Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiotik Bazlı ORS, Isı Çarpmasını Hafifletiyor

Isı çarpması, yüksek ölüm oranına sahip kritik bir durum olarak bilinirken, ısıya alışma (HA) bu durumu önlemede en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, sıçanlar üzerinde yapılan deneylerle, probiyotik bazlı oral rehidrasyon tuzlarının (ORSP) 21 günlük bir ısıya alışma sürecinde kullanımının, ısı çarpması kaynaklı hipertermi ve çoklu organ hasarlarını nasıl hafiflettiğini ortaya koymaktadır.

Isı çarpmasının (HS) yüksek ölüm oranlarına neden olan ciddi bir durum olduğu bilinmektedir. Isıya alışma (HA), HS’yi önlemek ve koruma sağlamak için en iyi yöntem olarak görülmektedir. Çalışmalar, oral rehidrasyon tuzları III (ORSIII) ve probiyotiklerin önleyici olarak uygulanmasının, HS durumlarında bağırsak fonksiyonunu sürdürebildiğini göstermiştir. Bu çalışma, 21 günlük ardışık HA eğitimi sırasında probiyotik bazlı ORS (ORSP) ile tedavi edilen bir sıçan modelini oluşturmuştur. Sonuçlar, ORSP ile HA’nın, ısı düzenleyici yanıtı düzenleyerek HS kaynaklı hipertermiyi hafifletebileceğini göstermiştir.

Isıya Alışma ve ORSP’nin Etkileri

Çalışmada, HA ile ORSP’nin, HS’nin neden olduğu çoklu organ hasarlarını önemli ölçüde hafiflettiği bulunmuştur. Isı şok proteinleri (HSP’ler) olan HSP90, HSP70, HSP60 ve HSP40’ın ifade seviyeleri, HA eğitimiyle önemli ölçüde arttırılmıştır. HS sırasında tipik olarak artan bağırsak yağ asidi bağlayıcı protein (I-FABP) ve D-Laktat seviyeleri, HA ile azaltılmıştır.

Bağırsak Bariyerinin Korunması

HS tarafından önemli ölçüde düşürülen ZO-1, E-kaderin ve JAM-1 gibi temsilci TJ proteinleri, HA sonrasında sürdürülebilmiştir. Elektron mikroskobu (TEM) ile yapılan ultrastrüktürel incelemeler, HA sonrası bağırsak bariyerinin korunmasındaki koruyucu etkiyi doğrulamıştır. Ayrıca, HA’nın bağırsaklarda yararlı bakterilerin seviyelerini artırdığı ve zararlı bakterilerin seviyelerini düşürdüğü de gösterilmiştir.

Pratik Çıkarımlar

– ORSP kullanımı, ısı çarpması riskini azaltabilir.
– HSP seviyelerinin düzenlenmesiyle organ hasarları hafifletilebilir.
– Bağırsak bariyerinin korunması sağlanabilir.
– Yararlı bağırsak bakterilerinin seviyeleri artırılabilir.

Sonuç olarak, ORSP ile HA’nın, bağırsak termotoleransını ve koruyucu bağırsak mikrobiyotasını iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Bu bulgular, HS’yi önlemede ve yönetmede önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Orijinal Makale: Front Microbiol. 2024 Jun 19;15:1385333. doi: 10.3389/fmicb.2024.1385333. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler