Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Obez Çocuklarda D Vitamini Seviyeleri İncelendi

Obez çocuklarda D vitamini eksikliği, sağlık açısından önemli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle yapılan araştırmalar, bu çocuklarda D vitamini takviyesinin ne zaman başlatılması gerektiği konusunda bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de obez çocukların D vitamini seviyeleri, güneş ışığı süresine göre ayarlanarak incelenmiştir.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki obez çocuklar üzerinde yapılan bu araştırmada, çocukların D vitamini (25-OH-D3) ve paratiroid hormon (PTH) seviyeleri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Çalışma, 2009-2019 yılları arasında pediatrik obezite kliniğinde takip edilen 543 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Yöntemi

Araştırma kapsamında, çocukların D vitamini ve PTH seviyeleri ölçülmüş ve bu ölçümler güneş ışığı süresine göre düzeltilmiştir. Ayrıca, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi faktörler de dikkate alınmıştır. Araştırmada, toplamda 229 obez çocuk iki, 115 çocuk üç ve 96 çocuk dört tekrar ölçümden geçirilmiştir.

Çalışmanın Bulguları

Çalışma sonuçları, düzeltilmiş ortalama D vitamini seviyesinin 48.2 nmol/l ve PTH seviyesinin 34.9 ng/l olduğunu göstermiştir. 120 hafta boyunca bu seviyelerin sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Hastaların %5’inde PTH seviyesi 65 ng/l’nin üzerinde bulunmuştur. Ayrıca, yüksek total kolesterol ve yüksek trigliserid seviyelerinin daha yüksek D vitamini seviyeleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

Bu araştırma sonuçlarına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

  • Biokimyasal olarak mineralizasyon bozukluğu belirtileri gösteren çocuklarda D vitamini takviyesi yapılmalıdır.
  • PTH ve alkalin fosfataz seviyeleri normal olan çocuklarda, kalsiyum alımı ayarlanmalı ve açık hava aktiviteleri artırılmalıdır.
  • Sezonluk değişkenlikleri minimize etmek için D vitamini seviyeleri güneş ışığı süresine göre ayarlanmalıdır.

Sonuç olarak, D vitamini seviyesi düşük olan obez çocuklarda uygun tedavi ve önlem stratejileri geliştirilmesi için güneş ışığı süresinin dikkate alınması önemli bir faktördür. Bu çalışma, D vitamini takviyesi gereksiniminin belirlenmesinde pratik bir yaklaşım sunmaktadır.

Orijinal Makale: BMC Pediatr. 2024 May 15;24(1):337. doi: 10.1186/s12887-024-04823-x.

Popüler Gönderiler