Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Neurosyn240 Beyin Sağlığını Destekliyor

Akdeniz diyeti ve bu diyetin biyoaktif bileşenlerinin, nöroprotektif özellikleri ve bağırsak mikrobiyotasının türleşmesi ve metabolizmasını etkileme kapasiteleri nedeniyle övgüyle karşılandığı bilinmektedir. Bu diyetin mikrobiyotayı modüle etmesi, bağırsak-beyin ekseni aracılığıyla nöroprotektif özelliklere katkıda bulunabilir. Özgün bir biyoaktif karışım olan Neurosyn240, kronik düşük dereceli iltihaplanma modelindeki farelerde bu potansiyel etkileşimi araştırmak amacıyla değerlendirildi.

Yapılan araştırmada, Neurosyn240’ın nöroprotektif özellikleri, bilişsel davranış testleri, beyin proteomik analizi, 16S rRNA dizilemesi ve 1H NMR metabolomik analizleri kullanılarak incelendi. Farelerde yapılan yenilik nesnesi tanıma görevi (NOR) ile değerlendiren tanıma hafızası, LPS saldırısına yanıt olarak azaldı ve Neurosyn240 takviyesi ile eski haline getirildi. Açık alan görevi performansı anlamlı bir seviyeye ulaşmasa da NOR performansı ile ilişkilendirildi, bu da bu bilişsel değişikliğe bağlı bir anksiyete unsurunu gösterdi.

Mikrobiyota Kompozisyonu

Neurosyn240’ın neden olduğu davranışsal değişiklikler, Firmicutes: Bacteroidota oranının eski haline getirilmesi ve Muribaculum, Rikenellaceae Alloprevotella ve özellikle Akkermansia’nın artışı gibi mikrobiyota kompozisyonunda bir değişiklik ile birlikte görüldü. Akkermansia, NOR performansı ile önemli ölçüde ilişkilendirildi.

Metabolit ve Proteomik Değişiklikler

Akkermansia ayrıca 5-aminovalerat, treonin, valin, uridin monofosfat ve adenosin monofosfat gibi metabolitlerle ilişkilendirildi. Bu metabolitler ise NOR performansı ile anlamlı bir şekilde ilişkilendirildi. Beyin içindeki proteomik profil hem düşük dereceli iltihaplanma hem de Neurosyn240 müdahaleleri tarafından önemli ölçüde etkilendi ve KEGG analizi, oksidatif fosforilasyon ve nörodejeneratif hastalıklarla ilgili yolların modüle edildiğini vurguladı.

Önemli Çıkarımlar

Bu araştırmanın sonuçları, Neurosyn240’ın bilişsel ve mikrobiyota direncini artırdığını göstermektedir. Okuyucular için, bu bulguların somut ve değerli çıkarımları şunlardır:

  • Neurosyn240, tanıma hafızasını iyileştirebilir ve düşük dereceli iltihaplanmanın etkilerini hafifletebilir.
  • Mikrobiyota kompozisyonunun modüle edilmesi, bilişsel performansla ilişkilendirilebilir.
  • Özellikle Akkermansia’nın artışı, bilişsel sağlık için önemli olabilir.
  • Metabolitlerle proteomik profil arasındaki ilişki, bağırsak-beyin ekseni etkileşimlerini anlamada kilit rol oynayabilir.

Sonuç olarak, bu araştırma, Neurosyn240’ın kronik düşük dereceli iltihaplanmaya karşı bilişsel ve mikrobiyota direncini artırabileceğini ve bağırsak-beyin ekseni etkileşimlerinin nöroprotektif özelliklere katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Orijinal Makale: Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2363011. doi: 10.1080/19490976.2024.2363011. Epub 2024 Jun 4.

Popüler Gönderiler