Pazar, Haziran 16, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Premarin Vajinal Krem (Conjugated Estrogens Vaginal Cream) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Premarin Vajinal Krem Nedir?

Premarin Vajinal Krem, kuruluk (Atrofik Vajinit), yanma, tahriş ve ağrılı cinsel ilişki (Orta ila Şiddetli Disparoni) ile vulvada yoğun kaşıntı (Kraurosis Vulvae) gibi menopozun vajinal semptomlarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. Östrojen Türevleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Premarin Vajinal Krem tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Premarin Vajinal Krem’in Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Premarin Vajinal Krem, aşağıdakileri içeren ciddi yan etkilere neden olabilir:

 • göğüs ağrısı, nefes darlığı hissi, kan tükürmek
 • mide bulantısı, mide hassasiyeti, kusma
 • terleme, ani uyuşukluk veya güçsüzlük
 • ani şiddetli baş ağrısı, konuşma bozukluğu, görme veya denge ile ilgili sorunlar
 • ciltte veya gözlerde sararma (sarılık)
 • hafıza sorunları, bilinç bulanıklığı, konfüzyon, olağandışı davranış
 • olağandışı vajinal kanama, pelvik ağrı
 • göğüste kitle oluşumu
 • kabızlık, idrara sık çıkma
 • kas güçsüzlüğü, kemik ağrısı, enerji eksikliği
 • vajinal kaşıntı veya akıntı

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktorunuza söyleyin.

UYARI

Endometriyal Kanser: Karşılanmamış östrojen kullanan rahmi olan bir kadında endometriyal kanser riski artar. Östrojen tedavisine bir progestin eklemenin, bir öncü veya endometriyal kanser olabilen endometriyal hiperplazi riskini azalttığı gösterilmiştir. Teşhis edilmemiş kalıcı veya tekrarlayan anormal genital kanaması olan postmenopozal kadınlarda maligniteyi ekarte etmek için endike olduğunda yönlendirilmiş veya rastgele endometriyal örnekleme dahil olmak üzere yeterli tanı önlemleri alınmalıdır.

Kardiyovasküler Bozukluklar ve Olası Demans: Tek başına östrojen tedavisi, kardiyovasküler hastalık veya demansın önlenmesi için kullanılmamalıdır. WHI’nin tek başına östrojen yardımcı çalışması tedavi sırasında 65 yaş ve üstü postmenopozal kadınlarda olası demans geliştirme riskinin arttığını bildirmiştir. Bu bulgunun daha genç postmenopozal kadınlar için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir. Karşılaştırılabilir verilerin yokluğunda, bu risklerin diğer CE dozları ve östrojenlerin diğer dozaj biçimleri için benzer olduğu varsayılmalıdır. Progestinli veya progestinsiz östrojenler, her bir kadın için tedavi hedefleri ve riskleri ile tutarlı olarak en düşük etkili dozlarda ve en kısa sürede reçete edilmelidir.

Meme Kanseri: WHI östrojen artı progestin alt çalışması ayrıca invaziv meme kanseri riskinin arttığını göstermiştir. Karşılaştırılabilir verilerin yokluğunda, bu risklerin diğer CE ve MPA dozları ve östrojen ve progestinlerin diğer kombinasyonları ve dozaj formları için benzer olduğu varsayılmalıdır. Progestinli veya progestinsiz östrojenler, her bir kadın için tedavi hedefleri ve riskleri ile tutarlı olarak en düşük etkili dozlarda ve en kısa sürede reçete edilmelidir.

Endikasyonları Nelerdir?

Premarin Vajinal Krem, atrofik vajinit ve kraurosis vulva tedavisi ile menopoza bağlı bir vulvar belirtisi ve vajinal atrofi orta ve şiddetli disparoninin tedavisinde endikedir.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Genel olarak, uterusu olan postmenopozal bir kadın için östrojen reçete edildiğinde, endometriyal kanser riskini azaltmak için bir progestin de düşünülmelidir. Rahmi olmayan bir kadının progestine ihtiyacı yoktur. Ancak bazı durumlarda endometriozis öyküsü olan histerektomize kadınların progestine ihtiyacı olabilir. Tek başına östrojen veya bir progestin ile kombinasyon halinde kullanımı, her bir kadın için tedavi hedefleri ve riskleri ile tutarlı en düşük etkili dozda ve en kısa sürede olmalıdır. Postmenopozal kadınlar, tedavinin hala gerekli olup olmadığını belirlemek için klinik olarak uygun şekilde periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Atrofik Vajinit ve Kraurosis Vulva Tedavisi: Premarin Vajinal Krem, döngüsel bir rejimde intravajinal olarak uygulanır (21 gün boyunca her gün ve sonra 7 gün boyunca kapalı). Genel olarak, kadınlara 0,5 g dozaj gücünde başlanmalıdır. Doz ayarlamaları bireysel cevaba göre yapılabilir.

Menopoza Bağlı Bir Vulvar Belirtisi ve Vajinal Atrofi Orta ve Şiddetli Disparoninin Tedavisi: Premarin Vajinal Krem (0.5 g), haftada iki kez sürekli rejimde veya tedavi dışı; sonra, 7 gün tedavi, 21 günlük bir siklik rejiminde intravajinal olarak uygulanır.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Premarin Vajinal Krem 20 ° – 25 ° C (68 ° – 77 ° F) arasında ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır; dışarıda 15° ila 30°C (59° ila 86°F) arasında bulunabilmektedir.

Uyarılar ve Önlemler

Sistemik Absorpsiyondan Kaynaklanan Riskler: Premarin Vajinal Krem kullanımı ile sistemik emilim gerçekleşir. Oral Premarin tedavisi ile ilgili uyarılar, önlemler ve advers reaksiyonlar dikkate alınmalıdır.

Kardiyovasküler Bozukluklar: Tek başına östrojen tedavisi ile inme ve DVT riskinde artış bildirilmiştir. Östrojen artı progestin tedavisi ile artmış PE, DVT, inme ve MI riski bildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri meydana gelirse veya şüphelenilirse, progestin tedavisi ile birlikte veya tek başına östrojen derhal kesilmelidir. Arteriyel vasküler hastalık ve/veya venöz tromboembolizm (VTE) için risk faktörleri uygun şekilde yönetilmelidir.

Endometriyal Kanser: Karşılıksız östrojen kullanıcıları arasında bildirilen endometriyal kanser riski, kullanmayanlara göre yaklaşık 2 ila 12 kat daha fazladır ve tedavi süresine ve östrojen dozuna bağlı görünmektedir. Çoğu çalışma, 1 yıldan daha kısa süre östrojen kullanımı ile ilişkili önemli bir risk artışı göstermemektedir. En büyük risk, 5 ila 10 yıl veya daha fazla süreyle 15 ila 24 kat artmış risklerle uzun süreli kullanımla ilişkili görünmektedir ve bu riskin östrojen tedavisinin kesilmesinden sonra en az 8 ila 15 yıl sürdüğü gösterilmiştir. Tek başına östrojen veya östrojen artı progestin tedavisi kullanan tüm kadınların klinik gözetimi önemlidir. Teşhis edilmemiş kalıcı veya tekrarlayan anormal genital kanaması olan postmenopozal kadınlarda maligniteyi ekarte etmek için endike olduğunda yönlendirilmiş veya rastgele endometriyal örnekleme dahil olmak üzere yeterli tanı önlemleri alınmalıdır. Doğal östrojen kullanımının, eşdeğer östrojen dozunun sentetik östrojenlerinden farklı bir endometriyal risk profiliyle sonuçlandığına dair hiçbir kanıt yoktur. Menopoz sonrası östrojen tedavisine bir progestin eklenmesinin, endometriyal kanserin öncüsü olabilecek endometriyal hiperplazi riskini azalttığı gösterilmiştir.

Meme Kanseri: Tek başına östrojen ve östrojen artı progestin tedavisinin kullanımının anormal mamogramlarda artışa neden olduğu ve daha fazla değerlendirme gerektiren rapor edilmiştir. Tüm kadınlar bir sağlık kuruluşu tarafından yıllık meme muayenesi yaptırmalı ve aylık kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Ek olarak, mamografi muayeneleri hastanın yaşı, risk faktörleri ve önceki mamogram sonuçlarına göre planlanmalıdır.

Yumurtalık Kanseri: Bazı epidemiyolojik çalışmalarda, östrojen artı progestin ve sadece östrojen içeren ürünlerin özellikle 5 yıl veya daha uzun süre kullanımı, yumurtalık kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, artan riskle ilişkili maruziyet süresi, tüm epidemiyolojik çalışmalarda tutarlı değildir ve bazıları hiçbir ilişki bildirmemektedir.

Muhtemel Demans: WHIMS tek başına östrojen ve östrojen artı progestin yardımcı çalışmalarında iki popülasyondan elde edilen veriler, WHIMS protokolünde planlandığı gibi bir araya toplandığında, olası demans için rapor edilen genel göreceli risk 1.76 idi. Her iki yardımcı çalışma da 65 ila 79 yaşındaki kadınlarda yapıldığından, bu bulguların daha genç postmenopozal kadınlar için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.

Safrakesesi Rahatsızlığı: Östrojen alan postmenopozal kadınlarda ameliyat gerektiren safra kesesi hastalığı riskinde 2 ila 4 kat artış bildirilmiştir.

Hiperkalsemi: Östrojen uygulaması, meme kanseri ve kemik metastazı olan kadınlarda ciddi hiperkalsemiye neden olabilir. Hiperkalsemi oluşursa ilacın kullanımı durdurulmalı ve serum kalsiyum düzeyini düşürmek için uygun önlemler alınmalıdır.

Görsel Anormallikler: Östrojen alan hastalarda retinal vasküler tromboz bildirilmiştir. Ani kısmi veya tam görme kaybı veya ani başlayan proptozis, diplopi veya migren varsa, muayeneyi bekleyen ilaç bırakılmalıdır. Muayene papilödem veya retinal vasküler lezyonlar ortaya çıkarırsa, östrojenler kalıcı olarak kesilmelidir.

Yüksek Kan Basıncı: Az sayıda vaka raporunda, kan basıncındaki önemli artışlar, östrojenlere karşı özel reaksiyonlara bağlanmıştır. Büyük, randomize, plasebo kontrollü bir klinik çalışmada, östrojen tedavisinin kan basıncı üzerinde genelleştirilmiş bir etkisi görülmemiştir.

Hipertrigliseridemi: Önceden hipertrigliseridemisi olan kadınlarda östrojen tedavisi, pankreatite yol açan plazma trigliseritlerinin yükselmesiyle ilişkilendirilebilir. Pankreatit meydana gelirse tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.

Karaciğer Yetmezliği ve/veya Kolestatik Sarılık Geçmişi: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kadınlarda östrojenler zayıf bir şekilde metabolize edilebilir. Geçmişte östrojen kullanımı veya hamilelikle ilişkili kolestatik sarılık öyküsü olan kadınlar için dikkatli olunmalı ve nüks durumunda ilaç kesilmelidir.

Hipotiroidizm: Östrojen uygulaması tiroid bağlayıcı globulin (TBG) düzeylerinin artmasına neden olur. Normal tiroid fonksiyonuna sahip kadınlar, artan TBG’yi daha fazla tiroid hormonu yaparak ve böylece serbest T4 ve T3 serum konsantrasyonlarını normal aralıkta tutarak telafi edebilirler. Tiroid hormon replasman tedavisine bağımlı olan ve aynı zamanda östrojen alan kadınlar, tiroid replasman tedavisinin artan dozlarını gerektirebilir. Bu kadınların serbest tiroid hormon düzeylerini kabul edilebilir bir aralıkta tutabilmeleri için tiroid fonksiyonlarının izlenmesi gerekir.

Sıvı Birikmesi: Östrojenler bir dereceye kadar sıvı tutulmasına neden olabilir. Kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğu gibi bu faktörden etkilenebilecek rahatsızlıkları olan kadınlar, tek başına östrojen reçete edildiğinde dikkatli gözlem gerektirir.

Hipokalsemi: Östrojen kaynaklı hipokalsemi oluşabileceğinden, hipoparatiroidizmi olan kadınlarda östrojen tedavisi dikkatli kullanılmalıdır.

Endometriozisin Alevlenmesi: Tek başına östrojen tedavisi ile histerektomi sonrası tedavi edilen kadınlarda, rezidüel endometrial implantların malign transformasyonunun birkaç vakası bildirilmiştir. Histerektomi sonrası rezidü endometriozisi olduğu bilinen kadınlar için progestin eklenmesi düşünülmelidir.

Anafilaktik Reaksiyon ve Anjiyoödem: Pazarlama sonrası ortamda, oral olarak uygulanan Premarin’i aldıktan sonra dakikalar ila saatler içinde gelişen ve acil durum yönetimi gerektiren anafilaksi vakaları bildirilmiştir. Deri ve solunum yolu veya gastrointestinal sistem tutulumu kaydedilmiştir. Ağızdan Premarin alan hastalarda pazarlama sonrasında dil, gırtlak, yüz ve ayaklarda tıbbi müdahale gerektiren anjiyoödem meydana gelmiştir. Anjiyoödem dil, glottis veya gırtlak içeriyorsa, hava yolu tıkanıklığı oluşabilir. Oral Premarin ile tedaviden sonra anjiyoödemle birlikte veya tek başına anafilaktik reaksiyon gelişen hastalar tekrar oral Premarin almamalıdır. Eksojen östrojenler, kalıtsal anjiyoödemli kadınlarda anjiyoödem semptomlarını şiddetlendirebilir.

Diğer Durumlar: Östrojen tedavisi astım, diabetes mellitus, epilepsi, migren, porfiri, sistemik lupus eritematozus ve hepatik hemanjiyomların alevlenmesine neden olabilir ve bu koşullara sahip kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bariyer Kontrasepsiyon Üzerindeki Etkiler: Premarin Vajinal Krem maruziyetinin lateks prezervatifleri zayıflattığı bildirilmiştir. Premarin Vaginal Cream’in lateks veya kauçuktan yapılmış prezervatif, diyafram veya servikal kapakların zayıflamasına ve bozulmasına katkıda bulunma potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır.

Gebelik: Premarin Vajinal Krem hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamileliğin erken döneminde istemeden oral kontraseptif olarak östrojen ve progestin kullanan kadınlardan doğan çocuklarda doğum kusurları riski çok az veya hiç artmış gibi görünmektedir.

Emzirme Dönemi: Premarin Vajinal Krem emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Emziren kadınlara östrojen uygulamasının anne sütünün miktarını ve kalitesini azalttığı gösterilmiştir. Östrojen tedavisi alan kadınların anne sütünde saptanabilir miktarlarda östrojen tespit edilmiştir. Premarin Vajinal Krem emziren bir kadına uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım: Premarin Vajinal Krem çocuklarda endike değildir. Pediyatrik popülasyonda klinik çalışmalar yapılmamıştır.

Geriatrik Kullanım: 65 yaş üstü kişilerin Premarin Vajinal Krem’e verdikleri yanıtta genç deneklerden farklı olup olmadığını belirlemek için Premarin Vajinal Krem kullanan klinik çalışmalara katılan yeterli sayıda geriatrik kadın bulunmamaktadır.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Östrojen doz aşımı bulantı, kusma, göğüslerde hassasiyet, karın ağrısı, uyuşukluk ve halsizliğe neden olabilir ve kadınlarda çekilme kanaması görülebilir. Doz aşımı tedavisi, uygun semptomatik bakım kurumu ile Premarin tedavisinin kesilmesinden oluşur.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Premarin Vajinal Krem tedavisi, aşağıdaki koşullardan herhangi birine sahip kadınlarda kullanılmamalıdır:

 • Teşhis edilmemiş anormal genital kanama
 • Bilinen, şüphelenilen veya meme kanseri öyküsü
 • Bilinen veya şüphelenilen östrojene bağımlı neoplazi
 • Aktif DVT, PE veya bu koşulların geçmişi
 • Aktif arteriyel tromboembolik hastalık veya bu durumların öyküsü
 • Premarin Vajinal Krem’e karşı bilinen anafilaktik reaksiyon veya anjiyoödem
 • Bilinen karaciğer fonksiyon bozukluğu veya hastalığı
 • Bilinen protein C, protein S veya antitrombin eksikliği veya diğer bilinen trombofilik bozukluklar
 • Bilinen veya şüphelenilen gebelik

Hareket Mekanizması

Endojen östrojenler, dişi üreme sisteminin ve ikincil cinsel özelliklerin gelişmesinden ve korunmasından büyük ölçüde sorumludur. Dolaşımdaki östrojenler, metabolik dönüşümlerin dinamik bir dengesinde bulunmasına rağmen, estradiol, temel hücre içi insan östrojenidir ve reseptör seviyesinde metabolitleri olan estron ve estriolden önemli ölçüde daha etkilidir. Normal döngüde olan yetişkin kadınlarda birincil östrojen kaynağı, adet döngüsünün fazına bağlı olarak günlük 70 ila 500 mcg östradiol salgılayan yumurtalık folikülüdür. Menopozdan sonra, endojen östrojenin çoğu, adrenal korteks tarafından salgılanan androstenedionun periferik dokularda estron’a dönüştürülmesiyle üretilir. Bu nedenle, estron ve sülfat konjuge formu, estron sülfat, menopoz sonrası kadınlarda en bol bulunan dolaşımdaki östrojenlerdir. Östrojenler, östrojene duyarlı dokulardaki nükleer reseptörlere bağlanarak etki eder. Bugüne kadar iki östrojen reseptörü tanımlanmıştır. Bunlar dokudan dokuya orantısal olarak değişir.

Dolaşan östrojenler, gonadotropinlerin, luteinize edici hormonun (LH) ve FSH’nin hipofiz salgısını negatif bir geri besleme mekanizması yoluyla modüle eder. Östrojenler, postmenopozal kadınlarda görülen bu gonadotropinlerin yüksek seviyelerini azaltmak için hareket eder. Konjuge östrojenler suda çözünür ve deri, mukoza zarları ve gastrointestinal kanaldan iyi emilir. Östrojenlerin vajinal yolla verilmesi, ilk geçiş metabolizmasını engeller.

Eksojen östrojenlerin dağılımı, endojen östrojenlerin dağılımına benzer. Östrojenler vücutta geniş çapta dağılır ve genellikle seks hormonu hedef organlarında daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Östrojenler kanda büyük ölçüde SHBG ve albümine bağlı olarak dolaşır. Eksojen östrojenler, endojen östrojenlerle aynı şekilde metabolize edilir. Dolaşımdaki östrojenler, metabolik karşılıklı dönüşümlerin dinamik bir dengesinde bulunur. Bu dönüşümler esas olarak karaciğerde gerçekleşir. Estradiol, tersine çevrilerek estrona dönüştürülür ve her ikisi de başlıca üriner metaboliti olan estriole dönüştürülebilir. Östrojenler ayrıca karaciğerde sülfat ve glukuronid konjugasyonu yoluyla enterohepatik resirkülasyona, konjugatların bağırsağa safra yoluyla salgılanmasına ve bağırsakta hidrolize ve ardından yeniden absorpsiyona uğrar. Menopoz sonrası kadınlarda, dolaşımdaki östrojenlerin önemli bir kısmı sülfat konjugatları, özellikle daha aktif östrojenlerin oluşumu için dolaşımdaki bir rezervuar görevi gören estron sülfat olarak bulunur. Östradiol, estron ve estriol, glukuronid ve sülfat konjugatlarıyla birlikte idrarla atılır.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Tek başına östrojen kullanmak rahim kanserine yakalanma şansını artırabilir. Premarin Vajinal Krem kullanırken olağandışı vajinal kanama hemen bildirilmelidir. Menopoz sonrası vajinal kanama, rahim kanserinin bir uyarı işareti olabilir. Sağlık uzmanı, nedenini bulmak için olağandışı vajinal kanamaları kontrol etmelidir.

Kalp hastalıklarını, kalp krizlerini, felçleri veya bunamayı (beyin fonksiyonlarında düşüş) önlemek için tek başına östrojen kullanılmamalıdır.

65 yaş ve üzeri kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tek başına östrojen kullanımı felç veya kan pıhtılaşması riskini artırabilir. Tek başına östrojen kullanımı demans olma şansını artırabilir.

İlaçlar bazen hasta bilgilendirme broşürlerinde belirtilmeyen durumlar için reçete edilir. Premarin Vajinal Krem reçete edilmediği durumlarda kullanılmamalı ve aynı semptomlara sahip olunsa bile başkalarına verilmemelidir.

Premarin Vajinal Krem’in Türkiye’de satışı bulunmamaktadır.

Kaynak: Premarin Vaginal Cream (Conjugated Estrogens Vaginal Cream) Drug, 2021

Popüler Gönderiler