Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Ağız Gargarası ve Kefir, Restoratif Materyallerin Yüzey Özelliklerini Etkiliyor

Diş sağlığı alanında yapılan yeni bir araştırma, probiyotik ağız gargarası ve kefirin, restoratif materyallerin ve diş minelerinin yüzey özellikleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladı. Çalışma, bu iki çözeltinin yüzey pürüzlülüğü ve mikrosertlik gibi önemli faktörler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Çalışmanın sonuçları, diş hekimliği uygulamaları açısından önemli çıkarımlar sunuyor.

Araştırma kapsamında, 30 disk şeklinde örnek kompozit reçine (G-ænial Posterior (GP)), poliasit-modifiye kompozit reçine (Dyract-XP (DXP)), ve reçine-modifiye cam iyonomer simantı (Ionoseal (IS)) hazırlandı. Ayrıca, kalıcı ve süt dişlerinden alınan 30 minenin örnekleri elde edildi. Örnekler, üç gruba ayrılarak 14 gün boyunca damıtılmış su, kefir veya probiyotik ağız gargarası çözeltilerinde bekletildi.

Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkiler

Çalışmanın sonuçlarına göre, restoratif materyaller arasında ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (p

Mikrosertlik Üzerine Etkiler

Mikrosertlik değerlendirmelerinde, hem materyal hem de çözelti değişkenlerinin ana etkileri ve materyal-çözelti etkileşimlerinin etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p

Okuyucular İçin Öneriler

Bu araştırmanın bulgularına dayanarak, diş sağlığı uygulamaları ve bakım rutinleri için aşağıdaki öneriler değerlendirilebilir:

  • Düzenli olarak kefir veya probiyotik ağız gargarası kullanımı, restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü ve mikrosertlik özelliklerini değiştirebilir.
  • Diş tedavisi sırasında kullanılan materyallerin seçimi, bu materyallerin yüzey özellikleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak yapılmalıdır.
  • Kalıcı ve süt dişlerinin yüzey özelliklerinde çözeltilerden bağımsız olarak benzerlikler gözlemlenmiştir, bu nedenle tedavi planlamasında bu bilgi göz önünde bulundurulabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, probiyotik ağız gargarası ve kefirin restoratif diş materyalleri ve diş mineleri üzerindeki potansiyel etkilerini vurgulamaktadır. Bu bulgular, diş hekimliği alanında tedavi ve bakım stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Orijinal Makale: J Clin Pediatr Dent. 2024 May;48(3):107-119. doi: 10.22514/jocpd.2024.064. Epub 2024 May 3.

Popüler Gönderiler