Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Bakteriler Salmonella Enfeksiyonunu Azaltabilir

Antibiyotiklerin kullanımıyla ilgili artan endişeler, alternatif tedavi yöntemlerine olan ilgiyi artırmıştır. Bu bağlamda, probiyotik bakteriler, antimikrobiyal dirençli bağırsak patojenlerinin kontrolünde potansiyel bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar, bu bakterilerin enfeksiyonları önleme mekanizmalarının hem türe hem de ekolojik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Araştırmacılar, yaygın probiyotik türlerinden olan Lactobacillus ve Bifidobacterium cinslerine ait beş probiyotik suşunun, Salmonella enterica sv. Typhimurium’un epitel hücrelere bağlanma yeteneğini azaltma potansiyelini in vitro olarak test ettiler. Bu çalışmada, Bifidobacterium longum subsp. infantis dikkat çekici bir performans sergiledi. Ancak, B. infantis’in konak hücreleri daha önce ya da eş zamanlı enfekte olmuş hücrelerde kurtaramadığı gözlemlendi.

Probiotik ve Patojen Etkileşimi

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, B. infantis’in epitel hücreleri ile etkileşimde bulunurken apoptoz yollarını baskılayıp anti-inflamatuar süreçleri tetiklemesiydi. Aynı zamanda, S. Typhimurium’un virülans faktörlerinin ifadesini artırdığı ve anaerobik metabolizmayı tetiklediği, arginin metabolizmasını baskıladığı gözlemlendi. Bu durum, probiyotik ve patojenin birlikte uygulanmasının, metabolik profillerin probiyotik lehine değişmesine neden olduğunu göstermektedir.

Kompleks Moleküler Mekanizmalar

Çalışmada, B. infantis, S. Typhimurium ve epitel hücreleri arasındaki karmaşık mekanizmalar, gen ekspresyonu ve metabolomik analizler yoluyla araştırılmıştır. Bu etkileşimlerin, küçük moleküller aracılığıyla hücresel çapta bir iletişim sağladığı ve farklı probiyotik/patojen kombinasyonlarında benzersiz moleküler mekanizmaların devreye girdiği anlaşılmıştır.

Öne Çıkan Bulgular

Araştırmanın somut ve değerli çıkarımları şunlardır:

  • Bifidobacterium longum subsp. infantis apoptozu baskılar ve anti-inflamatuar etkiler gösterir.
  • Salmonella enterica sv. Typhimurium, B. infantis ile birlikte olduğunda virülans faktörlerini artırır ve anaerobik metabolizmayı tetikler.
  • Probiyotik ve patojenin birlikte uygulanması, hücrelerin metabolik profillerini probiyotik lehine değiştirir.
  • B. infantis’in enfeksiyon öncesi veya enfeksiyon anında uygulanması, konak hücrelerin enfeksiyondan korunmasında farklı etkiler gösterir.

Bu bulgular, probiyotiklerin enfeksiyon kontrolünde potansiyel bir rol oynayabileceğini ve bu etkileşimlerin daha derinlemesine araştırılması gerektiğini göstermektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalar, probiyotiklerin klinik uygulamalarda nasıl daha etkin kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sağlayabilir.

Orijinal Makale: Front Microbiol. 2024 May 15;15:1387498. doi: 10.3389/fmicb.2024.1387498. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler