Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Micronutrient Alımı ve Diyabet Arasındaki İlişki İncelendi

Diyabet ve prediyabet hastalarının beslenme alışkanlıkları, hastalığın kontrolü ve komplikasyonlarının önlenmesinde büyük bir rol oynar. Bu kapsamda yapılan araştırmalar, mikro besinlerin alımının değerlendirilmesinin, insülin direnci, kötü glisemik kontrol ve diyabetle ilişkili komplikasyonların artmış riskiyle bağlantılı eksikliklerin tespitinde önemli olduğunu göstermektedir. Bu yeni çalışma, prediyabet (PD) ve tip 2 diyabet (T2DM) hastalarının mikro besin alımlarını önerilen günlük alımlar (RDI) ile karşılaştırmayı ve mikro besin desenleri ile antropometrik ölçümler ve diyabet biyomarkerları arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamıştır.

Çalışmanın bulgularına göre, T2DM hastalarının E vitamini (9.4 ± 0.2 mg vs. 10.1 ± 0.3 mg), D vitamini (44.3 ± 1.1 IU vs. 48.9 ± 1.7 IU) ve tiamin (1.3 ± 0.1 mg vs. 1.4 ± 0.1 mg) alımları PD hastalarına göre anlamlı derecede daha düşüktür. Ayrıca, tüm hastalar, önerilen günlük alımlara göre A vitamini, D vitamini, folat, magnezyum ve potasyum alımlarında anlamlı derecede düşük, B12 vitamini ve bakır alımlarında ise anlamlı derecede yüksek düzeyler göstermiştir.

PD ve T2DM Hastalarında Mikro Besin Desenleri

PD grubunda, Fe-Mn-Se deseni bel çevresi (WC) ve açlık plazma glukozu (FPG) ile anlamlı bir korelasyon göstermiştir. Vit.C-K-Folat deseni ise vücut yağı (BF) ile önemli derecede ilişkili bulunmuştur. Bunun yanı sıra, Vit.B2-P-B12 deseni WC, vücut kitle indeksi (BMI), BF, FPG ve serum insülini (SI) ile anlamlı ilişkilere sahiptir. T2DM hastalarında ise K-Folat-Mg deseni, ağırlık ve WC ile ters ve anlamlı bir ilişki göstermiştir. Demir-Se-Vit.B3 deseni, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliseritler ve toplam kolesterol ile önemli bir ilişki göstermiştir. Son olarak, Vit.B2-P-Ca deseni FPG ile anlamlı bir ilişki sergilemiştir.

Öneriler ve Sonuç

Bu çalışma, T2DM hastalarının E vitamini, D vitamini ve tiamin alımının PD hastalarına göre belirgin şekilde daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Hem T2DM hem de PD hastalarının A vitamini, D vitamini, folat, magnezyum ve potasyum alımlarının önerilen günlük alımlara göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir. Mikro besin desenleri arasında, yalnızca K-Folat-Mg deseni, vücut ağırlığı ve WC ile anlamlı bir ilişkisi olan önemli bir desen olarak öne çıkmıştır.

Okuyucular İçin Önemli Çıkarımlar

– E vitamini, D vitamini ve tiamin alımını artırmak, özellikle T2DM hastaları için önemlidir.
– A vitamini, D vitamini, folat, magnezyum ve potasyum alımını artırmaya yönelik beslenme düzenlemeleri yapmak gereklidir.
– K-Folat-Mg deseni, kilo kontrolü ve bel çevresi azaltma konusunda etkili olabilir.
– Mikro besin desenlerinin vücut yağ oranı ve glukoz seviyeleri üzerindeki etkilerini izlemek, hastalık yönetiminde faydalı olabilir.

Bu çalışma, mikro besin alımının diyabet ve prediyabet hastaları üzerindeki etkilerini anlamada önemli bulgular sunmaktadır. Diyabet yönetiminde beslenme düzenlemeleri, hastaların yaşam kalitesini artırmada kilit rol oynayabilir.

Orijinal Makale:
Cureus. 2024 May 23;16(5):e60906. doi: 10.7759/cureus.60906. eCollection 2024 May.

Popüler Gönderiler