Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Nörolinguistik Programlama Nedir?

Nörolinguistik programlama (NLP), birileri için istenen sonuçları elde etmeye yardımcı olmak için birinin düşünce ve davranışlarını değiştirmenin bir yoludur.

NLP’nin popülaritesi 1970’lerde başladığından beri yaygınlaştı. Kullanımları, fobilerin ve kaygı bozukluklarının tedavisini ve işyeri performansının veya kişisel mutluluğun iyileştirilmesini içerir.

NLP, insanların düşüncelerini ve eylemlerini değiştirmelerini kolaylaştırmak için algısal, davranışsal ve iletişim tekniklerini kullanır.

NLP, dil işlemeye dayanır, ancak aynı kısaltmayı paylaşan doğal dil işleme ile karıştırılmamalıdır.

NLP, başarılı bireylerin düşünce ve davranış kalıplarını tespit etmenin ve bunları başkalarına öğretmenin mümkün olduğuna inanan Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilmiştir.

Bunu destekleyecek ampirik kanıt olmamasına rağmen, Bandler ve Grinder, Magic I ve II’nin Yapısı adlı iki kitap yayınladı ve NLP başladı. Popülaritesi kısmen, insanların karşı karşıya olduğu birçok farklı sorunu çözmedeki çok yönlülüğünden kaynaklanıyordu.

Nörolinguistik Programlama Nasıl Uygulanır?

NLP’nin değişen yorumları, tanımlamayı zorlaştırıyor. İnsanların duyusal deneyimler yoluyla öğrendikleri dünyanın içsel “haritaları” ile hareket ettikleri fikri üzerine kurulmuştur.

NLP, bir bireyin dünya haritasındaki bilinçsiz önyargıları veya sınırlamaları tespit etmeye ve değiştirmeye çalışır.

NLP hipnoterapi değildir. Bunun yerine, birinin düşünce ve davranışlarında değişiklikler meydana getirmek için dilin bilinçli kullanımı yoluyla çalışır.

Örneğin, NLP’nin merkezi bir özelliği, bir kişinin tercih edilen temsil sistemi veya PRS olarak bilinen bir duyusal sisteme karşı önyargılı olduğu fikridir.

Terapistler bu tercihi dil aracılığıyla tespit edebilirler. “Anlıyorum” gibi ifadeler görsel bir PRS’ye işaret edebilir veya “Anlıyorum” dediğinizi işitsel bir PRS’ye işaret edebilir.

Bir NLP uygulayıcısı, bir kişinin PRS’sini belirleyecek ve terapötik çerçevesini bunun üzerine kuracaktır. Çerçeve, onlarla ilişki kurma, bilgi toplama ve hedef belirlemeyi içerebilir.

Nörolinguistik Programlama Teknikleri Nelerdir?

NLP geniş bir uygulama alanıdır. Bu nedenle, NLP uygulayıcıları aşağıdakileri içeren birçok farklı teknik kullanır:

Demirleme: Duyusal deneyimleri belirli duygusal durumlar için tetikleyicilere dönüştürür.

Uyum: Uygulayıcı, empati yoluyla iletişimi ve tepkiyi geliştirmek için fiziksel davranışlarını eşleştirerek kişiye uyum sağlar.

Swish modeli: İstenmeyen bir sonuç yerine istenen bir sonuca ulaşmak için davranış veya düşünce kalıplarını değiştirir.

Görsel/kinestetik ayrışma (VKD): Geçmiş bir olayla ilgili olumsuz düşünce ve duyguları ortadan kaldırmaya çalışır.

NLP, kendini yansıtma, güven ve iletişim gibi becerileri teşvik ederek bir kişisel gelişim yöntemi olarak kullanılır.

Uygulayıcılar, geliştirilmiş üretkenlik veya işin ilerlemesi gibi iş odaklı hedeflere ulaşmak için ticari olarak NLP’yi uygulamışlardır.

Daha yaygın olarak, fobiler, depresyon, yaygın anksiyete bozuklukları veya YAB ve travma sonrası stres bozukluğu veya TSSB dahil olmak üzere psikolojik bozukluklar için bir terapi olarak uygulanmıştır.

Nörolinguistik Programlama İşe Yarıyor Mu?

NLP’nin etkinliğini belirlemek birkaç nedenden dolayı zordur.

NLP, bilişsel davranışçı terapi veya BDT gibi daha yerleşik terapilerle aynı bilimsel titizlik standardına tabi olmamıştır.

Resmi düzenlemenin olmaması ve NLP’nin ticari değeri, etkinliğine ilişkin iddiaların anekdot olabileceği veya bir NLP sağlayıcısı tarafından sağlanabileceği anlamına gelir. NLP sağlayıcılarının NLP’nin başarısında finansal çıkarları olacaktır, bu nedenle kanıtlarını kullanmak zordur.

Ayrıca, NLP üzerine yapılan bilimsel araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir.

Bazı çalışmalar NLP ile ilişkili faydalar bulmuştur. Örneğin, Danışmanlık ve Psikoterapi Araştırması dergisinde yayınlanan bir araştırma, psikoterapi hastalarının bir kontrol grubuna kıyasla NLP’yi aldıktan sonra psikolojik semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini buldu.

Ancak, İngiliz Genel Uygulama Dergisi’nde NLP ile ilgili mevcut 10 çalışmadan oluşan bir inceleme daha az olumluydu.

Anksiyete bozuklukları, kilo yönetimi ve madde kötüye kullanımı dahil olmak üzere sağlıkla ilgili durumların tedavisinde NLP’nin etkinliğine dair çok az kanıt olduğu sonucuna varıldı. Bunun nedeni, NLP’nin işe yaramadığını gösteren kanıtlardan ziyade, mevcut araştırma çalışmalarının sınırlı miktarı ve kalitesiydi.

2014 yılında, Kanada Sağlıkta İlaç ve Teknoloji Ajansı tarafından hazırlanan bir raporda, NLP’nin TSSB, YAB veya depresyon tedavisinde etkinliğine dair hiçbir klinik kanıt bulunamadı.

Bununla birlikte, 2015 yılında yayınlanan bir araştırma incelemesi, yazarlar daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylese de NLP tedavisinin sosyal veya psikolojik sorunları olan bireyler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu buldu.

NLP’nin teorik temeli, kanıta dayalı desteğin olmaması nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı.

2009’da yayınlanan bir makale, otuz yıl sonra, NLP’nin arkasındaki teorilerin hala inandırıcı olmadığı ve etkinliğine ilişkin kanıtların yalnızca anekdot olduğu sonucuna vardı.

Bir 2010 inceleme makalesi, NLP’nin arkasındaki teorilerle ilgili araştırma bulgularını değerlendirmeye çalıştı. Dahil edilen 33 çalışmanın sadece yüzde 18’inin NLP’nin altında yatan teorileri desteklediği bulundu.

Dolayısıyla, 40 yıldan fazla bir süredir var olmasına rağmen, NLP’nin ne etkinliği ne de teorilerin geçerliliği sağlam araştırmalarla açıkça ortaya konamamıştır.

Ayrıca, araştırmaların ağırlıklı olarak terapötik ortamlarda yapıldığını ve NLP’nin ticari ortamlardaki etkinliğine ilişkin az sayıda çalışma yapıldığını belirtmekte fayda var.

NLP’nin ne kadar iyi çalıştığını incelemek, konuyu çevreleyen netlik eksikliğine ek olarak, birkaç pratik konuya da sahiptir. Örneğin, farklı yöntem, teknik ve sonuçların çeşitliliği göz önüne alındığında, çalışmaları doğrudan karşılaştırmak zordur.

Özet

NLP yıllar içinde çok popüler hale geldi. Bu popülerlik, uygulayıcıların onu birçok farklı alan ve bağlamda kullanabilmelerinden kaynaklanmış olabilir.

Bununla birlikte, NLP’nin üzerine inşa edildiği geniş fikirler ve kullanımını izleyecek resmi bir kuruluşun eksikliği, uygulama yöntemlerinin ve kalitesinin önemli ölçüde değişebileceği anlamına gelir. Her halükarda, etkinliğini destekleyecek açık ve tarafsız kanıtlar henüz ortaya çıkmamıştır.

Bu nedenlerle, özellikle ticari sektörde NLP’nin yaygın popülaritesine iyi bir pazarlamanın da katkıda bulunmuş olması mümkündür.

Popüler Gönderiler