Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Mivakuryum Klorür Nedir?

Mivakuryum klorür, depolarizan olmayan nöromüsküler blokerler veya kas gevşeticiler olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Kas gevşemesi veya felce neden olmak için cerrahi prosedürler sırasında kullanılır ve sağlık ekibinin prosedürleri gerçekleştirmesini veya bir hastayı entübe etmesini kolaylaştırır. Mivakuryum klorür, sinir hücreleri ve kaslar arasında sinyaller ileten bir nörotransmitter olan asetilkolinin etkisini bloke ederek çalışır. Asetilkolini bloke ederek mivakuryum klorür kas kasılmalarını önler ve geçici felce neden olur. Mivakuryum klorür tipik olarak bir sağlık uzmanı tarafından intravenöz olarak uygulanır ve dozaj, hastanın ağırlığı, yaşı ve tıbbi durumu gibi faktörlere göre dikkatlice ayarlanır. Mivakuryum klorürün etkileri, 15 ila 30 dakika arasında değişen bir kas gevşeme süresi ile nispeten kısa etkilidir.

Mivakuryum klorürün yalnızca uygun klinik ortamlarda eğitimli tıp uzmanlarının gözetimi altında kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Mivakuryum klorürün dozajı ve uygulaması, anestezi uzmanı veya anestezi uzmanı tarafından belirlenmelidir. Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, mivakuryum klorürün potansiyel yan etkileri ve riskleri olabilir. Bunlar alerjik reaksiyonları, düşük kan basıncını, kalp hızındaki değişiklikleri ve uzun süreli kas gevşemesini içerebilir. Sağlık uzmanları, güvenliği ve uygun dozu sağlamak için mivakuryum klorür alan hastaları yakından izler.

Mivakuryum Klorür Ne İçin Kullanılır?

Mivakuryum klorür, geçici kas felci gerektiren cerrahi prosedürler sırasında öncelikle bir kas gevşetici olarak kullanılır. Açık bir hava yolu sağlamak ve ameliyat sırasında kontrollü ventilasyona yardımcı olmak için trakeaya bir tüp yerleştirilmesini içeren endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak için anestezide yaygın olarak kullanılır. Mivakuryum klorür ayrıca ortopedik ameliyatlar, karın ameliyatları ve kardiyovasküler ameliyatlar gibi hareketsizlik gerektiren cerrahi prosedürlerde kas gevşemesini sağlamak için kullanılır. Mivakuryum klorür kullanmanın amacı, cerrahi erişimi iyileştirmeye, cerrahi prosedürler için en uygun koşulları korumaya ve cerrahi hassasiyeti engelleyebilecek hasta hareketini önlemeye yardımcı olan kas gevşemesini sağlamaktır. Asetilkolinin etkisini geçici olarak bloke ederek, mivakuryum klorür kas felcine ve gevşemesine neden olur.

Mivakuryum klorürün yalnızca uygun klinik ortamlarda eğitimli tıp uzmanlarının gözetimi ve yönetimi altında kullanıldığını not etmek önemlidir. Mivakuryum klorürün dozajı ve uygulaması, hastanın kilosu, yaşı ve tıbbi durumu gibi faktörlere göre dikkatlice ayarlanır. Mivakuryum klorür, uzun süreli kas gevşemesi için veya anestezi kapsamı dışında genel bir kas gevşetici olarak kullanılmaz. Etkileri nispeten kısa etkilidir ve plazma kolinesteraz enzimleri tarafından hızla metabolize edilir. Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, mivakuryum klorürün potansiyel yan etkileri ve riskleri olabilir. Bunlar, alerjik reaksiyonları, kalp hızı veya kan basıncındaki değişiklikleri ve uzun süreli kas gevşemesini içerebilir. Sağlık uzmanları, güvenliği ve uygun dozu sağlamak için mivakuryum klorür alan hastaları yakından izler.

Mivakuryum Klorür Nasıl Kullanılır?

Mivakuryum klorür tipik olarak bir hastane veya klinik ortamında bir sağlık uzmanı tarafından intravenöz olarak uygulanır:

Dozaj: Mivakuryum klorür dozu bir sağlık uzmanı tarafından belirlenir ve hastanın kilosu, yaşı, tıbbi durumu ve cerrahi prosedürün tipi ve süresi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanır. Doz, istenen kas gevşemesi ve felç düzeyine ulaşmak için dikkatli bir şekilde hesaplanır.

Uygulama: Mivakuryum klorür intravenöz (IV) enjeksiyon veya infüzyon olarak uygulanır. İlaç, istenen etkiyi elde etmek için genellikle kısa bir süre içinde yavaş yavaş verilir. Sağlık uzmanı, bireysel hastanın ihtiyaçlarına göre uygun dozajı ve uygulama oranını belirleyecektir.

İzleme: Mivakuryum klorür uygulandıktan sonra, sağlık ekibi hastanın tepkisini yakından izler. Bu, kas gevşeme derecesinin değerlendirilmesini, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi hayati belirtilerin izlenmesini ve herhangi bir olumsuz reaksiyon veya yan etkinin gözlemlenmesini içerir.

Tersine çevirme: Mivakuryum klorür, depolarizan olmayan bir nöromüsküler blokerdir ve etkileri geçicidir. Cerrahi prosedür tamamlandıktan sonra mivakuryum klorürün etkileri neostigmin veya sugammadeks gibi ilaçlar kullanılarak tersine çevrilebilir. Bu tersine çeviren ajanlar, mivakuryum klorürün etkilerine karşı koyarak normal kas fonksiyonunun geri kazanılmasına yardımcı olur.

Mivakuryum klorür uygulamasının ve izlenmesinin, tipik olarak bir anestezi uzmanı veya anestezi sağlayıcısı olan eğitimli sağlık uzmanları tarafından yapılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Uygun dozu belirleme, ilacı güvenli bir şekilde uygulama ve prosedür boyunca hastanın tepkisini izleme konusunda uzmanlığa sahiptirler. Mivakuryum klorür kullanımının anestezi ve cerrahi ortamlara özgü olduğunu da belirtmek gerekir. Bu bağlamlar dışında genel kas gevşemesi için kullanılmaz.

Mivakuryum Klorürün Yan Etkileri Nelerdir?

Mivakuryum klorür, herhangi bir ilaç gibi yan etkilere neden olabilir. Aşağıdakiler, mivakuryum klorür kullanımıyla ilişkili potansiyel yan etkilerdir:

 • alerjik reaksiyonlar
 • kalp atış hızı ve kan basıncındaki değişiklikler
 • uzun süreli kas felci
 • histamin salınımı
 • solunumla ilgili etkiler
 • diğer yaygın yan etkiler

Yan etkilerin oluşumu ve ciddiyetinin bireyler arasında değişebileceğini unutmamak önemlidir. Sağlık uzmanları, güvenliği sağlamak ve olası yan etkileri yönetmek için mivakuryum klorür alan hastaları yakından izler. Mivakuryum klorür alıyorsanız veya potansiyel yan etkileri hakkında endişeleriniz varsa, bunları sağlık uzmanınızla görüşmeniz çok önemlidir. Kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilirler ve sahip olabileceğiniz belirli soruları veya endişeleri ele alabilirler.

Mivakuryum Klorür Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Mivakuryum klorür, diğer ilaçlar gibi diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu etkileşimler, mivakuryum klorürün veya aynı anda alınan diğer ilaçların etkinliğini veya güvenliğini etkileyebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Potansiyel etkileşimleri değerlendirebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirler. Mivakuryum klorür ile etkileşime girebilecek bazı ilaç örnekleri şunlardır:

 • anestezikler ve sakinleştiriciler
 • antibiyotikler
 • kolinesteraz inhibitörleri
 • kalsiyum kanal blokerleri
 • beta blokerler
 • diğer ilaçlar

Bu kapsamlı bir liste değildir ve mivakuryum klorür ile etkileşime girebilecek başka ilaçlar da olabilir. Mivakuryum klorür alırken veya anestezi yapılırken ilaçların güvenli ve uygun kullanımını sağlamak için daima sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın.

Mivakuryum Klorür Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Mivakuryum klorür potansiyel riskleri ve kontrendikasyonları nedeniyle bazı durumlarda kullanılmamalıdır. Mivakuryum klorürün tipik olarak kullanılmadığı bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: Mivakuryum klorüre veya bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı veya alerjik reaksiyonu olduğu bilinen kişiler bu ilacı almamalıdır.

Kişisel veya ailesel malign hipertermi öyküsü: Kişisel veya ailesel malign hipertermi (MH) öyküsü olan kişilerde Mivakuryum klorür kullanımından kaçınılmalıdır. MH, anestezi sırasında kullanılan belirli ilaçlara karşı nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir reaksiyondur. Mivakuryum klorür, duyarlı kişilerde MH’yi tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Bilinen veya şüphelenilen genetik eksiklikler: Mivakuryum klorür, ilacın metabolizmasından sorumlu bir enzim olan plazma kolinesterazın bilinen veya şüphelenilen genetik eksikliği olan kişilerde kontrendike olabilir. Bu eksiklikler, mivakuryum klorüre karşı uzun süreli etkilere veya olumsuz reaksiyonlara yol açabilir.

Glokom: Mivakuryum klorür göz içi basıncını artırabilir, bu da glokomlu veya göz içi basıncındaki değişikliklere duyarlı diğer rahatsızlıkları olan kişiler için zararlı olabilir. Bu durumlarda mivakuryum klorürün yakından izlenmesi ve dikkatli kullanımı gereklidir.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği: Mivakuryum klorür vücuttan öncelikle böbrekler yoluyla atılır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan kişilerde doz ayarlaması veya alternatif ilaçlar gerekebilir. Ek olarak, mivakuryum klorür metabolizması etkilenebileceğinden şiddetli karaciğer yetmezliği olan kişilerde dikkatli olunmalıdır.

Pediyatrik hastalar: Mivakuryum klorür, bu popülasyondaki sınırlı güvenlik ve etkililik verileri nedeniyle çok genç pediatrik hastalarda önerilmeyebilir veya dikkatle kullanılmayabilir. Pediatrik vakalarda dozlama ve izleme, bir anestezi uzmanı tarafından dikkatle değerlendirilmelidir.

Mivakuryum klorür veya başka bir ilaç almadan önce tıbbi geçmişinizi ve olası kontrendikasyonları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Kişisel durumunuzu değerlendirecekler ve mivakuryum klorürün sizin için uygun olup olmadığına veya alternatif bir seçeneğin düşünülmesi gerekip gerekmediğine karar vereceklerdir.

Mivakuryum Klorür Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mivakuryum klorür kullanırken, güvenli ve etkili uygulama sağlamak için birkaç önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Önemli hususlar şunlardır:

Eğitimli profesyoneller tarafından uygulama: Mivakuryum klorür, anestezi konusunda deneyimli sağlık uzmanları tarafından veya onların doğrudan gözetimi altında uygulanmalıdır. Uygun dozaj hesaplaması, uygulama teknikleri ve izleme, optimal hasta bakımını sağlamak için çok önemlidir.

Bireyselleştirilmiş doz: Mivakuryum klorür dozu, hastanın ağırlığı, yaşı, tıbbi durumu ve cerrahi prosedürün türü gibi faktörlere bağlıdır. İstenen kas gevşemesi ve felç düzeyine ulaşmak için dozaj dikkatli bir şekilde hesaplanmalı ve ayarlanmalıdır.

İzleme: Mivakuryum klorür uygulaması sırasında kalp hızı, kan basıncı ve oksijen satürasyonu gibi yaşamsal belirtilerin sürekli izlenmesi esastır. Nöromüsküler blokajın ve anestezinin yeterliliğinin düzenli olarak değerlendirilmesi, hasta güvenliğini sağlamak için çok önemlidir.

Geri döndürücü ajanlar: Mivakuryum klorür, depolarizan olmayan bir nöromüsküler blokerdir ve etkileri, neostigmin veya sugammadeks gibi ilaçlar kullanılarak tersine çevrilebilir. Ters ajanlar, uygun zamanda normal kas fonksiyonunu eski haline getirmek için mivakuryum klorür uygulaması sırasında hazır bulundurulmalıdır.

Alerjiler ve duyarlılıklar: Hastalar, mivakuryum klorür veya benzeri ilaçlara karşı bilinen herhangi bir alerji veya duyarlılık açısından taranmalıdır. Herhangi bir alerjik reaksiyon öyküsü, uygun önlemlerin alındığından emin olmak için sağlık uzmanına iletilmelidir.

Eşzamanlı ilaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bazı ilaçlar mivakuryum klorür ile etkileşime girebilir ve doz ayarlamaları veya alternatif tedaviler gerektirebilir.

Bireysel sağlık faktörleri: Mivakuryum klorürün uygunluğu belirlenirken ve tedavi planında gerekli önlemler veya ayarlamalar yapılırken renal veya hepatik fonksiyon, gebelik veya emzirme durumu ve tıbbi durumlar gibi spesifik hasta özellikleri dikkate alınmalıdır.

Olumsuz reaksiyonlar ve yan etkiler: Mivakuryum klorür ile ilişkili potansiyel yan etkilerin ve olumsuz reaksiyonların farkında olun. Olağandışı semptomları veya endişeleri derhal sağlık uzmanına bildirin.

Takip bakımı: Mivakuryum klorür uygulamasından sonra, uygun anestezi sonrası bakım ve izleme sağlanmalıdır. Bu, hastanın iyileşmesinin yakından gözlemlenmesini, normal kas fonksiyonunun geri dönmesini sağlamayı ve kalan etki veya komplikasyonları yönetmeyi içerir.

Mivakuryum klorür uygulaması sırasında sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurmanız, sorular sormanız ve endişelerinizi dile getirmeniz önemlidir. Kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilirler ve bireysel durumunuza bağlı olarak herhangi bir özel hususu veya riski ele alabilirler.

Kaynak

R.P. From et al. Neuromuscular and cardiovascular effects of mivacurium chloride (BW B1090U) during nitrous oxide-fentanyl-thiopentone and nitrous oxide-halothane anaesthesia. BrJ (1990)

R.L. Katz et al. The neuromuscular effects of suxamethonium in man. Br J Anaesth. (1969)

R.P.F. Scott et al. Clinical pharmacology of atracurium given in high dose. Br J Anaesth. (1986)

L. Gramstad et al. Dose-response relation for atracurium, ORG NC45, and pancuronium. BrJ Anaesth. (1982)

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler