Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik Takviyesi ve Oruç, Tavşanların Büyüme Performansını Artırıyor

Tavşan yetiştiriciliğinde, sütten kesilme sonrası stresin azaltılması büyüme performansı ve sağlık açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, oruç ve probiyotik takviyesinin sütten kesilmiş tavşanlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 24 adet beş haftalık Yeni Zelanda tavşanı dört gruba ayrılarak farklı diyet programlarına tabi tutulmuştur. Bulgular, probiyotik takviyesi ve oruç uygulamalarının tavşanların büyüme performansını ve sağlık göstergelerini nasıl etkilediğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Bu çalışmada, dört farklı diyet programı uygulandı: sürekli yem verilen kontrol grubu, haftada iki gün 12 saat oruç tutan grup, probiyotik takviyesi yapılan grup ve hem oruç hem de probiyotik takviyesi yapılan grup. Bulgular, ad libitum yem verilen tavşanların diğer gruplara göre daha fazla yem tükettiğini gösterdi. Ancak, probiyotik takviyesi yapılan gruptaki tavşanların altı ve on iki haftalık dönemde vücut ağırlığı kontrol grubuna göre sırasıyla %12 ve %19 oranında arttı.

Kolesterol ve Diğer Kan Parametreleri

Probiyotik takviyesi yapılan grupta, plazma kolesterol, trigliseritler, HDL, LDL, ALT, AST ve üre seviyelerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı düşüşler gözlendi. Bu düşüşler, probiyotiklerin metabolik sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Karkas ve Bağırsak Sağlığı

Probiyotik takviyesi, oruç tutma programı uygulanmadan da karkas özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdi. Ayrıca, toplam bakteri, mantar, koliform ve selülolitik bakteri sayıları oruç tutan grupta, probiyotik eklenip eklenmemesine bakılmaksızın, kontrol grubuna göre önemli ölçüde iyileşti.

Önemli Çıkarımlar

Araştırmanın bulguları, tavşan yetiştiriciliği için aşağıdaki somut ve değerli çıkarımları sunmaktadır:

  • Probiyotik takviyesi, tavşanların büyüme performansını artırabilir.
  • Oruç tutma ve probiyotiklerin kombinasyonu, bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
  • Probiyotikler, metabolik sağlık göstergelerinde olumlu değişimlere neden olabilir.
  • Karkas kalitesi, probiyotik takviyesi ile iyileştirilebilir.

Sonuç olarak, 8 hafta süresince uygulanan probiyotik takviyesi, oruç tutma programı ile birlikte veya ayrı olarak, sütten kesilmiş tavşanların büyüme performansını ve sağlığını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Bu bulgular, tavşan yetiştiriciliğinde probiyotiklerin kullanımının önemini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2024 Jun 16. doi: 10.1111/jpn.14000. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler