Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

NOAC’lar ile Perioperatif Yönetim Değerlendirildi

Hastaların atriyal fibrilasyon (AF) tedavisinde kullanılan non-vitamin K antagonist oral antikoagülanların (NOAC’lar) planlı cerrahi veya prosedürler için kesilmesi giderek yaygınlaşırken, özellikle küçük kanama riskine sahip prosedürler için optimal perioperatif yönetim konusunda yetersiz kanıt bulunmaktadır. Bu çalışma, küçük kanama riskiyle ilişkili prosedürler geçiren AF hastalarında direkt faktör Xa inhibitörlerinin perioperatif yönetimi için basit ve standart bir protokolün güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma, gastrointestinal endoskopi, seçilmiş diş prosedürleri ve katarakt veya glokom için göz ameliyatları gibi küçük kanama riski taşıyan prosedürlerden geçecek hastaları kaydetmeyi planlıyor. Çalışma, çok merkezli, prospektif tek kollu bir kayıt çalışması olarak tasarlanmıştır.

Apiksaban Kullanımı

Apiksaban kullanan hastalar, son akşam dozunu almayacak ve kanama riskine bağlı olarak ya prosedür günü akşam dozu ya da ertesi sabah dozu ile tedaviye devam edeceklerdir. Bu yöntem, hastaların kanama riskini en aza indirgemeyi hedeflemektedir.

Edoksaban ve Rivaroksaban Kullanımı

Edoksaban veya rivaroksaban kullanan hastalar ise sadece prosedür günü bir tek dozu atlayacaklardır. Bu protokol, hastaların sistemik tromboembolizmi ve diğer komplikasyonları minimize etmeyi amaçlayan bir yöntemdir.

Önemli Çıkarımlar

Çalışmanın sonucunda, aşağıdaki önemli çıkarımlar elde edilmiştir:

  • Majör kanama olaylarının 30 gün içinde meydana gelme oranı birincil sonuç olarak değerlendirilmiştir.
  • Sistemik tromboembolizm ve genel ölüm oranları ikincil sonuçlar olarak izlenmiştir.
  • Majör ve klinik olarak ilgili majör olmayan kanama olaylarının birleşik sonuçları da değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma, küçük kanama riski taşıyan prosedürler geçiren AF hastalarında perioperatif yönetimin güvenliği konusunda kanıt üretme potansiyeline sahiptir. Bu protokol, hastaların hem kanama riskini minimize etmeyi hem de tedavi sürecini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Orijinal Makale: Vasc Health Risk Manag. 2024 May 17;20:231-244. doi: 10.2147/VHRM.S455530. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler