Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotik ve Fitobiyotik Formüller Sığırların Üreme Sağlığını Koruyor

Sığırların doğum sonrası üreme enfeksiyonları, hayvancılık sektöründe önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde antibiyotik kullanımının yerine geçebilecek alternatif yöntemler arayışında, laktik asit bakterilerinin kullanımı dikkat çekmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda, sığırların meme bezleri ve vajinasından elde edilen ve yararlı, güvenli ve teknolojik özelliklere sahip altı laktik bakteri seçilmiş ve bu bakteriler Malva ve Lapacho ekstreleriyle birlikte probiyotik/fitobiyotik formüllere dahil edilmiştir. Bu çalışmada, probiyotik ve fitobiyotik formüllerin uzun vadeli canlılıkları belirlenmiş ve formüller 30 gebe sığıra doğum öncesi ve sonrası intravajinal olarak uygulanmıştır.

Çalışmaya katılan sığırlarda yerel mikrobiyota değişimi ve kültürlenebilir bakterilerin kalıcılığı/kolonizasyonu değerlendirildi. Ayrıca, tasarlanan ürünlerin güvenliği, beslenme, klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametreler kullanılarak test edildi. Mikroorganizmalar, buzdolabı sıcaklığında 9 aya kadar canlılıklarını korudu.

Deney Gruplarının Sonuçları

Tüm deney gruplarında toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı hafifçe artarken, Enterobacteriaceae sayısı doğum sonrası arttı. Ancak, yararlı laktik asit bakterileri + bitkisel ekstrakt verilen grupta bu artış gözlenmedi. Kontrol ve bitkisel ekstrakt grupları, deneme sonunda (doğumdan 30 gün sonra) en yüksek Enterobacteriaceae sayısına sahipti. Laktik asit bakterilerinin sayısı, doğumdan 15 gün önce ve sonra tüm gruplarda önemli ölçüde arttı.

Güvenlik ve Zararsızlık

Değerlendirilen parametreler, tasarlanan formüllerin güvenli ve zararsız olduğunu göstermiştir. Sığırlarda yerel ve sistemik yan etkilere neden olmamıştır.

Pratik Çıkarımlar

• Laktik asit bakterileri ve bitkisel ekstrelerin kombinasyonu, doğum sonrası üreme enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olabilir.
• Bu formüller, antibiyotik kullanımına alternatif olarak değerlendirilebilir.
• Mikroorganizmaların buzdolabı sıcaklığında 9 aya kadar canlı kalması, depolama ve kullanılabilirlik açısından avantaj sağlar.
• Formüllerin güvenli ve zararsız olması, geniş çaplı kullanımı destekler.

Sonuç olarak, bu çalışma sığırların üreme sağlığını korumada probiyotik ve fitobiyotik formüllerin güvenli ve etkili bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Bu formüller, antibiyotik kullanımını azaltarak hayvancılık sektöründe önemli bir yenilik sunmaktadır.

Orijinal Makale: Vet Res Commun. 2024 Jul 9. doi: 10.1007/s11259-024-10450-9. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler