Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Ökse Otu Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

Ökse Otu Nedir?

Yaygın İsimler:   Avrupa ökse otu, ökse otu
Latin isim: Viscum album

  • Avrupa ökseotu, elma, meşe, çam ve karaağaç gibi çeşitli yaygın ağaç türlerinde yetişir. Bu yazıda “ökse otu” terimi kullanıldığında, Avrupa ökseotu anlamına gelir. Avrupa ökse otu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişen ve tatil dekorasyonu olarak kullanılan ökseotu tipi Amerikan ökse otundan farklıdır.
  • Ökseotu, geleneksel tıpta, nöbetler, baş ağrısı ve artrit gibi çeşitli durumlar için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bugün ökseotu Avrupa’da kanser tedavisi için kullanılmaktadır.
  • Ökseotunun meyveleri, yaprakları ve sapları, genellikle deri altına enjeksiyonla verilen özleri yapmak için kullanılır. Ökseotu ayrıca bir diyet takviyesi olarak ağızdan (ağızdan) alınabilir. Avrupa’da, enjeksiyonla verilen ökseotu özleri reçeteli ilaçlar olarak satılmaktadır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ökseotunun kanser veya diğer tıbbi durumlar için bir tedavi olarak kullanılmasını onaylamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, enjekte edilebilir ökseotu özlerinin kullanımına sadece klinik çalışmalarda izin verilmektedir.

Ökse Otu Hakkında Ne Biliyoruz?

Ökseotu kanser için araştırılmış olmasına rağmen, üzerindeki araştırmaların çoğu yeterli olmadığı için etkileri iyi anlaşılmamıştır.

Çoğunlukla Avrupa’da, kanser için ökseotunun klinik denemeleri yapılmıştır. Bazı çalışmalar ökseotunun sağkalımı veya yaşam kalitesini iyileştirdiğini gösterse de hemen hemen tüm çalışmaların bulguları hakkında şüphe uyandıran büyük zayıflıkları vardı. Bu zayıflıklar az sayıda hastayı, eksik verileri, ökseotu dozu hakkında bilgi eksikliğini ve çalışmaların tasarımıyla ilgili sorunları içermektedir.

Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi (NCCIH) ve Ulusal Kanser Enstitüsü, ileri kanserli hastalarda enjekte edilen Avrupa ökseotu özütünün bir kanser ilacı ile birlikte güvenliğini değerlendirmek için bir ön denemeyi tamamladı. Hastaların bitki / ilaç kombinasyonunu tolere edebileceğini ve ökseotu etkinliğini değerlendirmek için gelecekteki çalışmaların tasarımında yardımcı olabilecek diğer bilgileri sağladığını gösterdi.

Ökseotu kanıtlanmış bir kanser tedavisi değildir. Klinik çalışmaların dışında kullanılmamalıdır.

Ökse Otu Kullanmak Güvenli Midir?

  • Ökseotunun meyveleri ve yaprakları ağızdan alındığında ciddi zararlı etkilere neden olabilir.
  • Enjekte edilen ökse otu ekstresi, enjeksiyon bölgesinde ağrı, baş ağrısı, ateş ve titreme yapabilir. Ciddi yan etkiler nadirdir, ancak birkaç ciddi alerjik reaksiyon bildirilmiştir.

Özet

Kullandığınız tamamlayıcı veya alternatif sağlık yaklaşımlarını tüm sağlık uzmanlarınıza bildirin. Onlara sağlığınızı yönetmek için ne yaptığınızı tam olarak açıklamalısınız. Bu durum koordineli ve güvenli bakım sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Popüler Gönderiler