Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Nar Kabuğu Ekstresi Antibakteriyel Aktivite Gösteriyor

Nar kabuğunun güçlü antibakteriyel, antiviral, antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri, ağız enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın ilk aşamasında, Deney Tasarımı (DoE) yaklaşımı kullanılarak nar kabuğu ekstresi (70% metanol, 70 °C sıcaklık, ve 90 dakikada üç döngü) optimize edilmiştir. Elde edilen ekstre, optimal antioksidan ve anti-enflamatuar özellikler göstermiştir. Optimize edilen ekstre, ağız patojenik bakterilerine karşı antibakteriyel aktivite sergilemiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, optimize edilen nar kabuğu ekstresi ile yüklü polycaprolactone (PCL) ve polyvinylpyrrolidone (PVP) nanofiberlerinin elektrospinning süreci optimize edilmiştir. Nanofiberlerin karakterizasyonu SEM görüntüleri, XRPD difraktogramları ve IR-ATR spektrumları kullanılarak doğrulanmıştır. Nanofiberlerin bileşimi, salınımı kontrol edebilmekte; PVP bazlı nanofiberlerde 30 dakika içinde ani salınım sağlanırken, PCL/PVP bazlı nanofiberlerde kontrollü salınım 24 saat içinde tamamlanmıştır. Elde edilen elektro-fiberlerin farklı iskele bileşimlerinin etkisinin analizi, PCL/PVP bazlı olanların daha iyi yara iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Önerilen strateji, nar kabuğu ekstresi ile elektrospun nanofiberler üretmek için ilk ve yenilikçi bir yaklaşımdır ve ekstraktlarda bulunan aktif bileşiklerin biyolojik etkilerinin sinerjisini hasta dostu farmasötik bir formda daha iyi kullanmak için faydalıdır.

Çalışmanın Birinci Aşaması: Ekstraksiyon ve Optimizasyon

Çalışmanın ilk aşamasında, nar kabuğu ekstresi elde edilmesi ve optimize edilmesi hedeflenmiştir. Deney Tasarımı (DoE) yaklaşımı kullanılarak, %70 metanol, 70 °C sıcaklık ve her biri 90 dakika süren üç döngü ile ekstre hazırlanmıştır. Bu yöntemle elde edilen ekstre, optimal antioksidan ve anti-enflamatuar özellikler göstermiştir. Ayrıca, ağız patojenik bakterilere karşı antibakteriyel aktivite sergilediği belirlenmiştir.

Çalışmanın İkinci Aşaması: Nanofiber Üretimi

İkinci aşamada, optimize edilen nar kabuğu ekstresi ile yüklü PCL ve PVP nanofiberlerinin üretimi üzerine odaklanılmıştır. Elektrospinning süreci optimize edilerek, nanofiberlerin karakterizasyonu yapılmıştır. SEM görüntüleri, XRPD difraktogramları ve IR-ATR spektrumları kullanılarak nanofiberlerin yapısı doğrulanmıştır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

• PCL/PVP bazlı nanofiberler, kontrollü salınım özellikleri ile daha iyi yara iyileştirme potansiyeline sahiptir.
• PVP bazlı nanofiberler, ani salınım özellikleri ile hızlı etkili olabilir.
• Optimize edilen nar kabuğu ekstresi, ağız patojenik bakterilere karşı etkili bir antibakteriyel ajan olarak kullanılabilir.

Önerilen bu yenilikçi yöntem, nar kabuğu ekstresinin biyolojik etkilerinin sinerjisini daha iyi kullanmak amacıyla elektrospun nanofiberler üretmek için kullanılabilir. Bu yaklaşım, ağız enfeksiyonlarının tedavisi için hasta dostu bir farmasötik form sunmaktadır.

Orijinal Makale: Materials (Basel). 2024 May 26;17(11):2558. doi: 10.3390/ma17112558.

Popüler Gönderiler