Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Kullanımı Kolonoskopi Sonrası Gastrointestinal Belirtileri Azaltabilir

Kolonoskopi, yaygın olarak güvenli kabul edilen bir tanı ve tedavi yöntemi olmasına rağmen, bazı hastalar işlem sonrasında gastrointestinal belirtilerle karşılaşabilir. Bu çalışmada, kolonoskopi öncesi ve sonrası probiyotik kullanımının bu belirtileri hafifletmedeki etkinliği değerlendirilmiştir.

Yöntemler: Bu çalışma, Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) 2020 kılavuzları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm müdahale çalışmaları, kolonoskopi öncesi ve sonrası probiyotik kullanımının etkilerini incelemiştir. Makaleler MEDLINE, EBSCO-Host, Cochrane, ProQuest ve Google Scholar elektronik veritabanlarından belirli anahtar kelimeler kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma kalitesini değerlendirmek için Cochrane Bias Riski (RoB) 2 ve Joanna Briggs Enstitüsü (JBI) Kritik Değerlendirme araçları kullanılmıştır, ayrıca meta-analiz yapmak için Review Manager (RevMan) 5.4 kullanılmıştır.

Sonuçlar

Toplamda on çalışma bu sistematik incelemeye dahil edilmiştir. Altı çalışma, kolonoskopi sonrası probiyotik tüketiminin etkisini değerlendirirken, üç çalışma kolonoskopi öncesi etkilerini incelemiş ve bir çalışma her iki zamanı da değerlendirmiştir. En yaygın kullanılan probiyotik türleri Lactobacillus ve Bifidobacterium olmuştur. Kolonoskopi öncesi probiyotiklerin kullanımı üzerine yapılan nicel sentez, şişkinlik, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p=0.49, p=0.14, p=0.30 ve p=0.42 sırasıyla). Benzer şekilde, kolonoskopi sonrası probiyotiklerin kullanımı üzerine yapılan nicel sentez, şişkinlik ve karın ağrısı arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (p=0.16 ve p=0.63 sırasıyla).

Değerlendirme

Bu çalışmanın bulguları, kolonoskopi öncesi ve sonrası probiyotik kullanımının gastrointestinal belirtileri azaltmada ön kanıtlar sunduğunu göstermektedir. Ancak, yapılan nicel sentezler anlamlı bulgular ortaya koymamıştır. Bu durum, probiyotiklerin bu tür belirtiler üzerinde etkili olup olmadığını kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir.

Okuyucu İçin Çıkarımlar

• Kolonoskopi öncesi ve sonrası probiyotik kullanımı şişkinlik ve karın ağrısı gibi belirtilerde belirgin bir azalma sağlamamış olabilir.
• En yaygın kullanılan probiyotik türleri Lactobacillus ve Bifidobacterium’dur.
• Daha fazla araştırma, probiyotiklerin gastrointestinal belirtiler üzerindeki etkilerini netleştirmek için gereklidir.

Sonuç olarak, probiyotiklerin kolonoskopi sonrası gastrointestinal belirtiler üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın bulguları, probiyotiklerin bu tür belirtileri azaltmada sınırlı bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.

Orijinal Makale: Rom J Intern Med. 2024 Jun 18. doi: 10.2478/rjim-2024-0023. Online ahead of print. PMID: 38889313 | DOI: 10.2478/rjim-2024-0023

Popüler Gönderiler