Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Oral Beslenme Takviyeleri Kilo Kaybını Azaltıyor

Hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) sürecinde hastaların yaşadığı beslenme sorunları, kilo kaybı ve malnütrisyon gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada, oral beslenme takviyelerinin (ONS) bu hastaların beslenme ve klinik durumları üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma, HSCT sürecinde olan hastaların ONS kullanımı ile besin alımını artırarak klinik sonuçların iyileştirilebileceği hipotezine dayanıyor.

38 hastanın katıldığı çalışmada, hastalar rastgele iki gruba ayrılmıştır: ONS grubu ve kontrol grubu. ONS grubundaki hastalara, 21 gün boyunca sabah ve yatmadan önce 250 ml’lik standart formül (Ensure®, Abbott Nutrition) verilmiştir. Kontrol grubundaki hastalar aynı prosedürleri uygulamış, ancak ONS almamışlardır. Çalışmada, kilo, iştah, el kavrama gücü, baldır çevresi, orta kol çevresi, toplam enerji alımı, protein alımı, karbonhidrat alımı, yağ alımı, oral mukozit şiddeti, hastanede yatış sırasında enfeksiyon oranı, greft başarısızlığı, nakil sonrası tekrar oranı, nötrofil ve trombosit yerleşiminin gerçekleşme süresi, nakil sonrası üç ay içinde yeniden yatış sayısı ve üç ay içindeki ölüm oranı gibi sonuçlar incelenmiştir. Değerlendirmeler, nakilden 7 gün önce, nakilden 14 gün sonra ve nakilden 90 gün sonra olmak üzere üç aşamada yapılmıştır.

Yöntemler

Çalışmaya katılan 38 hasta, blok randomizasyon yöntemi kullanılarak iki gruba ayrılmıştır. ONS grubundaki hastalar, 21 gün boyunca sabah ve yatmadan önce 250 ml’lik standart formül almıştır. Kontrol grubundaki hastalar ise ONS almamış, diğer tüm prosedürler aynı şekilde uygulanmıştır. Araştırmada toplam enerji alımı, protein alımı, karbonhidrat alımı, yağ alımı gibi beslenme parametreleri ile klinik sonuçlar değerlendirilmiştir.

Tartışma

Bu çalışmanın sonuçları, HSCT sürecinde olan hastaların beslenme takviyeleri ile besin alımının artırılabileceğini ve bunun klinik sonuçlar üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir. ONS ile desteklenen hastaların kilo kaybının azaldığı ve genel beslenme durumlarının iyileştiği gözlemlenmiştir. Bu bulgular, ONS kullanımının HSCT hastaları için önemli bir destek olabileceğini ortaya koymaktadır.

Somut ve Değerli Çıkarımlar

  • HSCT sürecinde olan hastalar, beslenme takviyeleri ile kilo kaybını azaltabilir.
  • ONS kullanımı, hastaların genel beslenme durumlarını iyileştirebilir.
  • Beslenme takviyeleri, hastaların klinik sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, hematopoietik kök hücre nakli sürecindeki hastaların beslenme takviyeleri ile desteklenmesinin beslenme ve klinik durumlarına olumlu katkılar sağlayabileceğini göstermektedir. Bu bulgular, sağlık profesyonelleri için önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Orijinal Makale: BMC Nutr. 2024 Jun 10;10(1):83. doi: 10.1186/s40795-024-00893-3. PMID: 38858716 | DOI: 10.1186/s40795-024-00893-3

Popüler Gönderiler