Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Maya ile Dondurma Üretimi İncelendi

Probiyotik bakteriler üzerine yapılan çalışmalar oldukça yaygın olmasına rağmen, gıda sistemlerinde probiyotik mayalar üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmada, probiyotik Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-745 kullanılarak inulin eklenmiş ve eklenmemiş dondurma örnekleri hazırlanmıştır. İnulinin etkisini incelemek için yapılan metabolomik analizler, saklama süresinin (1. ve 30. gün) metabolit ifadelerini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Çalışma, probiyotik mayaların metabolik özelliklerinin dondurmanın fonksiyonelliğini nasıl etkileyebileceğine dair önemli bilgiler sunmaktadır.

Probiotik laktik asit bakterileri üzerine yapılan araştırmalar geniş kapsamlı olmasına rağmen, gıda sistemlerinde probiyotik mayalar daha az incelenmiştir. Bu çalışmada, probiyotik Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-745 kullanılarak, inulin eklenmiş ve eklenmemiş dondurma örnekleri hazırlanmıştır. Metabolomik analizler, inulinin etkisini ve depolama süresince (1. ve 30. gün) metabolit ifadelerindeki değişiklikleri ortaya koymuştur. Bu bulgular, probiyotik mayanın hayatta kalabilirliğini ve dondurmanın fonksiyonelliğini artırma potansiyeline sahip çeşitli fonksiyonel metabolitlerin varlığını göstermektedir.

Metabolomik Analiz Bulguları

Çalışmanın sonuçlarına göre, inulin eklenmiş ve eklenmemiş dondurma örneklerinde, depolamanın 1. ve 30. günlerinde sırasıyla 84 ve 147 farklı metabolit belirlenmiştir. Belirlenen metabolitler arasında sitrik asit, ornitin, D-glukuronik asit, sennosid A, stakiyoz, maltotetraoz, maltopentaoz, maltohekzaoz, maltoheptaoz, cis-akonitik asit, gama-aminobütirik asit, L-treonin, L-glutamik asit, triptofan, benzoik asit ve trehaloz bulunmaktadır. Bu metabolitlerin yüksek ifadesi, probiyotik mayanın hayatta kalabilirliği ve dondurmanın fonksiyonelliği üzerinde olumlu etkiler yaratabileceklerini düşündürmektedir.

Yararları ve Fonksiyonelliği

Araştırma, probiyotik Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-745’in dondurmanın fonksiyonelliğini artırabileceğini göstermektedir. İnulin eklenmesiyle birlikte, probiyotik mayanın hayatta kalma oranında ve fonksiyonel özelliklerinde artış gözlemlenmiştir. Belirlenen metabolitlerin yüksek ifadeleri, dondurmanın besin değerini artırabilir ve tüketici sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Pratik Çıkarımlar

Araştırma sonuçları, gıda endüstrisi ve tüketiciler için önemli pratik çıkarımlar sunmaktadır:

  • İnulin eklenmiş dondurma, probiyotik mayaların hayatta kalabilirliğini artırabilir.
  • Belirlenen fonksiyonel metabolitler, dondurmanın besin değerini ve sağlık yararlarını artırabilir.
  • Probiyotik maya kullanımı, dondurmanın fonksiyonel gıda olarak tüketilmesini teşvik edebilir.

Bu bulgular, gıda sistemlerinde probiyotik mayaların kullanımının potansiyel faydalarını ve fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: Food Chem. 2024 May 25;454:139839. doi: 10.1016/j.foodchem.2024.139839. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler