Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiotikler AFB1 Toksisitesini Azaltıyor

Araştırmalar, belirli probiyotik bileşiklerin (CP) erkek üreme sistemini toksin hasarından koruma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Afla toksin B1 (AFB1) tarafından indüklenen sitotoksisiteye karşı CP’nin etkileri Sertoli TM4 hücrelerinde incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, CP’nin AFB1 toksisitesini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır.

Araştırmada, AFB1‘in neden olduğu sitotoksisiteye karşı CP’nin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. L9 (3 × 3) ortogonal testi, yapay gastrointestinal sıvıda yüksek AFB1 bozunumu için gereken optimal CP miktarını belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Maksimum AFB1 bozunma oranı, Bacillus subtilis, Lactobacillus casein ve Saccharomyces cerevisiae için son geçerli sayım 1.0 × 105 CFU/mL olduğunda %40.55 olarak tespit edilmiştir.

Hücre Canlılığı Üzerindeki Etkiler

CP ve CP süpernatantının (CPS) TM4 hücre canlılığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. CPS4, TM4 hücrelerine 24 saat boyunca eklendiğinde hücre canlılığı %108.86’ya ulaşmıştır. AFB1, TM4 hücre canlılığını konsantrasyon ve zamana bağlı olarak azaltmıştır. Düşük ve yüksek hasar modelleri için optimal AFB1 konsantrasyon/zamanları sırasıyla 24 saat boyunca 0.5 ve 1.25 μM olarak belirlenmiştir, bu da canlılığı sırasıyla %76.04 ve %65.35’e düşürmüştür. Ancak, CPS4 eklenmesi düşük ve yüksek hasar modellerinde hücre canlılığını sırasıyla %97.43 ve %75.12’ye çıkarmıştır.

Transkriptom Analizi ve Gen Yolu Belirleme

Transkriptom dizileme, kontrol, 0.5 μM AFB1, 1.25 μM AFB1, CPS4 ve CPS4+0.5 μM AFB1 gruplarına dayanarak yapılmıştır. Kyoto gen ve genom ansiklopedisi (KEGG) yolu zenginleştirme analizi, önemli ölçüde zenginleştirilmiş sinyal yollarını belirlemek için gerçekleştirilmiş ve doğrulanmıştır. AFB1‘in PI3K-AKT-mTOR yolunu bloke ederek ve LC3B, Beclin1 ve ATG5 gibi otofaji proteinlerini yukarı düzenleyerek apoptozu indüklediği, ancak otofaji akışını inhibe ettiği gösterilmiştir.

Somut ve Değerli Çıkarımlar

Araştırmanın okuyucular için önemli çıkarımları şunlardır:

  • Belirli probiyotik türlerinin, AFB1‘in neden olduğu hücre hasarını azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir.
  • CP’nin, erkek üreme sağlığını korumak için potansiyel bir savunma mekanizması sunduğu belirlenmiştir.
  • AFB1‘in neden olduğu toksisite ve hücre ölümü, belirli probiyotik bileşiklerin kullanımı ile önemli ölçüde azaltılabilir.

Genel olarak, bu çalışma, probiyotiklerin erkek üreme sistemini toksin hasarından koruma potansiyelini desteklemektedir.

Orijinal Makale: Ecotoxicol Environ Saf. 2024 Jun 25;281:116619. doi: 10.1016/j.ecoenv.2024.116619. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler