Probiyotik Nedir?

İçindekiler

Probiyotik Nedir?

Probiyotik, sağlığa yararlı olan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik olarak satılan ürünler arasında, gıdalar, gıda takviyeleri ve cilt kremleri gibi ürünler bulunur.

İnsanlar çoğu kez bakterileri ve diğer mikroorganizmaları zararlı “mikroplar” olarak düşünmelerine rağmen, birçok mikroorganizma vücudumuzun düzgün çalışmasına yardımcı olur. Örneğin, bağırsaklarımızda normalde bulunan bakteriler, yiyecekleri sindirmeye, hastalığa neden olan mikroorganizmaları yok etmeye ve vitamin üretmeye yardımcı olur.

insan vücudundaki mikroorganizmalar insan hücrelerinin 10 katıdır. Vücudumuzda çok sayıda mikroorganizma yaşamaktadır. Probiyotik ürünlerdeki mikroorganizmaların çoğu, vücudumuzda doğal olarak yaşayan mikroorganizmalarla aynı veya benzerdir.

Probiyotik Tarihçesi

Probiyotik fikri 20. yüzyılın başlarında, “probiyotiklerin babası” olarak bilinen Nobel ödüllü Elie Metchnikoff’un yararlı mikroorganizmaların insan sağlığını iyileştirebileceği tezini öne sürdüğü zaman ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar bu fikri araştırmaya devam etmiş ve günümüzde probiyotiklerin sağlık için faydalı olabileceği fikri benimsenmiştir.

Probiyotikler Ne tür Mikroorganizamalardan Oluşur?

Probiyotikler çeşitli mikroorganizmalar içerebilir. En yaygın olanları Lactobacillus ve Bifidobacterium isimli gruplara ait bakterilerdir. Bu iki geniş grubun her biri birçok bakteri içerir. Diğer bakteriler ve Saccharomyces boulardii gibi mayalar da probiyotik olarak kullanılabilir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Prebiyotik Nedir?

Prebiyotikler probiyotikler ile aynı değildir. “Prebiyotikler” zararlı bakteriler yerine yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen besin maddelerini ifade eder.

Sinbiyotikler Nedir?

“Sinbiyotikler” terimi, probiyotik ve prebiyotiklerin birleştiği ürünleri ifade eder. Yani hem yararlı bakterileri (probiyotik) hem yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen besinleri (prebiyotik) içerirler.

Probiyotik Kullanımı Ne Kadar Yaygındır?

Ne yazık ki Türkiye için bir veri bulunmamaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan 2012 Ulusal Sağlık Görüşme Anketi’nden (NHIS) alınan veriler, yaklaşık 4 milyon (% 1.6) ABD’li yetişkinin son 30 günde probiyotik veya prebiyotik kullandığını göstermiştir.

Yetişkinler arasında,vitamin ve mineraller dışında en yaygın olarak kullanılan üçüncü besin takviyesi probiyotikler veya prebiyotiklerdir. 2007-2012 yılları arasında probiyotiklerin kullanımı dört katına çıkmıştır. 2012 NHIS anketi ayrıca 4 ila 17 yaşlarında 300.000 çocuğun (% 0.5) probiyotik kullandığını göstermiştir.

National Institute of Health, National Center for Complimentary and Integrative Health, “Probiotics : In Depth”, NCCIH Pub No.: D345, Last Updated:  October 2016

Kaynaklar:
Degnan FH. The US Food and Drug Administration and probiotics: regulatory categorization. Clinical Infectious Diseases. 2008;46(Suppl 2):S133–S136.
Didari T, Solki S, Mozaffari S, et al. A systematic review of the safety of probiotics. Expert Opinion on Drug Safety. 2014;13(2):227–239.
Duffy LC, Sporn S, Hibberd P, et al. Lactobacilli and Bifidobacteria. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, et al., eds. Encyclopedia of Dietary Supplements. 2nd ed. New York, NY: Informa Healthcare; 2010:469–478.
Ford AC, Moayyedi P, Lacy BE, et al. American College of Gastroenterology monograph on the management of irritable bowel syndrome and chronic idiopathic constipation. American Journal of Gastroenterology. 2014;109:S2–S26.
Goldenberg JZ, Ma SS, Saxton JD, et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013;(5):CD006095. Accessed at www.thecochranelibrary.com on April 24, 2015.
Guarner F, Khan AG, Garisch J, et al. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Probiotics and Prebiotics. October 2011. Journal of Clinical Gastroenterology. 2012;46(6):468–481.
Hempel S, Newberry SJ, Maher AR, et al. Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2012;307(18):1959–1969.
Hempel S, Newberry S, Ruelaz A, et al. Safety of Probiotics to Reduce Risk and Prevent or Treat Disease. Evidence Report/Technology Assessment no. 200. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2011. AHRQ publication no. 11-E007.
Hibberd PL, Kleimola L, Fiorino AM, et al. No evidence of harms of probiotic Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 in healthy elderly—a phase I open label study to assess safety, tolerability and cytokine responses. PloS One. 2014;9(12):e113456.
Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, et al. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut. 2010;59(3):325–332.
Sanders ME, Akkermans LMA, Haller D, et al. Safety assessment of probiotics for human use. Gut Microbes. 2010;1(3):164–185.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver