Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Paliperidon Nedir?

Paliperidon, çeşitli psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaçtır. Atipik antipsikotikler olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Paliperidon, yaygın olarak kullanılan başka bir antipsikotik olan risperidonun aktif metabolitidir. Paliperidon, beyindeki dopamin ve serotonin reseptörlerinin etkisini bloke ederek çalışır. Bazı psikiyatrik durumlarda bozulabilen bu nörotransmiterlerin dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olur.

Paliperidon öncelikle halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz düşünme ve duygusal rahatsızlıklar gibi semptomlarla karakterize kronik bir akıl hastalığı olan şizofreni tedavisinde kullanılır. Hem şizofreni hem de duygudurum bozukluklarının özelliklerini birleştiren bir durum olan şizoaffektif bozukluğun tedavisi için de reçete edilebilir. Paliperidon tedavisinin spesifik dozu ve süresi, kişinin durumuna, ilaca verdiği cevaba ve diğer faktörlere bağlı olarak bir sağlık uzmanı tarafından belirlenecektir. Sağlık uzmanı tarafından sağlanan öngörülen dozajı ve talimatları takip etmek önemlidir.

Paliperidon Ne İçin Kullanılır?

Paliperidon öncelikle halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz düşünme ve duygusal rahatsızlıklar gibi semptomlarla karakterize kronik bir zihinsel bozukluk olan şizofreni tedavisinde kullanılır. Hem şizofreni hem de duygudurum bozukluklarının özelliklerini birleştiren bir durum olan şizoaffektif bozukluğun tedavisi için de reçete edilebilir. Paliperidonun bazı temel kullanımları şunlardır:

Şizofreni: Paliperidon, yetişkinlerde ve 15 yaş ve üzeri ergenlerde şizofreni tedavisi için onaylanmıştır. Halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşünme gibi semptomları azaltmaya yardımcı olur ve şizofreni hastalarında genel işleyişi ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Şizoaffektif bozukluk: Paliperidon hem şizofreni hem de duygudurum bozukluklarının karakterize edilen bir durum olan şizoaffektif bozukluğun tedavisinde de kullanılabilir. Bu durumdaki bireylerde psikotik semptomların yönetilmesine ve ruh hali dalgalanmalarının dengelenmesine yardımcı olabilir.

Paliperidon kullanımının ve spesifik dozun, kişinin durumuna, ilaca verdiği cevaba ve diğer faktörlere bağlı olarak bir sağlık uzmanı tarafından belirleneceğini unutmamak önemlidir. Tedavi planı ayrıca psikoterapi, sosyal destek ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi diğer müdahaleleri de içerebilir. Kişiselleştirilmiş tıbbi tavsiye ve paliperidonun kendi özel durumunuzda kullanımı hakkında en güncel bilgiler için bir sağlık uzmanına veya psikiyatriste danışmanız önerilir. Durumunuzu değerlendirebilir ve uygun tedavi seçenekleri konusunda rehberlik sağlayabilirler.

Paliperidon Nasıl Kullanılır?

Paliperidon tipik olarak uzatılmış salımlı tabletler veya enjeksiyonlar şeklinde mevcuttur ve spesifik dozaj ve uygulama talimatları, kişinin durumuna ve ilacın formülasyonuna bağlı olacaktır. Paliperidon kullanımına ilişkin bazı genel yönergeler şunlardır:

Öngörülen doza uyun: Paliperidonu tam olarak sağlık uzmanınız tarafından reçete edildiği şekilde alın. Dozaj, tedavi edilen spesifik duruma, semptomların şiddetine ve bireysel cevaba bağlı olarak değişecektir. Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan önerilen dozajı ve talimatları takip etmeniz önemlidir.

Uzatılmış salımlı tabletler: Paliperidon uzatılmış salımlı tabletler genellikle günde bir kez alınır. Su ile bütün olarak yutulmalı, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya kırılmamalıdır. Tabletler, sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Paliperidon enjeksiyonu: Size enjekte edilebilir bir ilaç olarak paliperidon reçete edildiyse, bir sağlık uzmanı tarafından uygulanacaktır. Enjeksiyon tipik olarak her 4 haftada bir verilir. Enjeksiyon için planlanmış randevulara gitmek ve herhangi bir dozu kaçırmamak önemlidir.

Uygulama zamanlaması: Vücudunuzdaki ilacın tutarlı seviyelerini korumak için paliperidon tabletleri alın veya enjeksiyonu her gün aynı saatte yapın.

Dozu ayarlamayın veya aniden kesmeyin: Sağlık uzmanınıza danışmadan dozu ayarlamayın veya paliperidon almayı bırakmayın. İlacın aniden kesilmesi yoksunluk semptomlarına veya semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Endişeleriniz varsa veya tedavi planınızda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa, bunu sağlık uzmanınızla görüşün.

Düzenli izleme: Planlandığı gibi sağlık uzmanınızla takip randevularına katılın. Paliperidona verdiğiniz yanıtı değerlendirmek, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerekirse dozu ayarlamak için düzenli izleme önemlidir.

Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan özel talimatları izlemeniz ve ek rehberlik için ürün etiketine başvurmanız çok önemlidir. Paliperidon kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, kişiselleştirilmiş tavsiye ve talimatlar için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın.

Paliperidonun Yan Etkileri Nelerdir?

Diğer antipsikotik ilaçlar gibi paliperidon da bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Yan etkilerin şiddeti ve oluşumu kişiden kişiye değişebilir. Paliperidon ile ilişkili bazı potansiyel yan etkiler şunlardır:

 • ekstrapiramidal semptomlar
 • metabolik etkiler
 • kardiyovasküler etkiler
 • gastrointestinal etkiler
 • sedasyon ve uyuşukluk
 • cinsel yan etkiler
 • nörolojik etkiler
 • endokrin etkiler

Herhangi bir yan etkiyi veya endişeyi sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. Paliperidona verdiğiniz yanıtı değerlendirebilir ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapabilirler. Bazı durumlarda, paliperidonun durumunuzu yönetmedeki yararları, potansiyel yan etkilerden daha ağır basabilir.

Paliperidon Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Paliperidon diğer ilaçlarla etkileşime girebilir ve aldığınız tüm ilaçlar, takviyeler ve reçetesiz satılan ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir:

 • Diğer antipsikotik ilaçlar
 • Merkezi sinir sistemi depresanları
 • Kalp ritmini etkileyen ilaçlar
 • Karaciğer enzimlerini etkileyen ilaçlar
 • Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar

Bunun, paliperidon ile etkileşime girebilecek kapsamlı bir ilaç listesi olmadığına dikkat etmek önemlidir. Paliperidonun güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için reçeteli, reçetesiz ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında daima sağlık uzmanınızı bilgilendirin. Sağlık uzmanınız, bireysel durumunuza göre özel rehberlik sağlayabilir ve etkileşim riskini en aza indirmek için tedavi planınızı buna göre ayarlayabilir. Ayrıca olası etkileşimleri izleyebilir ve ilaç rejiminizde gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Paliperidon Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Paliperidon genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

Alerji veya aşırı duyarlılık: Paliperidon veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

Demansla ilişkili psikoz: Paliperidon ve diğer antipsikotik ilaçlar, demansla ilişkili psikozu olan yaşlı hastalarda artmış mortalite riski ile ilişkilidir. Bu risk nedeniyle, demansı olan yaşlı hastalarda davranış bozukluklarının tedavisi için paliperidon önerilmemektedir.

Uzamış QT aralığı: Paliperidon, kalbin elektriksel aktivitesinin bir ölçüsü olan QT aralığını uzatabilir. QT uzaması öyküsü olan kişilerde, QT aralığını uzatabilecek başka ilaçlar kullananlarda veya QT uzaması riskini artıran durumları olan kişilerde dikkatli kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Kardiyovasküler hastalıklar: Paliperidon, kalp hızı ve kan basıncında değişikliklere neden olabilir. Kalp yetmezliği, kalp ritmi bozuklukları veya yakın zamanda miyokard enfarktüsü gibi kardiyovasküler hastalık öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Nöbet bozuklukları: Paliperidon, nöbet eşiğini düşürebilir ve nöbet riskini artırabilir. Nöbet öyküsü veya nöbet riskini artıran durumları olan kişilerde dikkatli kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Emzirme: Paliperidon anne sütüne geçer ve emzirme sırasındaki güvenliği kanıtlanmamıştır. Paliperidon alırken genellikle emzirmekten kaçınılması önerilir.

Paliperidon tedavisine başlamadan önce tıbbi geçmişinizi, alerjilerinizi ve altta yatan koşulları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Özel durumunuz için paliperidonun uygunluğunu değerlendirebilir ve gerekirse potansiyel riskler ve alternatifler hakkında rehberlik sağlayabilirler.

Paliperidon Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Paliperidon kullanırken akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır:

Dozaj ve zamanlama: Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan öngörülen dozaj talimatlarını izleyin. Dozaj, özel durumunuza, semptomların şiddetine ve bireysel yanıta bağlı olacaktır. Paliperidonu önerilen programa ve sıklığa göre alın. Sağlık uzmanınıza danışmadan dozu değiştirmeyin veya ilacı almayı bırakmayın.

Bireysel yanıt: Paliperidona verdiğiniz yanıtı izleyin ve belirtilerinizdeki değişiklikleri gözlemleyin. Durumunuzdaki gelişmelere ve olası yan etkilere dikkat edin. Endişelerinizi veya beklenmedik tepkilerinizi sağlık uzmanınıza bildirin.

Uygulama zamanlaması: Paliperidonu sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde alın. Uzatılmış salımlı tabletler genellikle günde bir kez alınırken, enjeksiyon aylık olarak yapılır. İlacı almak veya enjeksiyonu her gün aynı saatte veya planlandığı gibi almak önemlidir.

Sağlık uzmanıyla iletişim: Tedaviniz boyunca sağlık uzmanınızla açık iletişimi sürdürün. Belirtileriniz, endişeleriniz veya sorularınızdaki herhangi bir değişiklik hakkında onları bilgilendirin. Sürekli rehberlik sağlayabilir, ilerlemenizi izleyebilir ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Aniden bırakmaktan kaçının: Herhangi bir nedenle paliperidon almayı kesmeniz gerekirse, sağlık uzmanınıza danışın. İlacın aniden kesilmesi yoksunluk semptomlarına veya semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Sağlık uzmanınız, uygun azaltma veya kesme işlemi konusunda size rehberlik edebilir.

Düzenli izleme: Planlandığı gibi sağlık uzmanınızla takip randevularına katılın. Paliperidona verdiğiniz yanıtı değerlendirmek, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve olabilecek endişelerinizi veya sorularınızı ele almak için düzenli izleme önemlidir.

Yaşam tarzı düzenlemeleri: Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek tedavinizi paliperidon ile tamamlayın. Bu, düzenli fiziksel aktivite yapmayı, dengeli beslenmeyi sürdürmeyi, yeterli uykuyu almayı ve stresi yönetmeyi içerebilir. Bu yaşam tarzı faktörleri, genel refahınızı destekleyebilir ve tedavinin etkinliğine katkıda bulunabilir.

Paliperidon kullanımıyla ilgili kişisel tavsiye ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın. Bireysel ihtiyaçlarınıza, durumunuza ve tedaviye yanıtınıza göre önerilerde bulunabilirler.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler