, kesim öncesi canlı ağırlıkta %7.96 daha fazla ağırlığa sahip olmuş ve karkas ağırlıkları %8.59 oranında daha yüksek çıkmıştır.

Meyankökü Ekstraktının Etkileri

Meyankökü ekstraktının bıldırcın etinin besin değerine olan pozitif etkileri, amino asit skoru hariç tutulmak üzere hemen hemen tüm parametrelerde artış göstermiştir. Bu bulgular, meyan kökü ekstraktının bıldırcın eti için biyolojik değerini artırdığını ve daha dengeli bir diyetin formülasyonunda kullanılabileceğini göstermektedir. Özellikle çocuklar ve yetişkinler için dengeli diyetlerin hazırlanmasında bu veriler oldukça önemlidir.

Öneriler

  • Beslenme diyetlerinde meyan kökü ekstraktı kullanımı artırılabilir.
  • Çocuklar ve yetişkinler için dengeli diyetlerin formülasyonunda değerlendirilebilir.
  • Diğer kümes hayvanları üzerinde de benzer çalışmalar yapılabilir.

Sonuç olarak, meyan kökü ekstraktı kullanımı bıldırcın etinin kalitesini ve biyolojik değerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışma, meyan kökü ekstraktının biyolojik değerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak veriler sunmakta ve dengeli diyetlerin formülasyonunda önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Vet World. 2024 May;17(5):1017-1025. doi: 10.14202/vetworld.2024.1017-1025. Epub 2024 May 9.

Popüler Gönderiler