Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Misvak, Diş Minesinin Remineralizasyonunu Etkili Şekilde Sağlıyor

Misvak (Salvadora persica) diş sağlığı alanında uzun süredir kullanılmakta olup, antibakteriyel, antifungal, antioksidan ve antikaryojenik etkileri bilinmektedir. Özellikle şeker tüketimi sonrasında plak pH’ını yükselterek bu etkilerini gösterir. Yapılan yeni bir çalışmada, misvakın diş minesinin remineralizasyonundaki etkinliği incelenmiş ve sonuçlar oldukça olumlu bulunmuştur.

Misvak ve Probiyotik Yoğurt Karşılaştırması

Araştırmada, toplam 40 sağlam insan premolar dişi kullanılmış ve her diş boyuna iki eşit parçaya ayrılmıştır. Çalışmada, dişlerin bukkal yarıları seçilmiş ve bu yüzeylerde standart pencereler izole edilmiştir. Numuneler, 37°C’de 96 saat boyunca demineralize edici bir çözeltide inkübe edilmiştir. Daha sonra bu numuneler, misvak veya probiyotik yoğurt ile tedavi edilmiştir. Tedavi sonrasında numuneler, taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılımlı X-ışını (EDX) ve polarize ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiştir.

Sonuçlar

Sonuçlar, misvakın remineralize edici etkisinin probiyotik yoğurttan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Mineral içerik açısından bakıldığında, misvak grubunda kalsiyum ve fosfor seviyelerinin en yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Misvak ile tedavi edilen numuneler ile normal mine arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Değerli Çıkarımlar

• Misvak, diş minesinin remineralizasyonunda probiyotik yoğurttan daha etkilidir.
• Misvak, yüksek kalsiyum ve fosfor seviyeleri ile mineral içeriği açısından zengin bir alternatif sunar.
• Misvak kullanımı, normal diş minesine yakın sonuçlar verir.

Sonuç

Araştırma, misvakın deneysel koşullarda diş minesinin demineralizasyonunu etkili bir şekilde azalttığını ve mineral içeriğini orijinal seviyesine geri getirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, diş sağlığı alanında misvakın kullanımının önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Dent Med Probl. 2024 Jun 11. doi: 10.17219/dmp/158561. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler