Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Kullanımıyla Doğum Ağırlığı Artıyor ve Ölü Doğum Oranı Azalıyor

Hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak amacıyla yapılan araştırmalar, probiyotiklerin kullanımının önemini gözler önüne seriyor. Özellikle çok doğurmuş domuzlarda, geç gebelik döneminde probiyotik takviyesinin bazı üreme parametreleri üzerindeki etkileri incelendi. Çalışmada Bacillus subtilis QST 713 takviyesinin, domuzların doğum ağırlığını artırdığı ve ölü doğum oranını azalttığı görüldü.

Veteriner dünyasında, domuzların üreme performansını artırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Bacillus subtilis QST 713 adlı probiyotiğin geç gebelik döneminde çok doğurmuş domuzlarda çeşitli üreme parametreleri üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma, 85. gebelik gününde 115 sağlıklı Landrace Yorkshire cinsi domuz üzerinde gerçekleştirildi. Domuzlar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve probiyotik grubu. Kontrol grubu sadece temel diyetle beslenirken, probiyotik grubu temel diyetlerine ek olarak Bacillus subtilis QST 713 aldı.

Çalışmanın Yöntemi

Araştırmada, domuzların sırt yağı kalınlığı, doğan toplam yavru sayısı, canlı doğan yavru sayısı, ölü doğum oranı, doğum ağırlığı ve doğum sonrası vajinal akıntı süresi gibi çeşitli parametreler değerlendirildi. Bu parametreler, gebeliğin 85. ve 110. günlerinde ölçüldü ve iki grup arasında karşılaştırıldı.

Sonuçlar

Çalışma sonuçlarına göre, Bacillus subtilis QST 713 takviyesi alan domuzların doğum ağırlığı artarken, ölü doğum oranı azaldı. Özellikle ölü doğum oranı %3.96’ya düşerken, doğum ağırlığı 1552.78 grama yükseldi. Kontrol grubunda ise ölü doğum oranı %6.39, doğum ağırlığı ise 1506.15 gram olarak kaydedildi. Diğer ölçülen parametrelerde ise iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı.

Öneriler

– Gebelik döneminin sonlarında Bacillus subtilis QST 713 takviyesi, doğum ağırlığını artırabilir.
– Bu probiyotik takviyesi, ölü doğum oranını azaltmada etkili olabilir.
– Üreme performansını artırmak isteyen çiftçiler, probiyotik takviyesi kullanmayı düşünebilirler.

Sonuç olarak, günlük 10^10 CFU Bacillus subtilis QST 713 takviyesi, çok doğurmuş domuzların üreme performansını artırmak için etkili bir yöntem olarak önerilmektedir. Bu takviye, doğum ağırlığını artırırken ölü doğum oranını da azaltmaktadır.

Orijinal Makale: Vet World. 2024 May;17(5):940-945. doi: 10.14202/vetworld.2024.940-945. Epub 2024 May 4.

Popüler Gönderiler