Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Saccharomyces Boulardii, Beyin Sağlığını Koruyor

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini giderek daha fazla ortaya koyuyor. Özellikle beyin sağlığı konusunda, oksidatif stresin neden olduğu hasarlara karşı koruyucu bir kalkan oluşturabilecek probiyotik türlerine dair bulgular dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Saccharomyces boulardii’nin lipopolisakkarit (LPS) tarafından indüklenen oksidatif strese karşı koruyucu etkileri üzerine yapılan yeni bir çalışma, bu probiyotik türünün potansiyel faydalarını gözler önüne seriyor.

Çalışma Metodolojisi ve Gruplar

Araştırma, dört farklı grup üzerinde yapıldı: kontrol, LPS, S. boulardii + LPS ve S. boulardii grupları. Her grup, dört hafta boyunca ya serum fizyolojik ya da 1010 CFU S. boulardii alımı ile gavaj yöntemi kullanılarak tedavi edildi. Deneyin 14 ile 22. günleri arasında, hayvanlara intraperitoneal yolla LPS (250 μg/kg) veya serum fizyolojik enjekte edildi.

Bulgular ve Etkiler

S. boulardii, sıçanların hipokampus ve korteks bölgelerinde LPS ile indüklenen oksidatif stres modelinde lipid peroksidasyonunu inhibe etti ve antioksidan seviyelerindeki azalmayı engelledi. Ayrıca, glutatyon ve okside glutatyon oranını artırdı. Serumda anti-enflamatuar interleukin 10 (IL-10) seviyesi artarken, proinflamatuar sitokinler IL-6 ve IL-8 seviyeleri azaldı. Bu bulgular, S. boulardii’nin oksidatif stresle ilişkili merkezi sinir sistemi hastalıklarının önlenmesinde potansiyel bir aday olabileceğini göstermektedir.

Okuyucular İçin Çıkarımlar

  • S. boulardii, beyin dokularında antioksidan seviyelerini koruyarak oksidatif strese karşı koruma sağlayabilir.
  • Probiyotik kullanımı, inflamasyonla mücadelede destekleyici bir rol oynayarak, inflamatuar hastalıkların yönetimine yardımcı olabilir.
  • Sinir sistemi sağlığını desteklemek amacıyla S. boulardii tüketimi, özellikle oksidatif stresin hâkim olduğu durumlarda düşünülebilir.

Orijinal Makale: Heliyon. 2024 Apr 26;10(9):e30426. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30426. eCollection 2024 May 15.

Popüler Gönderiler