Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotikler Prematüre Bebeklerde Faydalar Sağlıyor

Prematüre doğan bebeklerde sıkça görülen patolojilere karşı probiyotiklerin etkinliğini araştıran yeni bir çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çalışma, farklı probiyotik türlerinin bu bebeklerde nekrotizan enterokolit, ölüm oranı ve geç sepsis gibi ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu bulgular, prematüre bebeklerin sağlığını iyileştirmek için probiyotiklerin potansiyelini vurguluyor.

Bu makale, 37 haftadan önce doğan prematüre bebeklerde farklı probiyotik türlerinin kullanımına dair kanıtları gözden geçirmektedir. Ocak 2014’ten Şubat 2021’e kadar yapılan sistematik incelemeler, gözlemsel ve deneysel çalışmalar dahil edilerek PubMed, MEDLINE ve Cochrane Library veritabanları kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, farklı probiyotik türlerinin ve dozlarının nekrotizan enterokolit, ölüm oranı, geç sepsis ve diğer hastalık parametreleri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Veri Toplama ve Analiz

Araştırma kapsamında toplam 240 makale taranmış ve bunlardan 16 tanesi seçilmiştir. Bu seçilen makaleler, 200,000’den fazla prematüre bebeği kapsayan verileri içermektedir. Elde edilen verilerin analizi, özellikle Lactobacillus ve Bifidobacterium türlerinin bir arada kullanıldığında, grade II veya daha yüksek nekrotizan enterokolit, ölüm oranı, geç sepsis, hastanede kalış süresi ve tam enteral beslenmeye geçiş süresi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Fayda ve Sınırlamalar

Probiyotiklerin yararlarına rağmen, bronkopulmoner displazi, prematüre retinopatisi veya intraventriküler kanama gibi durumlar üzerinde herhangi bir fayda gözlemlenmemiştir. Bu durum, probiyotiklerin her durumda etkili olmadığını ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

Araştırmanın bulguları doğrultusunda prematüre bebeklerin tedavisinde probiyotiklerin kullanımı için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

  • Probiyotik takviyesi, grade II veya daha yüksek nekrotizan enterokolit riskini azaltabilir.
  • Bu takviyeler, genel ölüm oranını düşürebilir.
  • Geç sepsis insidansını azaltmada etkin rol oynayabilir.
  • Hastanede kalış süresini kısaltabilir.
  • Tam enteral beslenmeye geçiş süresini hızlandırabilir.

Sonuç olarak, prematüre bebeklerde probiyotiklerin doğru tür, doz ve tedavi süresi belirlenerek kullanılması, bu bebeklerin sağlığı üzerinde önemli faydalar sağlayabilir. Ancak, daha fazla araştırma ile bu parametrelerin netleştirilmesi gerekmektedir.

Orijinal Makale: Nutr Hosp. 2024 Jun 19. doi: 10.20960/nh.03743. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler