Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Saccharomyces Boulardii Diz Osteoartriti Hastalarında Ağrıyı Azaltıyor

Diz osteoartriti (KOA) dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir eklem hastalığıdır. Yeni araştırmalar, probiyotiklerin bu hastalık üzerindeki etkilerini incelemeye yönelmiştir. Bu çalışmada, Saccharomyces boulardii adlı probiyotiğin KOA hastalarında ağrı yoğunluğuna ve yaşam kalitesine olan etkisi değerlendirilmiştir.

2020-2021 yılları arasında yapılan bu çalışma, 70 KOA hastasını kapsayacak şekilde düzenlendi. Hastalar rastgele olarak probiyotik veya plasebo takviyesi almak üzere iki gruba ayrıldı ve 12 hafta boyunca takip edildi. Temel sonuç, Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ağrı skoruna göre ağrı yoğunluğundaki değişiklik olarak belirlendi.

Ağrı Yoğunluğunda Azalma

Araştırma sonucunda, probiyotik grubunda ağrı yoğunluğunda plasebo grubuna göre daha belirgin bir azalma olduğu gözlemlendi. Görsel analog skalasında (VAS) probiyotik grubunda -2.11, plasebo grubunda ise -0.90 düşüş kaydedildi. WOMAC ağrı skorunda ise probiyotik grubunda -3.57, plasebo grubunda -1.43 azalma görüldü. Bu sonuçlar, probiyotiklerin KOA hastalarında ağrı yönetiminde etkili olabileceğini göstermektedir.

İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçlerinde İyileşme

Çalışmada ayrıca probiyotik takviyesinin inflamasyon ve oksidatif stres belirteçleri üzerindeki etkileri de incelendi. Probiyotik grubunda yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ve malondialdehit (MDA) seviyelerinde anlamlı düşüşler gözlemlendi. hs-CRP düzeyi -2.72 µg/ml, MDA düzeyi ise -1.61 nmol/ml azaldı. Bu da probiyotiklerin inflamasyon ve oksidatif stresle mücadelede olumlu etkiler sağlayabileceğini işaret etmektedir.

Önemli Çıkarımlar

– Probiotik takviyesi, KOA hastalarında ağrı yönetimini iyileştirebilir.
– İnflamasyon ve oksidatif stres belirteçlerinde anlamlı düşüşler gözlenmiştir.
– Günlük parasetamol kullanımında belirgin azalma sağlanmıştır.

Çalışmanın sonuçları, probiyotik Saccharomyces boulardii’nin KOA hastalarında ağrı yoğunluğunu, yaşam kalitesini ve inflamasyon ile oksidatif stres belirteçlerini iyileştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, probiyotiklerin ciddi yan etkilere yol açmadığı belirlenmiştir.

Orijinal Makale: Eur J Nutr. 2024 May 18. doi: 10.1007/s00394-024-03428-5. PMID: 38761281 | DOI: 10.1007/s00394-024-03428-5

Popüler Gönderiler