Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Pankreas Kanserinde Mikrobiyomun Rolü Araştırılıyor

Pankreas duktal adenokarsinomu (PDAC), ölümcül kanser türlerinden biri olarak bilinirken, bu kanseri etkileyen faktörler hakkındaki araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Çin anakarasında yapılan yeni bir çalışma, PDAC tümörleri ve eşleşen peritümoral dokularda mikrobiyom kompozisyonunu inceleyerek, kanserin ilerleyişi üzerinde mikrobiyomun etkisine ışık tutuyor.

Mikrobiyom Kompozisyonunun Analizi

16S rRNA dizileme yöntemi kullanılarak yapılan analizler, PDAC hastalarının tümör ve peritümoral dokularındaki mikrobiyomların yüksek oranda benzerlik gösterdiğini, ancak bazı önemli farklılıkların da olduğunu ortaya koydu. Özellikle, Exiguobacterium türünün tümör dokusunda daha fazla bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, Exiguobacterium/Bacillus oranının düşük olması, PDAC hastaları için daha olumlu bir prognoz ile ilişkilendirildi.

Probiyotik Müdahale ve Genetik Bulgular

Araştırma, Bacillus Coagulans adlı probiyotiğin, PDAC’nin ilerlemesini yavaşlattığını ve tümörlerde inflamatuar nötrofillerin artışına neden olduğunu gösterdi. Düşük Exiguobacterium/Bacillus oranına sahip alt gruplarda yapılan tam ekzom dizileme, ABL2 ve MSH2 genlerinde yüksek oranda yanlış anlam değişiklikleri (missense mutasyonlar) ortaya çıkardı. Bu genlerin yüksek ifadesi, PDAC hastalarında kötü prognoz ile bağlantılı bulundu.

Pratik Çıkarımlar

  • Exiguobacterium/Bacillus oranının düşük olması, PDAC tedavisinde olumlu bir gösterge olarak kullanılabilir.
  • Bacillus Coagulans’ın kullanımı, inflamatuar yanıtı artırarak PDAC ilerlemesini yavaşlatabilir.
  • Genetik analizler, özellikle ABL2 ve MSH2 genlerindeki mutasyonlar, hastalığın ilerleyişi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Araştırma sonuçları, PDAC’nin tedavi ve tanısında mikrobiyomun potansiyel rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor ve probiyotikler ile genetik faktörlerin, hastalığın yönetiminde nasıl bir rol oynayabileceği konusunda yeni kapılar açıyor.

Orijinal Makale: Pharmacol Res. 2024 Apr 29:107197. doi: 10.1016/j.phrs.2024.107197. Online ahead of print. 38692467 | DOI: 10.1016/j.phrs.2024.107197

Popüler Gönderiler