Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Proarrhythmic Risk Değerlendirildi

Kalp ritim bozuklukları, özellikle adrenomimetik ilaçların kullanımı sırasında önemli bir sağlık riski oluşturabilir. Bu çalışmada, insan kaynaklı pluripotent kök hücrelerden türetilmiş kardiyomiyositler (hiPSC-CMs) ve mikroelektrot dizisi (MEA) sistemi kullanılarak, özellikle p-sinefrin (SYN) gibi adrenomimetik ilaçların proaritmik riskleri değerlendirildi. MEA sistemi, kardiyomiyositlerin elektrofizyolojik özelliklerini incelerken, SYN ve izoprenalin (ISO) gibi ilaçların kalp atış hızı ve kasılma üzerindeki etkileri de analiz edilmiştir.

Çalışma Yöntemleri

Bu araştırmada, MEA kayıtları kullanılarak hiPSC-CM’lerin elektrofizyolojik özellikleri değerlendirildi. Konsantrasyon-tepki analizleri ile SYN ve ISO’nun kalp atış hızı ve kasılma üzerindeki etkileri incelendi. Ayrıca, β1, β2 ve β3 adrenerjik blokörlerin varlığında bu ilaçların etkileri de kaydedildi. Proaritmik riskler için bir skor sistemi geliştirilmiş ve SYN’nin risk düzeyi belirlenmiştir.

Sonuçlar

Araştırma sonuçlarına göre, ISO’nun aritmi indükleme riski yüksek bulunmuştur. SYN, 206.326 μM konsantrasyonda alan potansiyel süresini (FPD) %30 oranında uzatmıştır. SYN’nin hiPSC-CM’lerin kalp atış hızını etkileme yarı maksima etkili konsantrasyonu (EC50) 3.31 μM iken, ISO için bu değer 18.00 nM olarak bulunmuştur. SYN, insan kardiyomiyositlerinde kalp atış hızını ve kasılmayı artırmada daha hassas bir etkiye sahiptir.

Kullanıcı İçin Çıkarımlar

• ISO’nun aritmi riski daha yüksektir.
• SYN, β1 reseptörleri üzerinden etkili olup, diğer reseptörler üzerinde tam bir inhibitör etki göstermemektedir.
• SYN, insan kardiyomiyositlerinde daha düşük dozlarda etkili olabilir.

Çalışma, MEA ve hiPSC-CM sisteminin adrenomimetik ilaçların risk değerlendirmesinde etkili olduğunu göstermiştir. SYN’nin konvansiyonel dozlarda proaritmi riskinin düşük olduğu belirlenmiştir. İnsan kardiyomiyositlerinde, özellikle β1 reseptörleri üzerinden etkili olduğu ve kalp atış hızını artırmada daha hassas olduğu sonucuna varılmıştır.

Orijinal Makale: Front Cardiovasc Med. 2024 Jun 7;11:1407138. doi: 10.3389/fcvm.2024.1407138. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler