Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Kullanımıyla Bağırsak Sağlığı Güçleniyor

Hayvan sağlığı araştırmalarında yenilikçi yaklaşımlar her geçen gün önem kazanıyor. Özellikle, domuzların bağırsak sağlığını iyileştirmek amacıyla yeni nesil probiyotiklerin (NGP) kullanımı, dikkat çeken bir araştırma konusu haline geldi. Araştırmanın odak noktası olan Akkermansia muciniphila, bu anlamda önemli bir potansiyele sahip. Bu çalışma, Akkermansia muciniphila’nın domuzlarda nasıl etkili olabileceğini ve bağırsak sağlığını nasıl destekleyebileceğini araştırıyor.

Domuzların hastalıklarla savaşmasında yeni nesil probiyotiklerin (NGP) kullanımı üzerine yapılan araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, domuz bağırsak sağlığını hedefleyen iyi bilinen bir NGP adayı olan Akkermansia muciniphila’nın potansiyeli araştırıldı. İlk tarama deneyinde, A. muciniphila’nın bolluğunun 14 günlükken zirveye çıktığı ancak sütten kesilme döneminde (21 günlük; P

Deney Düzenlemeleri

Çalışmanın devamında, 28 günlük 48 melez sütten kesilmiş domuz rastgele beş gruba ayrıldı: kontrol (CON), yüksek/düşük canlı A. muciniphila (HA/LA) ve yüksek/düşük ısı ile öldürülmüş A. muciniphila (HIA/LIA). 1 ila 28 gün arasında, CON grubu her iki günde bir anaerobik steril salin ile mide infüzyonu aldı; HA ve LA grupları her iki günde bir sırasıyla 1 × 1010 CFU/5 mL ve 5 × 108 CFU/5 mL canlı A. muciniphila ile gavajlandı; HIA ve LIA grupları ise her iki günde bir sırasıyla 1 × 1010 CFU/5 mL ve 5 × 108 CFU/5 mL ısı ile öldürülmüş A. muciniphila ile gavajlandı.

Sonuçlar ve Gözlemler

29. günde, CON grubundaki domuzlar rastgele iki gruba ayrıldı ve bu gruplardan biri enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC) grubu olarak adlandırıldı. Tüm gruplar, CON grubu hariç, 5 günlük bir ETEC saldırısına maruz bırakıldı. A. muciniphila’nın eklenmesi, sadece ETEC saldırısına maruz kalan domuzlarla karşılaştırıldığında sütten kesilmiş domuzların ishal oranını sayısal olarak azalttı (P = 0.57), ancak LIA grubunun ishal oranı CON grubundan daha yüksekti (P

Somut Çıkarımlar

• A. muciniphila takviyesi, sütten kesilmiş domuzlarda ishal oranını azaltabilir.
• Küçük bağırsak morfolojisi ve yapısını iyileştirir.
• Kan CD4+ T lenfosit oranını artırır.
• Bağırsak bariyeri ve antioksidan genlerin ifadesini artırır.
• ETEC virülans faktör genlerinin ifadesini azaltır.

Bu bulgular, A. muciniphila’nın sütten kesilmiş domuz yavrularının bağırsak sağlığını ETEC enfeksiyonunun neden olduğu zararlardan koruyabileceğini, ancak bu etkinin A. muciniphila’nın konsantrasyonu ve aktivitesine bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir.

Orijinal Makale: Anim Nutr. 2024 Mar 6;17:110-122. doi: 10.1016/j.aninu.2024.01.007. eCollection 2024 Jun.

Popüler Gönderiler