Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında her iki böbrek normalden büyüktür ve değişik büyüklükte çok sayıda kistler taşır. Böbrekler büyümelerine rağmen, çoğu kez normal şekillerini korur. Bazen böbrekler tüm batını kaplayacak kadar büyüyebilir. Size otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ADPKD) teşhisi konulursa, sizin için bir tedavi planı hazırlamasına yardımcı olabilecek bir böbrek uzmanı görmelisiniz. Bu plan, böbreklerinizi çalışır durumda tutmayı ve böbrek yetmezliği olasılığını azaltmayı amaçlayacaktır. ODPBH ile ilgili ve tedavi gerektirebilecek semptomlar şunlardır:

 • böbrek kisti büyümesi
 • yüksek kan basıncı
 • ağrı
 • idrar yolu enfeksiyonları (iye)
 • idrarda kan
 • azalan böbrek fonksiyonu
 • böbrek yetmezliği
 • anevrizma (kan damarı şişkinliği)

1- Yaşam Tarzı Terapileri

ODPKD’si olan kişiler, böbreklerini mümkün olduğu kadar uzun süre çalışır durumda tutmak için ellerinden geleni yapmalıdır. Bu, sağlıklı kan basıncını ve kan şekeri seviyelerini korumayı, sigara içmemeyi ve böbreklerinizi ve tüm vücudunuzu nemli tutmayı içerir.

Sağlıklı kan basıncını koruyun: Kan basıncınızı kontrol etmek, ODPKD hastalığının ilerlemesini geciktirebilir ve böbrek hasarını yavaşlatabilir. Düşük sodyumlu, az yağlı bir diyet yiyerek, sigara içmeyerek, alkol tüketiminizi sınırlayarak, egzersizi artırarak ve stresi azaltarak tansiyonunuzu yönetebilirsiniz.

Sağlıklı kan şekeri seviyelerini koruyun: Ulusal Böbrek Vakfına göre diyabet (kan şekerinin yüksek olduğu bir durum) yeni böbrek yetmezliği vakalarının %44’ünü oluşturmaktadır. Araştırmalar, ODPBH’li kişilerin vücutlarının glikoz (şeker) ve lipidi (yağ) kullanma biçiminde anormallikler olabileceğini gösteriyor. 2019’da bildirilen bir araştırma, ODPKD’si olan 189 kişinin vaka kayıtlarına baktı. Birçoğunun açlık glikoz seviyeleri desilitrede 100 miligramın üzerindeydi (normal bir açlık kan şekeri seviyesi desilitrede 99 miligram veya daha düşüktür). Yedi hastada diyabet bulunurken, hastaların %30’unda dislipidemi (yüksek kan kolesterolü), %53’ünde hiperürisemi (yüksek ürik düzey) görüldü.

Risk faktörleri: Dislipidemi ve hiperürisemi diyabet için risk faktörleridir ve hiperürisemi böbrek hastalığı için bir risk faktörüdür. Size diyabet teşhisi konmamış olsa bile, ODPKD’nin etkilerini yönetmek için kan şekerinin sıkı kontrolü önemlidir. Diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri, herhangi bir böbrek hasarı oluşmadan önce diyabetik böbrek problemlerini önlemeye yardımcı olabilir.

Sigara içmek: ODPKD’si olan kişiler ayrıca kardiyovasküler hastalık (inme, koroner arter hastalığı ve kalp krizi gibi) için artmış bir riske sahiptir. Sigara içiyorsanız, özellikle inme olmak üzere bu durumlar için riskiniz artar. 2015 yılında bildirilen bir çalışma, sigara içmenin ODPBH’li kişilerin sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini anlamaya çalıştı. Bu çalışma, 1985’ten 2001’e kadar ODPBH’li 350 sigara içen ve 371 sigara içmeyen kişiyi içeriyordu. Ek olarak, aynı dönemde ODPBH’li 159 sigara içen ve 259 sigara içmeyen kişiden anketlerden veri toplandı. Araştırmacılar, ODPKD’li sigara içenlerin sigara içmeyen çalışma katılımcılarına göre daha fazla kardiyovasküler olay, özellikle felç geçirdiğini bulmuşlardır.

Sigara içiyorsanız, bırakma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün. Sigara içmek sadece kalp sağlığınızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda böbreklerdeki kan damarlarına da zarar verebilir ve ayrıca böbrek kisti büyümesini teşvik edebilir. Sigarayı bırakmak, beyin anevrizması veya aile öyküsünde beyin kanaması olan ODPBH’li kişiler için de önemlidir. Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarının şişmesi veya balonlaşmasıdır. ODPKD’si olan kişilerin yaklaşık %3-7’sinde beyin anevrizmaları olacaktır. Ailenizde daha önce beyin anevrizması geçiren biri varsa, ODPKD ile anevrizma riskiniz %15’e kadar artar.

Bol sıvı tüketin: Böbreklerinizi sağlıklı tutmak için bol miktarda sıvı, özellikle sade su için. Bu özellikle idrarınızda kan fark ederseniz önemlidir. Hidratlı kalmak ayrıca idrar yolunda tıkayıcı pıhtı oluşumunu azaltabilir. ODPKD ile aşırı kafeinden kaçınmak da akıllıca olacaktır. Çalışmalar, çok fazla kafeinin daha hızlı böbrek kisti büyümesini ve böbrek boyutunu artırmayı teşvik edebileceğini bulmuştur. 2018’de BMC Nephrology’de bildirilen bir çalışma, kafeinin ODPKD üzerindeki etkisini inceledi. Aşırı kafein alımının biraz daha hızlı böbrek büyümesiyle bağlantılı olduğu bulundu, ancak kafeinin hastalığın ilerlemesi üzerinde önemli bir zararlı etki yarattığını düşünmediler.

Kafein: ODPBH’de kafein tüketimi riski küçük gibi görünse de, kafein alımınızı sağlık uzmanınızla ve bunun görünümünüzü ve hastalık durumunuzu nasıl etkileyebileceğini tartışmak yine de akıllıca olacaktır.

3- Reçetesiz (OTC) Tedaviler

Tylenol gibi asetaminofen içeren reçetesiz satılan ağrı kesicilerle ODPKD’nin neden olduğu ağrıyı yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ağrı şiddetli ise, daha güçlü reçeteli ağrı kesici hakkında doktorunuzla konuşun. İbuprofen ve naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), ODPBH’si olan kişiler için önerilmez ve kaçınılmalıdır. Bunun nedeni, böbrek fonksiyonlarını bozabilmeleri ve kan basıncını yönetmek için kullanılanlar da dahil olmak üzere diğer tedavilere müdahale edebilmeleridir. Bununla birlikte, tansiyonu kontrol altında tutulan ve böbrek fonksiyonları hâlâ normal olan kişiler için kısa bir NSAID kürü güvenli olabilir. Ağrı kesici için NSAID almanın sizin için güvenli olup olmadığı konusunda sağlık uzmanınızla konuşun.

4- Reçeteli Tedaviler

Birçok farklı reçeteli ilaç, yüksek tansiyon, böbrek taşları, İYE’ler ve böbrek kisti büyümesi dahil olmak üzere ODPKD’nin etkilerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Ağrı kesiciler: Böbrek taşları veya bir İYE ile ilgili şiddetli ağrı yaşıyorsanız, altta yatan nedeni tedavi etmek rahatlama sağlayabilir. Ancak, ağrı sizi günlük olarak etkiliyorsa ve şiddetliyse, sağlık uzmanınız kodein veya tramadol gibi daha güçlü bir ağrı kesici reçete edebilir.

Antibiyotikler: İYE’ler genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Tylenol, ağrı veya ateşi hafifletmeye yardımcı olabilir. Enfeksiyonun böbreklerdeki kistlere yayılmasını önlemek için bir İYE’yi tedavi etmek için mümkün olan en kısa sürede sağlık uzmanınızı görmelisiniz. Sık sık İYE yaşarsanız, doktorunuz gelecekteki İYE’leri önleme umuduyla günlük bir antibiyotik reçete edebilir.

Tansiyon ilaçları: Yaşam tarzı değişiklikleri kan basıncınızı kontrol etmenize yardımcı olmazsa, sağlık uzmanınız muhtemelen bir veya daha fazla tansiyon ilacı yazacaktır. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB’ler) sıklıkla ODPBH’li kişilere reçete edilir. Bu ilaçlar böbrek hastalığını yavaşlatabilir ve böbrek yetmezliğini geciktirebilir.

5- Ameliyatlar ve Uzman Denetimli Prosedürler

ODPKD’nin birçok yönü, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla yönetilebilir. Ancak böbreklerde gelişen veya ODPBH’nin komplikasyonu olarak kabul edilen bazı sorunlar ameliyat veya ek işlemler gerektirebilir.

Böbrek taşı çıkarma: Küçük böbrek taşları idrara çıkma ile vücuttan atılır. Eğer bir böbrek taşı doğal olarak düşemeyecek kadar büyükse, doktorunuz onu çıkarmaya yardımcı olacak bir cerrahi tedavi önerecektir. Böbrek taşlarını çıkarmak veya parçalamak için prosedürler şunları içerir:

Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi (ESWL): Bu prosedür, böbrek taşlarını idrar yoluyla atılabilecek küçük parçalara ayırmak için şok dalgaları kullanır.

Perkütan nefrolitotomi: Bu prosedür genellikle bir ESWL prosedürü başarılı olmadığında yapılır. Bu prosedür, arkadaki küçük bir kesiden küçük skoplar ve diğer aletler kullanılarak böbrek taşlarını çıkarır.

Sistoskopi ve üreteroskopi: Sistoskopi ile cerrah, taşı bulmak için üretranın ve mesanenin içine bakmak için bir sistoskop kullanır. Üreteroskopi ile cerrah, üreterlerin ve böbreklerin astarlarının daha ayrıntılı görüntülerini görmek için bir üreteroskop kullanır. Taş bulunduğunda çıkarılabilir veya kırılabilir. Bu işlemler hastanede anestezi ile yapılır ve çoğu kişi aynı gün evine gidebilir.

Kist aspirasyonu: Bazı kistler çok büyüyebilir ve yakındaki organların veya kan damarlarının tıkanmasına veya sıkışmasına neden olabilir. Bu durumlarda, doktorunuz kistleri boşaltmak için ameliyat önerebilir. Enfekte kistler, özellikle agresif antibiyotik tedavisi etkili olmadığında, onları tedavi etmek için boşaltma gerektirebilir.

Anevrizmanın cerrahi olarak kırpılması: Ailenizde rüptüre beyin anevrizması öyküsü varsa, doktorunuz anevrizma için düzenli taramalar önerebilir. Bir anevrizma bulunursa, cerrahi klipleme gelecekteki yırtılma veya kanama riskini azaltabilir. Bu prosedürde, arterdeki çıkıntının tabanına metal bir klips yerleştirilir. Bir anevrizmayı cerrahi olarak tedavi etme kararı, boyutuna bağlıdır. Daha küçük anevrizmalar genellikle yüksek tansiyon ve yüksek kan kolesterolünün yönetimi ve sigarayı bırakma ile tedavi edilir.

6- Böbrek Yetmezliğini Tedavi Etmek

Böbrekleriniz vücudunuzdaki atıkları ve fazla sıvıyı atma yeteneğini kaybederse, muhtemelen diyalize girmeniz veya böbrek nakli yaptırmanız gerekecektir. Diyaliz, sağlıklı böbreklerinizin normalde yapacağı bazı görevleri yerine getiren bir tedavidir. İki tür gelir – hemodiyaliz ve periton diyalizi. Hemodiyaliz, kanı durulamak ve fazla atığı kan dolaşımından uzaklaştırmak için kullanılır. Periton diyalizi ile durulama sıvısı karın boşluğunda birkaç saat tutulur ve sonra çıkarılır. Böbrek nakli, yaşayan veya ölmüş bir donörden sağlıklı bir böbreğin alınarak böbrekleri artık çalışmayan bir kişiye nakledildiği cerrahi bir prosedürdür. Uygun bir böbrek donörü bulmak yıllar alabilir.

7- Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

Tamamlayıcı tıp, standart tedavilere ek olarak kullanılan tedavileri, alternatif tıp ise standart tedaviler yerine kullanılan tedavileri ifade eder. Tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM), genellikle ODPKD’yi tedavi etmek için böbrek uzmanları tarafından reçete edilmez. Ancak bazı CAM terapileri, stres veya ağrı düzeyinizi yönetmenize yardımcı olabilir. Stresiniz ve ağrınız azaldığında, kan basıncınız düşer ve yaşam kaliteniz artar. Ağrı ve stresi yönetmeye yardımcı olabilecek CAM terapilerinin örnekleri şunlardır:

 • Masaj
 • Akupunktur
 • Meditasyon
 • Yoga
 • Tai Chi

Ayurveda, içsel bir arınma süreciyle başlar, ardından özel bir diyet, bitkisel ilaçlar, masaj terapisi ve yoga veya meditasyon uygulamaları ile devam eder. Journal of Pharmacy and Bioalllied Sciences’da 2016 yılında bildirilen bir çalışma, idame hemodiyalizinde (MHD) kronik böbrek hastalığı (KBH) olan kişilerde TAT prevalansını belirlemeyi amaçladı. Ulusal Sağlık Görüşme Anketi Yetişkin CAM’dan uyarlanan görüşme anketleri yoluyla KBH’li iki yüz kişiye CAM bilgileri ve kullanımları hakkında sorular soruldu. Bunların 52’si (%26) TAT tedavisi kullanıyordu. En yaygın olanları Ayurveda (tek başına veya diğer CAM terapileriyle birlikte) ve akupunkturdu. Diyalizdeki önemli sayıda insan TAT kullandığından, çalışmanın yazarları, sağlık uzmanlarının son dönem böbrek hastalığı hastalarını TAT tedavilerinin riskleri ve faydaları konusunda daha iyi bilgilendirmesinin önemine dikkat çekiyor. ODPKD ile yaşarken ve yönetirken, doktorunuz, güvenlikleri ve etkinlikleri de dahil olmak üzere, CAM tedavileri hakkında en iyi tavsiye kaynağıdır. Böbrek doktorunuzla konuşmadan herhangi bir CAM tedavisini denemek asla iyi bir fikir değildir.

Özet

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, böbrek büyümesine ve böbreklerde sıvı dolu kistlere neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Tedavi, ağrı, yüksek tansiyon, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, beyin kanamaları ve zamanla böbrek yetmezliği dahil olmak üzere sıklıkla yarattığı sorunları ele almaya odaklanır. ODPKD’nin tedavisi yoktur, ancak doktorunuz semptomları hafifletmek ve hastalık komplikasyonlarını önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri, ev ilaçları, ilaçlar ve farklı prosedürler önerebilir.

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ile görünüm kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar böbrek yetmezliğini hastalık seyrinin çok erken dönemlerinde yaşarken, diğerleri hayatlarının geri kalanını bu durumla yaşayacak ve hiçbir zaman diyalize veya yeni bir böbreğe ihtiyaç duymayacaklardır. Sağlığınızdaki herhangi bir yeni semptom veya değişiklik hakkında doktorunuzu güncel tuttuğunuzdan emin olun. Ayrıca, yüksek tansiyon ve beyin kanamaları da dahil olmak üzere ODPKD ile bağlantılı ciddi komplikasyonların farkında olmalısınız. Sorunların önüne geçmek, bakış açınızı ve yaşam kalitenizi iyileştirmenin en iyi yoludur.

Kaynak

Verywell Health, How Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Is Treated, 2021

National Kidney Foundation. Diabetes and chronic kidney disease.

Fliszkiewicz et al. Glucose and lipid metabolism abnormalities among patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. 2019.

Wang, Brody. Effects of smoking on ADPKD: frequency of vascular events and concentrations of soluble CD40 ligand. 2015.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler