Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

NAFLD ve D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki İncelendi

Çin’in Hulunbuir bölgesinde yapılan bir araştırma, NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) hastaları ile serum 25-hidroksivitamin D konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Araştırma, NAFLD hastalarının serum D vitamini düzeylerinin sağlıklı bireylere göre önemli ölçüde düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, bu hastaların vücut kitle indekslerinin (BMI), trigliserid (TG), toplam kolesterol (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C) ve açlık glikoz düzeylerinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmanın yöntemleri arasında Ocak 2021 ile Mart 2023 tarihleri arasında NAFLD tanısı konmuş 156 hasta ve aynı dönemde sağlıklı 160 kişiden oluşan bir kontrol grubu yer aldı. Katılımcıların serum 25(OH)VitD, TBIL, TG, TC, LDL-C, HDL-C, AST, ALT, GGT ve FPG aktiviteleri ölçüldü ve karaciğer ultrasonografisi yapıldı.

NAFLD ve D Vitamini Eksikliği

NAFLD grubundaki bireylerin BMI değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Ayrıca, NAFLD grubundaki serum 25(OH)VitD3 ve HDL-C konsantrasyonları, kontrol grubuna göre daha düşüktü. Ancak AST, ALT ve GGT aktiviteleri ile serum TG, TC, LDL-C ve açlık glikoz düzeyleri NAFLD grubunda daha yüksek çıktı. Serum 25(OH)VitD3 konsantrasyonlarının NAFLD grubunda BMI, TG ve açlık glikoz ile negatif korelasyon gösterdiği belirlendi.

Vitamin D Eksikliğinin Etkileri

Vitamin D eksikliği olan katılımcıların BMI, TG ve açlık glikoz düzeylerinin, yeterli veya yetersiz D vitamini düzeyine sahip bireylere göre daha yüksek olduğu bulundu. Ayrıca, D vitamini eksikliği olanların BMI değerleri, yeterli D vitamini durumuna sahip olanlardan daha yüksekti.

Somut ve Değerli Çıkarımlar

Araştırmadan elde edilen önemli bulgular şunlardır:

  • NAFLD hastalarında serum 25(OH)VitD3 düzeyleri düşük çıkmaktadır.
  • Bu hastalarda BMI, TG, TC, LDL-C ve açlık glikoz düzeyleri yüksektir.
  • D vitamini eksikliği, BMI, TG ve açlık glikoz düzeylerini artırmaktadır.

Sonuç olarak, Hulunbuir bölgesindeki insanların D vitamini eksikliği diğer bölgelere göre daha yaygındır. Ayrıca, D vitamini düzeyinin NAFLD ile önemli ölçüde ilişkili olduğu; serum D vitamini konsantrasyonu azaldıkça NAFLD hastalarının dislipidemi, hiperglisemi ve daha yüksek BMI gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Orijinal Makale: Clin Lab. 2024 Jul 1;70(7). doi: 10.7754/Clin.Lab.2024.231225.

Popüler Gönderiler