Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

miR-124 Ekspresyonu Yaşlanmayı Hızlandırıyor

Yaşlanma süreci, genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucunda meydana gelir. Bu süreçte belirli miRNA’ların (mikroRNA’lar) aşırı ekspresyonu dikkat çekmektedir. Özellikle miR-124’ün, yaşlı cilt, yaşa bağlı bilişsel bozukluklar, iskemik kalp hastalığı, kas atrofisi ve kırıklar gibi çeşitli senaryolarda aşırı ekspresyon gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle miR-124, yaşlanma epigenomu üzerine bir hipotez oluşturmak için güvenilir bir hedef olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda, SIRT1 ve VDR genlerinin ekspresyonu da bu miRNA’nın hedefi olarak değerlendirilmiştir, çünkü bu genlerin yaşlanma ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır.

Araştırmanın amacı, geçmiş çalışmalardan elde edilen verilerle miR-124’ün yaşla ilişkili genler olan SIRT1 ve VDR ile nasıl bir bağlantı kurduğunu ortaya koymaktır.

Yöntemler

Çalışmada, yaşlanma ile ilişkili miRNA’ları ve bunların gen hedeflerini analiz etmek için TargetScan ve miRbase veritabanlarında bir in silico arama yapılmıştır. Python seaborn kütüphanesi kullanılarak sonuçlar bar grafiği şeklinde temsil edilmiştir.

Bulgular

Yapılan in silico analizler ve literatürdeki çalışmalar, miR-124-3p.1 ve miR-124-3p.2’nin VDR ve SIRT1 genlerinin 3′ UTR’sini hedef aldığını ve bu miRNA’nın bu genlerin ekspresyonunu düzenleyebileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, bazı in vitro araştırmalar, miR-124 aşırı ekspresyonunun VDR ve SIRT1 gen ekspresyonunun downregülasyonuna yol açtığını gözlemlemiştir. Bu sonuçlar, bu hedef genlerin baskılanmasının erken yaşlanma ve yaşa bağlı bozuklukları hızlandırdığını göstermektedir.

Somut Çıkarımlar

– miR-124’ün aşırı ekspresyonu, yaşlanma sürecini hızlandırabilir.
– VDR ve SIRT1 genlerinin baskılanması, yaşa bağlı sağlık sorunlarına yol açabilir.
– Bu miRNA’nın hedeflenmesi, yaşlanma ile mücadelede potansiyel bir strateji olabilir.

Çalışmanın genel sonucuna göre, miR-124’ün aşırı ekspresyonu VDR ve SIRT1 genlerinin ekspresyonunu azaltarak yaşlanma sürecini hızlandırmakta ve yaşa bağlı komplikasyonların gelişimine neden olmaktadır.

Orijinal Makale: Aging Med (Milton). 2024 Jun 15;7(3):320-327. doi: 10.1002/agm2.12330. eCollection 2024 Jun.

Popüler Gönderiler