Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Pandemi Döneminde Peru’da Eğitim ve Üreme Sağlığı Üzerine Etkiler Araştırıldı

COVID-19 salgınının küresel etkileri arasında, eğitim kurumlarının kapanması öne çıkan önlemlerden biri oldu. Peru’da, hükümetin Mart 2020’den Mart 2022’ye kadar okulları kapatması, yaklaşık 8 milyon çocuğu etkiledi. Bu sürecin, özellikle kırsal ve yerli halkın yoğun olduğu bölgelerde, gençler üzerindeki uzun vadeli etkileri büyük önem taşıyor. Loreto bölgesi, ülkenin en yüksek genç gebelik oranlarına sahip ve bu durumun eğitimsel ve sağlıkla ilgili sonuçları oldukça endişe verici.

Eğitim ve Sağlık Üzerindeki Dolaylı Etkiler

Loreto’daki Nauta ve Parinari bölgelerinde yapılan kalitatif çalışmada, COVID-19’un gençlerin eğitim ve üreme sağlığı üzerindeki dolaylı etkileri incelendi. Haziran 2022’de, Peru’da yüz yüze eğitimin yeniden başlamasından üç ay sonra, gençler ve topluluk liderleriyle yapılan derinlemesine mülakatlar (n=41) gerçekleştirildi. Ekim 2022’de ise topluluk sağlık çalışanları ve eğitimcilerle odak grup tartışmaları (3 FGD, n=15) yapıldı. Bu görüşmeler, pandeminin ekonomik, eğitimsel ve sağlık üzerine etkilerinin gençler arasında korunma yöntemlerinin kullanımının azalmasına, okul terklerinin artmasına, erken evliliklere ve genç gebeliklerin artışına katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Bidireksiyonel Etkileşim ve Sonuçları

Araştırma, genç gebelikler ile erken evlilikler ve okul terkleri arasındaki etkileşimin çift yönlü olduğunu belirledi. Her bir faktör, diğerinin hem nedeni hem de sonucu olarak işlev görmekte. Bu durum, müdahale stratejilerinin bu çift yönlü etkileşimi göz önünde bulundurarak tasarlanması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Okuyucular İçin Çıkarımlar

  • Pandemi döneminde eğitim kurumlarının kapanması, gençlerin eğitimine devam etme olasılığını düşürmektedir.
  • Ekonomik zorluklar ve eğitimdeki kesintiler, korunma yöntemlerine erişimi azaltmakta ve genç gebelik oranlarını artırmaktadır.
  • Erken evlilikler ve okul terkleri arasındaki bağlantı, müdahalelerin bu alanlarda odaklanması gereğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, pandemi sürecinin gençlerin eğitim ve üreme sağlığı üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyerek, bu tür global krizlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasının uzun vadeli sonuçlarını ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: BMJ Glob Health. 2024 Apr 30;9(4):e012391. doi: 10.1136/bmjgh-2023-012391.

Popüler Gönderiler