Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiotik Kullanımının Çiftlik Alabalıklarında Performansı Artırdığı Belirlendi

Beslenme ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında yapılan son araştırmalar, probiyotiklerin balık sağlığı ve büyüme performansı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, yeni bir Bacillus amyloliquefaciens B-1895 probiyotiğinin çiftlik alabalıkları üzerindeki etkilerini değerlendiren bir çalışma, bu probiyotiğin balıkların büyüme performansını ve yem verimliliğini önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.

Bu araştırmada, probiyotik verilen alabalık grubunun nihai ağırlığı, mutlak ve ortalama günlük kazancı ile ortalama günlük büyüme oranı kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p

Kimyasal Kompozisyon ve Büyüme Performansı

Kontrol grubundaki genç alabalıkların kas dokusunda genel kimyasal kompozisyon değerlendirildiğinde, nem içeriği %5.1 daha yüksek ve kuru madde içeriği %11.0 daha düşük bulunmuştur (p≤0.001). Deney grubundaki balıklarda kas protein içeriği %1.33 (p≤0.001) ve yağ içeriği %2.1 (p≤0.001) daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar, probiyotiklerin balıkların kas gelişimi ve yağ birikimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Bağırsak Mikrobiyotasındaki Değişiklikler

Genel olarak, gökkuşağı alabalıklarının bağırsak örneklerinde Lactobacilli, Enterococcus, Vibrio, Bacillus ve koliform bakteriler bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının örneklerinde Bacillus bakteri içeriği arasında anlamlı bir fark (p≤0.05) gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda 5.0±0.4×10^3 CFU/g tespit edilirken, deney grubunda 8.4±0.8×10^4 CFU/g bulunmuştur.

Kullanıcı İçin Önemli Çıkarımlar

– Probiotik kullanımı, alabalıkların büyüme hızını ve yem dönüşüm oranını artırabilir.
– Yem verimliliğinde %25’lik bir iyileşme sağlanabilir.
– Kas protein ve yağ içeriğinde artış gözlemlenebilir.
– Bağırsak mikrobiyotasında yararlı Bacillus bakteri oranı artabilir.

Sonuç olarak, Bacillus amyloliquefaciens B-1895 probiyotiği, çiftlik alabalıklarının büyüme performansını ve yem verimliliğini artırırken, balık sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmamaktadır.

Orijinal Makale: Food Sci Anim Resour. 2024 Jul;44(4):805-816. doi: 10.5851/kosfa.2023.e75. Epub 2024 Jul 1.

Popüler Gönderiler