Salı, Temmuz 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Perilla Tohumu Eklemesinin Yumurta Kalitesine Etkileri Araştırıldı

Ziraat ve hayvancılık alanındaki yeni gelişmeler, özellikle tavukçuluk sektöründe, besleme stratejilerinin iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atıyor. Son yapılan bir araştırma, Perilla tohumu (PS) takviyesinin tavukların performansı, yumurta kalitesi, kan biyokimyasal parametreler ve yumurta sarısı yağ asitleri kompozisyonu üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma, toplam 1600 Lohmann cinsi yumurtlayan tavuğu dört farklı gruba ayırarak, dört hafta boyunca farklı oranlarda Perilla tohumu içeren diyetlerle besledi.

Araştırmanın Bulguları

Çalışma, yumurta ağırlığı ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koydu. Ancak, %18 PS ile beslenen tavuklarda yumurtlama oranı, yem dönüşüm oranı (FCR) ve ortalama yem tüketimi (AFI) diğer gruplara göre önemli ölçüde azaldı. Haugh birimi, albümin yüksekliği, yumurta şekil indeksi ve yumurta kabuk kalınlığı, PS ile beslenen tavuklarda kontrol grubuna kıyasla daha yüksek bulundu. Serum analizleri, glukoz (Glu), toplam protein (TP) ve aspartat aminotransferaz (AST) seviyelerinde yükselme eğilimi gösterdi. Toplam kolesterol (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyeleri, %6 PS ile beslenen tavuklarda azaldı.

Yumurta Sarısı Yağ Asidi Kompozisyonundaki Değişimler

Yumurta sarısı yağ asidi kompozisyonu üzerine yapılan analizler, alfa-linolenik asit miktarında önemli bir azalma ve dokosaheksaenoik asit (DHA) miktarında önemli bir artış gösterdi. Bu bulgular, diyetlere PS eklenmesinin, performans göstergelerinde önemli iyileştirmeler sağladığını ve yumurta sarılarında daha fazla alfa-linolenik asit ve DHA miktarı sağladığını göstermektedir.

Okuyucular İçin Pratik Çıkarımlar

  • %6 Perilla tohumu eklemesi, yumurta sarısı yağ profilini iyileştirme potansiyeline sahiptir.
  • Perilla tohumunun yüksek oranlarda kullanımı, yem tüketimi ve yumurtlama oranında düşüşe neden olabilir.
  • Yumurta kabuk kalitesi gibi fiziksel parametreler, Perilla tohumu eklemesiyle iyileşebilir.

Sonuç

Sonuç olarak, bu araştırma Perilla tohumunun, özellikle %6 oranında diyetlere eklenmesinin, yumurta sarısının yağ asidi kompozisyonunu iyileştirdiğini ve yumurta kalitesinde olumsuz bir etki yaratmadığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, tavukçuluk endüstrisinde beslenme stratejilerinin geliştirilmesi için önemli bilgiler sunmaktadır.

Orijinal Makale: 10.1007/s11250-024-03983-3

Popüler Gönderiler