Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Osteopontin ve Sinbiyotik Takviyesi Bağırsak Sağlığını İyileştiriyor

Bağırsak sağlığı, genel sağlık ve iyilik hali için kritik öneme sahiptir. Yeni bir çalışma, süt formülüne osteopontin ve sinbiyotik takviyesinin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Bu çalışma, sütten kesilmiş domuz yavrularında yapılan deneylerle, süt formülü takviyelerinin bağırsak mikrobiyotasını nasıl etkilediğini ve genel sağlık sonuçlarını nasıl iyileştirdiğini incelemektedir.

Çalışmada toplamda 96 sütten kesilmiş domuz yavrusu dört farklı diyet grubuna ayrıldı. Bu gruplar; standart süt formülü (CTR), probiyotik ve prebiyotik içeren sinbiyotik formül (SYN), osteopontin içeren formül (OPN) ve hem sinbiyotik hem de osteopontin içeren formül (CON) şeklindeydi. 15 gün süren deney boyunca günlük yem tüketimi, vücut ağırlığı ve klinik belirtiler kaydedildi.

Deney Bulguları

Deney sonunda hayvanların ağırlık kazancında istatistiksel bir fark bulunmadı; ancak, osteopontin takviyesi yapılan grubun yem tüketiminin daha yüksek olduğu gözlendi. Klinik belirtiler açısından, sinbiyotik takviyesi yapılan grupta ishal süresinin daha kısa olduğu tespit edildi. Bağırsak sağlığı bakımından, dışkı mikrobiyotası analizleri CON diyetinin potansiyel disbiyotik bakterilerin kontrolünde daha etkili olduğunu gösterdi.

Bağırsak Mikrobiyotası ve Gen İfadesi

Kolon bölümünde özellikle CON grubunda kısa zincirli yağ asidi (SCFA) konsantrasyonunda artış, amonyak konsantrasyonunda azalma ve intraepitelyal lenfosit sayısında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Takviye edilen diyetler, ince bağırsak gen ekspresyonunu da değiştirdi. Sinbiyotik kombinasyonu, bağırsak olgunlaşması ve besin taşınması ile ilgili genlerin yukarı regülasyonunu ve patojenlere yanıt veya inflamatuar yanıt ile ilgili genlerin aşağı regülasyonunu sağladı.

Pratik Çıkarımlar

• Osteopontin takviyesi yem tüketimini artırabilir.

• Sinbiyotik takviyesi ishal süresini kısaltabilir.

• Osteopontin ve sinbiyotik kombinasyonu bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyebilir.

• Bağırsak olgunlaşması ve besin taşınması ile ilgili genlerin ekspresyonunu artırabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma osteopontin ve sinbiyotik kombinasyonunun bağırsak kolonizasyon sürecini iyileştirdiğini ve sinerjistik bir etki ile bağışıklık yanıtını daha iyi modüle ettiğini göstermektedir. Süt formülüne bu tür takviyelerin eklenmesi, bağırsak sağlığını ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.

Orijinal Makale: Food Funct. 2024 May 29. doi: 10.1039/d4fo00489b. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler