Solunum yolları enfeksiyonu çocuklarda görülen en sık enfeksiyonlardan biridir. Probiyotik kullanımı destekleyici olabilir.

Kreş ve anaokuluna giden oyun çocuklarında bulaş riskinin yüksek olması, allerji veya kronik enfeksiyon (bademcik, geniz eti varlığı gibi hastalıklar) varlığı veya sigara, hava kirliliği gibi bir çok durum sık gelişen solunum yolları enfeksiyonuna neden olmaktadır. Bu enfeksiyonların büyük kısmı viral, bir kısmı ise bakteriyel olarak gelişmektedir. Bu nedenle tedavi yöntemi olarak çoğunlukla semptomatik ve destek tedavi verilir.

12 Mayis 2018’de Europan journal of paediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmada 3 ila 7 yas arası 5121 çocukta yapılmış randomize kontrollü bir çalışma Lactobacillus rhamnosus GG sinbiyotik bakterisinin solunum yolları enfeksiyonu süresini belirgin şekilde düşürdüğünü göstermiştir. Daha önce buna benzer yapılan çalışmalarda probiyotiklerin solunum yolları enfeksiyonunda koruyucu etkisi olduğu ortaya atılmış olsa da spesifik etki tanımlanamamıştır. (1)

Ayrıca, bu çalışmada farklı olarak koruyuculuk dışı bir noktada yani hastalık geliştikten sonraki tedavi ve iyileşme sürecini açık ara kısaltmış olması probiyotiklerin anti-inflamatuvar süreçlerde belirgin etki gösterdiğinin kanıtı olarak kabul edilebilir.

Probiyotiklerin sadece gastrointestinal sistem değil tüm vücudumuza olan olumlu etkileri her geçen gün yapılan çalısmalarla ortaya konmaktadır.

Modern tıbbın araştırmaları bize bu noktada durup şunu düşündürtüyor “Vücudumuzda yaklaşık 2 kilogram civarında bulunan flora bakterilerinin varlığı, sinbiyotik ve probiyotik bakterilerin vücudumuza olabilcek olumlu etkilerinin on kanıtı olabileceğinin en büyük göstergesi değil midir!”

Uz. Dr. Tuğba Karakuş Bildik

Kaynak:
(1) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-018-3167

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752587