Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Müdahale ile Hiperkolesterolemi İyileştiriliyor

Günümüzde yaygın sağlık sorunlarından biri olan hiperkolesterolemi, kan kolesterol seviyelerinin yükselmesi ile karakterize edilen bir metabolik hastalıktır. Bu durum, birçok hastalık için risk faktörü oluşturur. Yapılan son araştırmalar, probiyotiklerin hiperkolesterolemi üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle apolipoprotein E eksikliği olan farelerde yapılan bir çalışmada, belirli probiyotik suşlarının kolesterol seviyelerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bu çalışma, probiyotiklerin bu hastalığın tedavisinde potansiyel bir yol olabileceğini göstermektedir.

Araştırmanın Detayları

Heliyon dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 60 farklı laktik asit bakterisi suşu arasından kolesterol giderme yeteneği en iyi olan üç suş seçilmiştir. Bu suşlar, yüksek kolesterol diyeti uygulanan apolipoprotein E eksikliği olan farelere oral olarak verilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, sadece Limosilactobacillus fermentum TY-S11 suşunun serum ve karaciğer lipid seviyelerini anlamlı derecede iyileştirdiği tespit edilmiştir. Bu suş, uzun ömürlü bir kişinin bağırsaklarından izole edilmiştir.

Kolesterol Atılım ve Emilim Mekanizmaları

Araştırmanın devamında, L. fermentum TY-S11’in kolesterolün dışkı yoluyla atılımını teşvik ettiği ve ince bağırsakta kolesterol emilimini inhibe ettiği bulunmuştur. Bu mekanizmalar, farelerin kan ve karaciğerlerindeki kolesterol seviyelerinin düşmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, bu suşun yüksek kolesterol diyetinin neden olduğu bağırsak mikrobiyota çeşitliliğindeki azalmayı önlediği ve dışkıdaki kısa zincirli yağ asitlerinin içeriğini artırdığı gözlemlenmiştir.

Bağırsak Mikrobiyotasına Etkiler

L. fermentum TY-S11 suşunun bağırsak mikrobiyotasındaki etkileri de dikkat çekicidir. Yüksek kolesterol diyeti, bağırsak mikrobiyotasında çeşitlilik kaybına neden olurken, bu probiyotik suş çeşitliliği korumuştur. Ayrıca, dışkıda kısa zincirli yağ asitlerinin miktarını artırarak bağırsak sağlığını desteklemiştir. Bu sonuçlar, L. fermentum TY-S11’in sadece kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda genel bağırsak sağlığını da iyileştirdiğini göstermektedir.

Çıkarımlar

Bu araştırma, probiyotiklerin hiperkolesterolemi tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. L. fermentum TY-S11 gibi probiyotik suşlar, kolesterol seviyelerinin düşürülmesine ve bağırsak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bu bulgular, probiyotiklerin diyet ve yaşam tarzı müdahaleleriyle birleştirildiğinde hiperkolesterolemi yönetiminde etkili bir araç olabileceğini düşündürmektedir.

Uygulanabilir Çıkarımlar

  • L. fermentum TY-S11 gibi probiyotik suşlar, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılabilir.
  • Probiyotikler, bağırsak mikrobiyota çeşitliliğini koruyarak genel bağırsak sağlığını destekler.
  • Diyet ve yaşam tarzı müdahaleleriyle birlikte probiyotik kullanımı, hiperkolesterolemi yönetiminde etkili olabilir.

Sonuç olarak, probiyotiklerin hiperkolesterolemi üzerindeki olumlu etkileri, bu hastalığın yönetiminde yeni ve umut verici bir yaklaşım sunmaktadır. Daha fazla klinik çalışma ile bu bulguların insanlar üzerindeki etkileri de araştırılmalıdır.

Orijinal Makale: Heliyon. 2024 May 31;10(11):e32059. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32059. eCollection 2024 Jun 15.

Popüler Gönderiler