Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

OLP Hastalarında D Vitamini Düzeyleri Düşüktür

Oral Liken Planus (OLP), bağışıklık sistemi aracılığıyla tetiklenen kronik bir inflamatuar hastalıktır. Bu hastalığın gelişiminde otoimmün tepkiler, mikroorganizmalar, ilaçlar, diş malzemeleri, psikolojik stres, genetik yatkınlık ve beslenme eksiklikleri gibi birçok etken rol oynamaktadır. Son yıllarda, D vitamini eksikliğinin OLP ve diğer otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, OLP hastalarında D vitamini düzeylerini sağlıklı bireylerle karşılaştırarak bu ilişkiyi incelemektir.

Araştırma Yöntemleri

Çalışma kapsamında MEDLINE (Pubmed), Scopus, Cochrane Library ve Web of Science veri tabanlarında kapsamlı bir elektronik arama gerçekleştirilmiştir. Araştırmalardaki olası yanlılık riskini değerlendirmek için Newcastle-Ottawa Ölçeği kullanılmıştır. Toplu analizler, rastgele etkiler modeli kullanılarak yapılmıştır ve çalışmalar arasındaki heterojenlik I2 istatistikleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, OLP hastaları ile sağlıklı grup arasındaki D vitamini konsantrasyon farkını grafiksel olarak göstermek için Forest Plots oluşturulmuştur.

Bulgular

Belirlenen dahil etme ve hariç tutma kriterlerine göre 7 makale bu incelemeye dahil edilmiştir. OLP hastalarındaki serum D vitamini ortalama konsantrasyonu 26,63 ng/ml iken, sağlıklı bireylerde bu değer 31,43 ng/ml olarak bulunmuştur. Nicel analizde, OLP hastaları ile sağlıklı bireyler arasındaki D vitamini konsantrasyon farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Ağırlıklı Ortalama Farkı (WMD): -6.20, %95 Güven Aralığı (CI): -11.24 ila -1.15, p=0.02 ve I2 heterojenliği: %94, p

Kullanılabilir Çıkarımlar

D vitamini seviyelerinin OLP hastalığı ile ilişkili olabileceği göz önünde bulundurularak, bu hastalığın yönetiminde aşağıdaki adımların atılması önerilmektedir:

  • OLP hastalarının düzenli D vitamini düzeyi ölçümleri yapılmalıdır.
  • D vitamini takviyeleri, OLP tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.
  • D vitamini düzeylerinin izlenmesi, hastaların genel sağlık durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Sonuç

Araştırmanın sonuçları, OLP hastalarının sağlıklı bireylere kıyasla daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, OLP’nin yönetiminde D vitamini takviyelerinin önemini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2024 Jun 22:26603. doi: 10.4317/medoral.26603. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler