Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Oral Antikoagülanların Metabolik ve Lipoprotein Profilleri Üzerindeki Etkileri Belirlendi

Kalp ritim bozukluğu olarak bilinen atriyal fibrilasyon (AF) hastalarında, iskemik inmenin önlenmesi için uzun dönem oral antikoagülasyon tedavisi en önemli tedavi yöntemidir. Bu çalışmada, AF hastalarında kullanılan iki farklı antikoagülan türü olan vitamin K antagonistleri (AVK’lar) ve direkt oral antikoagülanların (DOAK’lar) serum metabolomik ve lipoproteomik profilleri ilk kez incelenmiştir. Yapılan analizler, bu iki antikoagülan tedavi türünün hastaların metabolizması üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

AF hastalarının serum örnekleri, yüksek çözünürlüklü 1H nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada, 167 AF hastasının serum örnekleri analiz edilmiş ve 25 metabolit ile 112 lipoproteinle ilişkili fraksiyonun verileri toplanmıştır. Veriler, çok değişkenli ve tek değişkenli istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.

Önemli Bulgular

Çalışmanın sonuçları, AVK ve DOAK tedavisi gören hastaların serum profillerinde önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. DOAK tedavisi gören hastalarda, alanin ve laktat seviyelerinin daha düşük olduğu, serbest kolesterol VLDL-4 alt fraksiyonu, trigliserid LDL-1 alt fraksiyonu ve 4 IDL kolesterol fraksiyonunun da daha düşük seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu hastalarda HDL kolesterol, apolipoprotein A1 ve 7 HDL kolesterol fraksiyonunun daha yüksek seviyelerde olduğu saptanmıştır.

Klinik Önemi

Bu sonuçlar, NMR tabanlı metabolomik analizlerin, oral antikoagülanların AF hastalarının dolaşımdaki metabolitler ve lipoproteinler üzerindeki etkilerini tanımlamada faydalı olduğunu göstermektedir. DOAK tedavisi gören hastalarda gözlenen daha yüksek HDL kolesterol seviyeleri, bu hastaların azaltılmış kardiyovasküler riskini açıklamaya yardımcı olabilir. Bu bulgular, olası klinik etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla çalışmanın gerekliliğini işaret etmektedir.

Pratik Çıkarımlar

• DOAK tedavisi gören hastalarda HDL kolesterol seviyeleri yükselir.
• AVK tedavisi gören hastalarda alanin ve laktat seviyeleri düşüktür.
• NMR tabanlı metabolomik analizler, antikoagülan tedavilerin etkilerini anlamada önemli bir araçtır.

Sonuç olarak, bu çalışma, iki farklı oral antikoagülan türünün AF hastalarında farklı metabolik ve lipoprotein profilleri oluşturduğunu göstermiştir. Bu bulgular, antikoagülan tedavi seçiminde ve kardiyovasküler risk yönetiminde önemli klinik bilgiler sunmaktadır.

Orijinal Makale: Life Sci. 2024 Jun 7:122796. doi: 10.1016/j.lfs.2024.122796. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler