Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Opiat Nedir?

Bazen narkotik olarak da bilinen opiatlar, merkezi sinir sistemi (CNS) üzerinde depresan olarak hareket eden bir ilaç türüdür. Afyon, haşhaş bitkisinden doğal olarak üretilebilen afyondan gelir; opioidler, kimyasal olarak sentezlenen afyon benzeri ilaçlardır. En yaygın afyon ve opioidlerden bazıları şunlardır:

 • morfin
 • kodein
 • hidrokodon
 • fentanil
 • oksikodon
 • eroin

Afyon, haşhaş bitkisinde doğal olarak bulunan afyon alkaloid bileşiklerinden gelen herhangi bir ilaç olarak tanımlanabilir. Bu maddeler beyindeki ve vücuttaki opioid reseptörlerini etkileyerek ağrıyı azaltır. Bir opiat, haşhaş bitkilerinde bulunan doğal olarak oluşan bir bileşik olsa da bir opioid, afyon benzeri etkiler yaratmak için beyindeki opioid reseptörlerine bağlanan doğal veya sentetik herhangi bir maddeyi ifade eder.

Opiat Türleri Nelerdir?

Birkaç farklı afyon türü vardır:

 • kodein
 • morfin
 • tebain

Morfin ve kodein en yaygın iki afyondur. Tebain tek başına ağrı kesici olarak kullanılmaz, ancak hidrokodon ve buprenorfin dahil olmak üzere sentetik opioid ağrı kesici ilaçlar üretmek için kullanılır. Ayrıca, doğal afyonlara benzer etkileri olan bir dizi farklı sentetik ve yarı sentetik opioid vardır. Bunlardan bazıları eroin, oksikodon ve metadon içerir.

Opiatlar Beyni Nasıl Etkiler?

Hem insanlarda hem de hayvanlarda beyinde afyon reseptörleri bulunur. Bu reseptörler, eroin ve morfin gibi farklı opiat türleri için etki bölgeleri olarak işlev görür. Beynin bu reseptör bölgelerine sahip olmasının nedeni, bu reseptör bölgeleri üzerinde hareket eden ve vücutta opiat ilaçlarınkine benzer tepkiler üreten endojen nörotransmiterlerin varlığıdır. Opiatlar ve opioidler, doğal olarak üretilen ağrı giderici kimyasalların etkilerini taklit ederek beyindeki belirli reseptörlere bağlanarak çalışır. Bu ilaçlar beyindeki, omurilikteki ve vücudun diğer yerlerindeki opiat reseptörlerine bağlanır. Bu ağrı algısını engeller.

Opiatların Yan Etkileri Nelerdir?

Opiatlar ağrıyı hafifletebilir ve öfori duyguları yaratabilirken, bir dizi istenmeyen yan etki de üretebilirler:

 • bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • kabızlık
 • baş dönmesi
 • uyuşukluk
 • hipoksi
 • mide bulantısı
 • doz aşımı
 • yavaş nefes alma
 • kusma

Opiatlar Bağımlılık Yapar Mı?

Ağrıyı hafifletmeye ek olarak, afyonlar öfori duygularına yol açabilir. Bu ilaçlar genellikle ağrı tedavisinde çok etkili olsa da insanlar sonunda bir tolerans geliştirebilir, bu nedenle aynı etkileri elde etmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyarlar. Afyon ilaçları daha fazla tolere edildikçe, insanlar aynı ağrı giderici etkileri yaşamak ve yoksunluk belirtilerini azaltmak için giderek daha yüksek dozlar almaya başlayabilir. Afyon yoksunluğu belirtileri şunları içerebilir:

 • karın krampı
 • endişe
 • uykusuzluk
 • sinirlilik
 • kas ağrıları
 • mide bulantısı
 • burun akması
 • kusma

Reçeteli afyonları bu kadar potansiyel olarak tehlikeli yapan nedir? Beyindeki güçlü ödül sistemlerini etkilerler. Zamanla beyin, ödülleri deneyimlemeye devam etmek ve yoksunlukkten kaçınmak için bu maddelere ihtiyaç duyar. Hatta bazı insanlar tam olarak reçete edildiği şekilde alındığında bağımlı hale gelebilirler, ancak onları belirtildiği şekilde almamak veya alkol ve diğer uyuşturucular da dahil olmak üzere diğer maddelerle birleştirmek tehlikeleri artırabilir. Ayrıca, afyon bağımlılığına karşı genetik savunmasızlıkta bireysel farklılıklar vardır.

Opiatlara veya opioidlere bağımlılık geliştirme riski, yüksek dozlar alındığında, bu ilaçları uzun süreler boyunca kullanırken veya uzatılmış salımlı veya uzun etkili formülasyonlar kullanırken artar. Diğer risk faktörleri arasında daha genç olmak, geçmiş madde kullanımı, kullanımı teşvik eden ortamlar ve tedavi edilmemiş zihinsel sağlık koşulları yer alır.

Opiat ve opioid kullanımı dünya çapında artıyor, bu nedenle son yıllarda bu tür maddelerin kötüye kullanımı ve bağımlılığının da artması şaşırtıcı gelmeyebilir. Resmi istatistiklere göre opioid reçeteleri 2012’de zirve yaptı ve o zamandan beri düştü. Genel oranlar düşerken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2020’de 142 milyondan fazla opioid reçetesi ile ABD’nin belirli bölgelerinde yüksek kaldığını belirtiyor. 2019’da opioidler 49.860 aşırı doz ölümüne neden oldu. Bu, tüm aşırı dozda uyuşturucu ölümlerinin %70,6’sından sorumludur. Opioid bağımlılığı bozukluğu olan tüm insanların yaklaşık %75’i, daha ucuz bir opioid kaynağı olarak eroine geçiş yapıyor. Yaklaşık yarım milyon ABD’li yetişkin eroin bağımlısı. CDC ayrıca opioid ölümlerinin 2010 ile 2018 arasında sabit kaldığını, ancak sonrasında 2020’de 68.630 ölümle önemli ölçüde arttığını bildiriyor.

Özet

ABD’de tahminen 50 milyon yetişkin bir tür kronik ağrı yaşıyor. Opioid ağrı kesiciler genellikle yaralanmaya bağlı ağrı, diş ağrısı ve sırt ağrısını tedavi etmek için reçete edilir. Belirtildiği şekilde alındıklarında, genellikle aşırı kullanıma veya bağımlılığa yol açmaları olası değildir. Ağrıyı kontrol altına almak için afyon kullanan kişiler, bir tolerans veya bağımlılık geliştirdiklerini düşünüyorlarsa sağlık uzmanlarıyla iletişime geçmelidir.

Kaynak

Verywell Mind, What Are Opiates?, 2022

National Institute on Drug Abuse. Opioids.

King E. Centers for Disease Control and Prevention. RIDOH State Health Laboratories. The opioid epidemic: What labs have to do with it?

U.S. National Library of Medicine. Thebaine.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler