Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiotik L. reuteri L26’nın Bağışıklık Düzenleyici Etkisi İncelendi

Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerine yapılan araştırmalar, probiyotiklerin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu kapsamda yapılan bir çalışma, probiyotik Limosilactobacillus reuteri L26 Biocenol™ (L26) ve onun saflaştırılmış ekzoselüler polisakkaritinin (EPS) antiviral doğuştan bağışıklık yanıtı üzerindeki bağışıklık düzenleyici etkisini değerlendirdi.

Çalışmada, domuz epitel IPEC-J2 hücreleri, domuz Rotavirus A (RVA) suşu OSU6 ile homolog enfeksiyon modelinde kullanıldı. Spesifik olmayan humoral bağışıklığın seçilmiş moleküllerinin üretimi mRNA seviyesinde değerlendirildi. EPS tek başına, enfekte olmamış IPEC-J2 hücrelerinde interferon λ3 (IFN-λ3) mRNA seviyesini önemli ölçüde artırdı. Ayrıca, L26 veya EPS ile tedavinin, RVA replikasyonunu virüs titrasyonu ve gerçek zamanlı PCR ile etkileyip etkilemediği test edildi. Bulgular, sürekli uyarım ile yapılan ön tedavinin RVA replikasyonunu etkilemediğini gösterdi.

İmmün Yanıt ve İnterferon Üretimi

Hem L26 hem de EPS tedavileri, transkripsiyon seviyesinde RVA tarafından indüklenen IFN-λ3 ve “SOS” sitokini interlökin 6 (IL-6) üretimini önemli ölçüde azalttı. Ayrıca, EPS tedavisi, RVA ile enfekte hücrelerde IL-10 mRNA seviyesini önemli ölçüde artırdı. Bu bulgular, L. reuteri L26 Biocenol™ ve onun EPS’nin yerel bağırsak antiviral bağışıklık yanıtında bağışıklık düzenleyici bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Bağışıklık Düzenleyici Potansiyel

Araştırma, L26 ve EPS’nin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyerek, bu probiyotiklerin bağırsak sağlığını nasıl iyileştirebileceğine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle, EPS’nin, enfekte olmamış hücrelerde IFN-λ3 mRNA seviyesini artırdığı, ancak enfekte hücrelerde bu üretimi azalttığı gözlemlenmiştir. Bu, EPS’nin bağışıklık yanıtını düzenleyici bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Somut Çıkarımlar

• EPS, enfekte olmamış hücrelerde IFN-λ3 mRNA seviyesini artırır.
• L26 ve EPS, RVA enfeksiyonunda IL-6 üretimini azaltır.
• EPS, enfekte hücrelerde IL-10 mRNA seviyesini artırır.

Bu çalışma, probiyotik L. reuteri L26 Biocenol™ ve onun EPS’nin, viral enfeksiyonlara karşı doğuştan gelen bağışıklık yanıtını düzenleyici potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, probiyotiklerin bağırsak sağlığını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Orijinal Makale: Vet Med (Praha). 2024 May 27;69(5):169-176. doi: 10.17221/106/2023-VETMED. eCollection 2024 May.

Popüler Gönderiler